Present simple and present continuous

Present simple or present continuous?
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

Present simple or present continuous?

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Is this sentence present simple or present continuous?
'John always watches the news at 8 pm.'
A
present simple
B
present continuous

Slide 3 - Quizvraag

Is this sentence present simple or present continuous?
'I am watching TV right now, be quiet!'
A
present simple
B
present continuous

Slide 4 - Quizvraag

Is this sentence present simple or present continuous?
"I am searching for the deer."
A
present simple
B
present continuous

Slide 5 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

She often ..... documentaries.
A
watch
B
is watching
C
watches
D
watching

Slide 6 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

I usually ............. (walk) the dog in the morning
A
walk
B
am walking
C
walks
D
is walking

Slide 7 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

He ...... for his teacher at the moment.
A
look
B
looking
C
looks
D
is looking

Slide 8 - Quizvraag

Present simple vs Present continuous
He ... dinner for me at the moment.
A
cooks
B
is cooking
C
cook
D
are cooking

Slide 9 - Quizvraag

Present Simple vs. Present Continuous

We always ..... English in class.
A
speak
B
are speaking
C
speaks
D
is speaking

Slide 10 - Quizvraag

Type one sentence using Present Simple

Slide 11 - Open vraag

Type one sentence using present continuous:

Slide 12 - Open vraag

Ik weet aan welke 'keywords' ik kan zien of ik de present simple of de present continuous moet gebruiken.
A
ja
B
nee

Slide 13 - Quizvraag

Ik begrijp wanneer ik de present simple of de present continuous moet gebruiken.
A
Ja
B
Nee

Slide 14 - Quizvraag