Rechtsstaat

De rechtsstaat

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1,3

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

De rechtsstaat

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het einde van de les..

 • weet je wat een rechtsstaat inhoudt.
 • kan je uitleggen wat de Grondwet is en wat grondrechten zijn.
 • weet je welke drie machten er in Nederland zijn.

Slide 2 - Tekstslide

Begrippen
 • Een rechtsstaat is een land waarin de burgers door grondrechten beschermd worden tegen de macht van de staat.
 • Grondrechten zijn rechten van burgers tegenover de staat en tegenover elkaar.
 • In de Grondwet staan deze vrijheden en rechten benoemd.
Slide 3 - Tekstslide

Legaliteitsbeginsel
Het legaliteitsbeginsel gaat over twee dingen: ten eerste moet alles wat de overheid doet, gebaseerd zijn op de wet. Ten tweede mogen (de meeste) nieuwe wetten niet met terugwerkende kracht worden toegepast.

A. Elk handelen van de overheid moet een basis hebben in de wet.
B. (De meeste) wetten mogen niet met terugwerkende kracht worden toegepast.

Slide 4 - Tekstslide


Is Nederland een rechtsstaat?
Waarom wel / waarom niet

Slide 5 - Open vraag

Slide 6 - Video

Klassieke grondrechten

Slide 7 - Woordweb

Sociale grondrechten

Slide 8 - Woordweb

Recht op huisvestiging is een:
A
klassiek grondrecht
B
sociaal grondrecht

Slide 9 - Quizvraag

Vrijheid van godsdienst is een:
A
sociaal grondrecht
B
klassiek grondrecht

Slide 10 - Quizvraag

Kunnen wij leven zonder grondrechten?

Slide 11 - Open vraag


Wanneer de overheid grondrechten mag beperken?
Noem een voorbeeld

Slide 12 - Open vraag

Slide 13 - Video

Website Grondrechten

www.nederlandsegrondrechten.nl/grondrechten


Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Link

Scheiding van de macht
In de rechtsstaat is de macht verdeeld in drie delen:

 • De wetgevende macht bestaat uit de Eerste en Tweede kamer. Zij keuren de wetten goed.
 • De uitvoerende macht bestaat uit de regering. Zij voeren de wetten uit.
 • De rechterlijke macht bestaat uit de rechters.  Zij bepalen of de burgers zich aan de wet heeft gehouden.
Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Onafhankelijke rechtsspraak
In een rechtsstaat komen rechters op een onafhankelijke en onpartijdige manier tot hun oordeel. Er bestaan verschillende regelingen die daarvoor zorgen:


 • Rechters mogen niet zomaar allerlei bijbanen of nevenfuncties hebben. Daar zijn strikte richtlijnen voor. In een rechtsstaat komen rechters op een onafhankelijke en onpartijdige manier tot hun oordeel. 
 • Rechters moeten niet kunnen worden ontslagen omdat de regering het niet eens is met een bepaalde uitspraak. In de grondwet staat daarom dat rechters in Nederland voor het leven worden benoemd.
 • Een rechter moet recht spreken op basis van wetten, verdragen en jurisprudentie (en niet op basis van persoonlijke overtuigingen).Slide 18 - Tekstslide

wetgevende macht
uitvoerende macht
rechterlijke macht
beoordeeld of burgers of overheid wetten hebben overtreden 
regering is hiervoor verantwoordelijk
doet uitspraak in conflicten
ze controleren of of men zich aan de regels houden
maakt wetten en regels

Slide 19 - Sleepvraag

De vier belangrijkste onderdelen van een rechtsstaat zijn: 
1. Grondrechten 
2. Scheiding der machten 
3. Legaliteitsbeginsel 
4. Onafhankelijke rechtspraak

Slide 20 - Tekstslide

Break-out rooms 
We gaan in break-out rooms aan de slag.
In de chat ontvang je de opdracht die je samen maakt.
 Overleg met elkaar.


Tijd: 15 minuten
Hoe: In Break-out rooms
Klaar?: Wacht tot je overschakelt naar de gezamenlijke ruimte
Vragen?: Stuur een privé chat

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Leerdoelen check
 • Je weet wat een rechtsstaat inhoudt.
 • Je kan uitleggen wat de Grondwet is en wat grondrechten zijn.
 • Je weet welke drie machten er in Nederland zijn.

Slide 23 - Tekstslide