Bedrijfskolom

De weg van de goederenVan oorsprong naar eindproduct
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieSecundair onderwijs

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

De weg van de goederenVan oorsprong naar eindproduct

Slide 1 - Tekstslide

Planning  • Bedrijfskolom
  • Recycling
  • Circulaire Economie
  • MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen  • Je kunt uitleggen wat een bedrijfskolom is
  • Je kunt de verschillende stromen in een bedrijfskolom  herkennen,
  • Je kunt uitleggen wat distributie is in een bedrijfskolom.
  • Je kunt uitleggen wat een levenscyclus van een product is.

Slide 3 - Tekstslide

De bedrijfskolom
Goederen komen niet zo maar in een bedrijf. Ze hebben een lange weg afgelegd voor je ze kunt kopen of verkopen. De bedrijfskolom geeft een overzicht van de weg die goederen afleggen.

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Distributie
 Met distributie wordt het verspreiden van producten bedoeld. De fabrikant distribueert de producten naar de groothandel. De groothandel distribueert de producten naar de detailhandel. De detailhandel distribueert de producten uiteindelijk naar de consumenten, de gebruikers van de artikelen.

Slide 6 - Tekstslide

Zet de schakels in de productieweg van sportschoenen in de juiste volgorde. De grondstof is rubber.
Klant
Schoenzolenfabrikant
Decathlon
Rubberfabrikant
Schoenenfabrikant
Nike

Slide 7 - Sleepvraag

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Stroomverloop bedrijfskolom

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

1
2
3
4
5
Zet voor het product chips de volgende schakels op de juiste plek in de bedrijfskolom
Chipsfabriek
Aardappelgroothandel
Aardappelboer
Detailhandel
Distributiecentrum

Slide 13 - Sleepvraag

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Waarom Recycling?
Beter voor het milieu: Scheelt grondstoffen, scheelt ruimte en minder afval

Broeikasteffect verminderd

Bespaard geld.


Slide 17 - Tekstslide

Restanten en afval
Sorteren
Restmateriaal
Afval
In de juiste bak gooien
Bewaren

Soort bij soort
Opbergen op de vaste plek
Recyclen
Verbranden

Slide 18 - Tekstslide

Afval scheiden
Onschadelijk afval
Schadelijk afval
gft afval
Papier
plastic
Chemisch
 afval

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Afvalverbranding

Slide 21 - Tekstslide

Zo kunnen een hoop spullen opnieuw gebruikt worden en blijft de afvalberg zo klein mogelijk.

Slide 22 - Tekstslide

Volgende de Circulaire Economie en MVO 

Slide 23 - Tekstslide