How to write an email nieuw

1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Learning goals
- You know how to write an email
- You know how to start an email
- You know what to write in your email
- You know what to write in the subject
- You know how to end the email

Slide 2 - Tekstslide

Write down what you know about writing an email.

Slide 3 - Woordweb

Je wil een mailtje sturen naar je neef, in welke volgorde zet je de onderdelen?
Subject: My school
Dear Steven,
Thank you for your e-mail, it was nice to hear from you.
I go to school in Amersfoort now, I really like it there. Where do you go to school?
I would love to hear from you soon.
Kind regards,

Rens

Slide 4 - Sleepvraag

Parts of an e-mail
(- Subject, onderwerp, waar mail je over?)
- Greeting, begroet degene die je een mail stuurt
- Reason, de reden dat je mailt
- Main text, de boodschap van je mail
- Closing, wat verwacht je van degene die je mailt?
- Greeting, sluit je mail weer af met een groet.

Slide 5 - Tekstslide

How would you greet someone? Drag the greetings to the right spot.
- Someone you know well, a friend or family member

- Someone you don't know well, a teacher or your boss

- Someone you don't know the name of
Dear Daniel
Dear Mr Johnson
Dear Sir/Madam

Slide 6 - Sleepvraag

Reason for writing
- You are reacting to an e-mail you got from someone
- You want to know how someone is doing
- you want information on something
- etc.

Waarom schrijf je?

Slide 7 - Tekstslide

Main text
Write your message to the reader
- Write down what you want to say, make a new paragraph with each thing you talk about.
- Always skip a line between paragraphs to make it nicer to read!

Wat wil je vertellen?

Slide 8 - Tekstslide

Closing
Write down what you expect from the reader:
- I hope to hear from you soon
- I would like you to hand this in on monday
- Tell me if you're available Saturday

Wat verwacht je nu van de lezer?

Slide 9 - Tekstslide

Final greeting
Finish your letter with another greeting:

Formal (to someone you don't know well)
Kind regards, Yours sincerely, Yours faithfully,

Informal (to someone close, like friends or family)
Bye, Cheers, Best wishes, ciao, challaz, adios, rustig

Slide 10 - Tekstslide

What do you already know about formal and informal writing?

Slide 11 - Open vraag

4

Slide 12 - Video

Slide 13 - Tekstslide

Wat weet je al over formeel en informeel?

Slide 14 - Open vraag

Informal
Slang
Expressions
Figures of speech
Personal tone
Simple language
, short sentences 
Informal style
Contractions  are allowed
(You're, it's)
Emotion
Expressing feelings

Slide 15 - Tekstslide

Formal
Informal
A relative
A client
Your friend from school
Your boss

Slide 16 - Sleepvraag

I am looking forward to your reply
A
Formal
B
Informal

Slide 17 - Quizvraag

I hope you'll feel better soon
A
Formal
B
Informal

Slide 18 - Quizvraag

We visited Paris and I loved it!
A
Formal
B
Informal

Slide 19 - Quizvraag

I consider myself a team player
A
Formal
B
Informal

Slide 20 - Quizvraag

I hope to hear from you soon.
A
Formal
B
Informal

Slide 21 - Quizvraag

How are your parents doing bro?
A
Formal
B
Informal

Slide 22 - Quizvraag

Please contact me at 0115 753 8821
A
Formal
B
Informal

Slide 23 - Quizvraag

Talk to you later!
A
Formal
B
Informal

Slide 24 - Quizvraag

Wat weet je al over formeel en informeel?

Slide 25 - Open vraag

Formal
Complex
Longer sentences
Explain your points

Formal style
No contractions (such as you're)
No expressions or slang

No personal style
No or hardly any emotions/feelings

Slide 26 - Tekstslide

Informal
Slang
Expressions
Personal tone
Simple language
, short sentences 
Informal style
Contractions  are allowed
(You're, it's)
Emotion
Expressing feelings

Slide 27 - Tekstslide

Formal
Informal
A relative
A client
Your friend from school
Your boss

Slide 28 - Sleepvraag

Wat weet je al over formeel en informeel?

