Chemische reacties

Doel van deze les 
Op het einde van de les ken je stofveranderingen en energieveranderingen bij chemische reacties
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeSecundair onderwijs

In deze les zitten 29 slides, met tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Doel van deze les 
Op het einde van de les ken je stofveranderingen en energieveranderingen bij chemische reacties

Slide 1 - Tekstslide

Onderscheid fysische verschijnselen en chemische reacties
 • Fysisch verschijnsel : er ontstaan geen nieuwe stoffen 
 • Chemische reactie : er ontstaan wel nieuwe stoffen 


Slide 2 - Tekstslide

Stofveranderingen 
Belangrijkste kenmerk chemische reacties:
 • stofverandering of stofomzetting 

Stofveranderingen vaak zichtbaar
 • stofeigenschappen kenmerkend per stof (bv. kleur)
 • kleurverandering, gasvorming, neerslagvorming

Slide 3 - Tekstslide

Stofveranderingen bij chemische reacties 
Kleurverandering                                                                                                     Neerslagvorming 
                                                                      Gasontwikkeling 

Slide 4 - Tekstslide

Reactievergelijking 
 • beginstoffen = reagens
 • eindstoffen = reactieproducten 
 • reactiepijl

Slide 5 - Tekstslide

Energieveranderingen 
Energieomzetting of energieverandering: 
 • energie-uitwisseling met omgeving tijdens chemische reactie
 • energie-inhoud kan stijgen of dalen tijdens de reactie
 • totale hoeveelheid energie aanwezig in stof = chemische energie stof  

Slide 6 - Tekstslide

Energiediagram
Exo-energetische reactie
 • E-inhoud in reagentia groter dan E-inhoud reactieproducten 

chemische energie --> stralingsenergie

chemische energie --> mechanische energie

chemische energie --> elektrische energie

chemische energie --> thermische energie 
exo-energetische reactie 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Energiediagram
Endo-energetische reactie
 • E-inhoud in reagentia kleiner dan E-inhoud reactieproducten 

stralingsenergie --> chemische energie

mechanische energie --> chemische energie

elektrische energie. --> chemische energie

thermische energie --> chemische energie
endo-energetische reactie 

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Wetten van chemische reacties

 • wet van behoud van atoomsoorten
 • wet van behoud van massa 


Slide 11 - Tekstslide

Voorkennis
Atoom of element 
 • 92 in natuur 
 • periodiek systeem der elementen 
 • elk element heeft een symbool 

Molecule
 • opgebouwd uit gebonden atomen 

Slide 12 - Tekstslide

Voorkennis
Brutoformule of molecuulformule 
= chemische formule van een molecule, beschrijft uit welke elementen en in welke aantallen deze elementen voorkomen


brutoformule : H6NaO3

Slide 13 - Tekstslide

Voorkennis 

Slide 14 - Tekstslide

Wet van behoud van atoomsoorten


Bij chemische reacties blijven 
 • atoomsoorten gelijk
 • aantal atomen gelijk 

Slide 15 - Tekstslide

Fotosynthese : CO + H2O  --> suiker + O2
Celademhaling : suiker + O2  --> CO2 + H2O

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Wet van behoud van massa 
Bij chemische reacties blijft totale massa in afgesloten ruimte gelijk = wet van Lavoisier 


Slide 18 - Tekstslide

Wet van behoud van massa
Waarom gesloten ruimte?
 • gas wordt gevormd-> massa lijkt te dalen 
 • gas reageert tot vloeistof of vaste stof-> massa lijkt te stijgen 

Gassen nemen heel de ruimte in 
-> onmogelijk om te wegen, afgesloten recipiënt nodig 

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Chemische reacties voorstellen 
reagens 1,... : brutoformule van het molecule vb. H20
a, b, d (coëfficiënten) : aantal van het bijhorende molecule 

Slide 21 - Tekstslide

Chemische reacties voorstellen

Slide 22 - Tekstslide

Voorbeeld : water reageert tot waterstofgas en zuurstofgas 
Stap 1: 
Brutoformule(s) van reagentia?
 • H20
Brutoformule(s) van reactieproducten?
 • H2 + O2

 • H20  --> H2 + O2

Slide 23 - Tekstslide

Voorbeeld : water reageert tot waterstofgas en zuurstofgas 
Stap 2:
Aantal atomen gelijk voor en na de reactie?   

H20 --> H2 + O2

 • 2 H20 --> 2 H2 + O2

Slide 24 - Tekstslide

Voorbeeld : water reageert tot waterstofgas en zuurstofgas 
Stap 3:
Coe-ëfficiënten kleinst mogelijke gehele getalen? 

2 H20 --> 2 H2 + O2

Slide 25 - Tekstslide

Bloedresten opsporen met luminol
 • forensisch onderzoek
 • luminol = geelgroene chemische stof
 • luminol + bloed =  licht op in donker

Slide 26 - Tekstslide

Vuurvliegjes: licht in natuur
 • zelfstandig lichtproductie = bioluminescentie
 • chemische reactie in achterlijf
 • onder lichtgevende cellen -> laag kleine kristallen (reflectie licht)
 • licht wordt gebruikt om roofdieren af te weren 

Slide 27 - Tekstslide

Lightsticks om aandacht te trekken
 • transparante plastic buis
 • bevat oplossingen die in twee gescheiden compartimenten zitten 
 • breken lightstick -> vloeistoffen mengen 
 • productie licht door chemische reactie= chemoluminescentie
 • leger signaalfunctie, feestjes, vissers om aas te lokken 

Slide 28 - Tekstslide

Recyclage: autoband wordt autobrandstof 
 •  gevolg van wet van behoud van massa -> ontstaan industrieel chemisch afval en recycleren 
 • autobanden 30 min verhitten tot 500°C in luchtledige ruimte 
 • rubber ontbonden in bruikbare onderdelen 
 • vrijgekomen vloeistoffen kunnen dienen om diesel te produceren

Slide 29 - Tekstslide