Eindbeoordeling

Eindbeoordeling WPL3
Tessa Reesink
Lio stagiaire op Het Rhedens
19 april 2021

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
DuitsMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1-3

In deze les zitten 22 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Eindbeoordeling WPL3
Tessa Reesink
Lio stagiaire op Het Rhedens
19 april 2021

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
  • Vier bekwaamheidsgebieden

  • Besteed aandacht aan de vragen:
*Waar heb ik aan gewerkt sinds de tussenbeoordeling?
*Hoe heb ik dat gedaan?

Slide 2 - Tekstslide

Brede professionele basis 
Tussenbeoordeling: zichtbaarheid op macroniveau verder ontwikkelen.


Heb ik gedaan door:
Twee keer een ICT cursus te geven aan collega's op Het Rhedens, samen met een andere Lio stagiaire. 

Slide 3 - Tekstslide

Wat heb ik gedaan?
Mail gestuurd over de ICT workshop
Mail sturen 

Slide 4 - Tekstslide

Wat vond je van de korte 'workshop'

Slide 5 - Tekstslide

Neem je iets mee om binnenkort in je eigen les uit te proberen? Zo ja, wat?

Slide 6 - Tekstslide

Brede professionele basis 
Helpen met een taaldorp

Slide 7 - Tekstslide

Brede professionele basis 
Helpen met een projectdag mvt

Slide 8 - Tekstslide

Brede professionele basis 


Vooral voor planning/toetsen/andere opdrachten
Samenwerken met collega's

Slide 9 - Tekstslide

Pedagogisch bekwaam
Tussenbeoordeling: zichtbaarheid op de individuele leerling. 


Heb ik gedaan door:
*gesprekjes aangaan met de leerlingen.
*mailen naar coach/mentor over bepaalde leerlingen.

Slide 10 - Tekstslide

Pedagogisch bekwaam
  • Video
  • Online lessen:
Gesprekje met de leerlingen aangaan voordat de les begint.
Tijdens de lessen door/na de lessen.
Slooter, M. (2015). De vijf rollen van de leraar. Amersfoort: CPS Onderwijsontwikkeling en advies.

Slide 11 - Tekstslide

Pedagogisch bekwaam
Mailen naar coach/mentor over bepaalde leerlingen.

Slide 12 - Tekstslide

Pedagogisch bekwaam

Slide 13 - Tekstslide

Ik kan leerlingen positief betrekken bij de lessen Duits.
Ik kan verwachtingen duidelijk maken en eisen stellen aan de leerlingen. 

Slide 14 - Tekstslide

Vakdidactisch bekwaam
Tussenbeoordeling: inzet van ICT meer terug willen zien in de lessen.
Heb ik gedaan door:
*Hybride lesgeven: 'gedwongen' meer ICT te gaan gebruiken.

Slide 15 - Tekstslide

Vakdidactisch bekwaam
Complimentjes van ouders/mentor over hybride lesgeven.
Stond ook in de weekbrief. 


De vraag: wat kan de school/mentor beter doen en wat gaat er al goed?

Slide 16 - Tekstslide

Vakdidactisch bekwaam
  • Padlet: voorstellen
  • Quizjes: kennis van woordjes testen van de leerlingen
                         Landeskunde: wat weten ze al van Duitsland?
                                opdrachten voor als leerlingen klaar zijn
                                afwisseling met werken in het boek
Dönszelmann, S., Van Beuningen, C., Kaal, A., & De Graaff, R. (2020). Handboek vreemdetalendidactiek. Bussum: Coutinho.

Slide 17 - Tekstslide

Vakdidactisch bekwaam
Delen met collega's + ontwerp toetsen

Slide 18 - Tekstslide

Vakinhoudelijk bekwaam
Tussenbeoordeling: waar werken mijn leerlingen naartoe?
Heb ik gedaan/geprobeerd door:
*contact te maken met collega bovenbouw
*zelf op onderzoek gaan in de drive

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Vakinhoudelijk bekwaam
  • Kijken naar de pto/pta die in de drive staan.
--> boeken lezen, SE's afgenomen in bovenbouw, meer zelfstandigheid, focus op strategieën 
  • Zelf al les geven aan ob --> weet wat ze volgend jaar te wachten staat.

Slide 21 - Tekstslide

Tops
Zijn er nog vragen?

Slide 22 - Tekstslide