Slide 29 - Open vraag

Formal
Complex
Longer sentences
Explain your points

Formal style
No contractions (such as you're)
No expressions or slang

No personal style
No or hardly any emotions/feelings
Objective

Slide 30 - Tekstslide

Informal
Slang
Expressions
Figures of speech
Personal tone
Simple language
, short sentences 
Informal style
Contractions  are allowed
(You're, it's)
Emotion
Expressing feelings

Slide 31 - Tekstslide

Formal
Complex
Longer sentences
Explain your points

Formal style
No contractions (such as you're)
No expressions or slang

No personal style
No or hardly any emotions/feelings
Objective

Slide 32 - Tekstslide

Informal
Slang
Expressions
Figures of speech
Personal tone
Simple language
, short sentences 
Informal style
Contractions  are allowed
(You're, it's)
Emotion
Expressing feelings

Slide 33 - Tekstslide

Formal

Dear Sir/Madam,
Dear Ms. Cooper,
Dear Mr. SmithSlide 34 - Open vraag

Formal

Dear Sir/Madam, 
Dear Ms. Cooper,
Dear Mr. SmithInformal

Hi Josie,
Hello Adele,
Hi there Delilah,
Dear John,

Slide 35 - Tekstslide

Formal

Yours faithfully,
Yours sincerely,
Faithfully yours,
Sincerely,
Kind regards,
....


Informal
Love,
Bye,
See you soon, 
Kind regards... 

Slide 36 - Tekstslide

Hoe schrijf je de datum 1 maart 2022 in het Engels?

Slide 37 - Open vraag

Voorbeeld Datum
Let op: de maand in het Engels altijd met een hoofdletter

In een Engelse brief: 15 January 2022


Je spreekt uit "The 15th of September 2022", maar dit schrijf je meestal niet.

Slide 38 - Tekstslide

Hoe begin je een brief aan een onbekende persoon?
A
Dear X
B
Dear Mr./Mrs.,
C
Dear Sir/Madam,
D
Dear unknown person,

Slide 39 - Quizvraag

Zinsvolgorde:
wie doet wat waar/hoe wanneer
In het Nederlands wisselt het werkwoord en de plaats en tijd vaak van plaats, in het Engels NIET!
I have him yesterday in the city seen

Slide 40 - Tekstslide

Tips:
 1. Bij de datum zet je de maand met een hoofdletter
 2. Leer de aanhef uit je hoofd “Dear Sir/Madam,” (als je de naam niet weet) of “Dear  X,” (als je de naam weet)
 3. Leer dat je een email begint met vragen hoe het met iemand gaat en vertellen waarom je schrijft (=inleiding)
 4. Leer de slotzin(nen) uit je hoofd
 5. Leer de slotgroet “Kind regards,” uit je hoofd
 6. Volg zorgvuldig alle punten die in de instructies genoemd worden
 7. Zoek woorden waarvan je de spelling niet weet op
 8. Denk aan voorzetsels “in/at school” (niet on school)
 9. Denk aan de tijden, heb gedaan is vaak “did”, aan het doen “is doing” enz. Kijk videos over past simple, present perfect en continuous
 10. Denk aan valkuilen als a/an, I, plaats/tijd (achteraan in de zin), bijwoorden (-ly)
 11. Gebruik geen 'spreektaal' (gonna,wanna, ya, txs)
 12. In het Nederlands schrijf je zelfstandig naamwoorden aan elkaar , maar in het Engels niet

Slide 41 - Tekstslide

Opdracht
Schrijf een formele mail naar R.demir@zadkine.nl

Je favoriete reisbestemming/vakantieland
Waar?
Waarom? Wat is er mooi aan? wat moet ik daar gedaan hebben?

Slide 42 - Tekstslide