3 KDB ch.1 grammar 1 present tenses

3KDB 
Chapter 1: recap present tenses
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

3KDB 
Chapter 1: recap present tenses

Slide 1 - Tekstslide

Today
Aan het einde van de les weet je het verschil tussen de present simple & present continuous
Aan het einde van de les kan je de juiste tijd invullen in een zin
- herhaling present simple/continuous
- klassikaal oefenen
- aan de slag!
- Afsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Wat weet je nog over de present simple en present continuous?

Slide 3 - Open vraag

TAKE NOTES!

Slide 4 - Tekstslide

present simple & present continuous
Present simple - tegenwoordige tijd
- Deze tijd gebruik je om feiten, gewoonten en regelmatige gebeurtenissen aan te geven. 
- Werkwoord (take) of werkwoord +s (takes)   (SHIT REGEL)

Feit: The train arrives at six o'clock.
Gewoonte: Joe always wears a helmet at work.
Regelmatige gebeurtenis: I usually take orders from costomers.

Slide 5 - Tekstslide

present simple & present continuous
Present continuous - duurvorm tegenwoordige tijd
- Deze vorm gebruik je om te zeggen dat iets NU bezig is of om irritatie aan te geven. 
- am / are / is + werkwoord + ing

NU bezig: I am stacking shelves right now.
Irritatie: She is always teasing me!Slide 6 - Tekstslide

Present simple - tegenwoordige tijd

- Deze tijd gebruik je om feiten, gewoonten en regelmatige gebeurtenissen aan te geven.

- Werkwoord (take) of werkwoord +s (takes) (SHIT REGEL)

Present continuous - duurvorm tegenwoordige tijd

- Deze vorm gebruik je om te zeggen dat iets NU bezig is of om irritatie aan te geven.

- am / are / is + werkwoord + ing

Slide 7 - Tekstslide

Exercise 1
5x Multiple choice 
Choose the right answer; 
Present Simple or Present Continuous

Slide 8 - Tekstslide

My grandmother ___ a sweater for me each year.
A
knits
B
is knitting
C
are knitting
D
knit

Slide 9 - Quizvraag

Look! The cat ___ with the dog!
A
are playing
B
is playing
C
playing
D
play

Slide 10 - Quizvraag

I ___ for my glasses. Do you know where they are?
A
look
B
am looking
C
are looking
D
looking

Slide 11 - Quizvraag

I always ___ Julian a birthday card.
A
is sending
B
send
C
sends
D
am sending

Slide 12 - Quizvraag

Usually, I ___ until late.
A
are sleeping
B
sleep
C
sleeps
D
am sleeping

Slide 13 - Quizvraag

Present simple - tegenwoordige tijd

- Deze tijd gebruik je om feiten, gewoonten en regelmatige gebeurtenissen aan te geven.

- Werkwoord (take) of werkwoord +s (takes) (SHIT REGEL)

Present continuous - duurvorm tegenwoordige tijd

- Deze vorm gebruik je om te zeggen dat iets NU bezig is of om irritatie aan te geven.

- am / are / is + werkwoord + ing

Slide 14 - Tekstslide

Exercise 2
5x open questions
Write the right answer; 
Present Simple or Present Continuous
Only write the answer, NOT the whole sentence.

Slide 15 - Tekstslide

Look! That boy ___ us! (watch)

Slide 16 - Open vraag

We always ___ to school by bus. (go)

Slide 17 - Open vraag

The supermarket ___ at eight. (close)

Slide 18 - Open vraag

He ___ the keyboards in his room now. (play)

Slide 19 - Open vraag

Hurry up, kids! Dad ___ the car already! (start)

Slide 20 - Open vraag

Present simple - tegenwoordige tijd

- Deze tijd gebruik je om feiten, gewoonten en regelmatige gebeurtenissen aan te geven.

- Werkwoord (take) of werkwoord +s (takes) (SHIT REGEL)

Present continuous - duurvorm tegenwoordige tijd

- Deze vorm gebruik je om te zeggen dat iets NU bezig is of om irritatie aan te geven.

- am / are / is + werkwoord + ing

Slide 21 - Tekstslide

Ik begrijp wat ik moet doen bij present simple vs present continuous
A
Ja
B
Nee

Slide 22 - Quizvraag

Instructie
Wat: Doe de opdrachten op het stencil
Hoe: Samen of alleen
Hulp: aantekeningen
Tijd: tien minuten
Klaar? Doe de extra opdracht op de volgende slide of leer de theme words

Slide 23 - Tekstslide

Extra exercises on next slide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Link

Wat heb je geleerd over de present simple en present continuous?

Slide 26 - Open vraag

Conclusion
Aan het einde van de les weet je het verschil tussen de present simple & present continuous
Aan het einde van de les kan je de juiste tijd invullen in een zin

Huiswerk
leer de theme words ch. 1 en maak het stencil af

Slide 27 - Tekstslide