3.1 Zuivere stof en Mengsel

Vandaag

Bespreken en analyseren van Rep H1 (30 min)
Activeren voorkennis ---> Dichtheid (10 min)
Uitleg: Dichtheid (15 min)
Oefenen met de lesstof 3.1

Inplannen herkansing H1
 


1 / 51
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 51 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Vandaag

Bespreken en analyseren van Rep H1 (30 min)
Activeren voorkennis ---> Dichtheid (10 min)
Uitleg: Dichtheid (15 min)
Oefenen met de lesstof 3.1

Inplannen herkansing H1
 


Slide 1 - Tekstslide

Vandaag (deel 2)
Bespreken en analyseren van Rep H2 (30 min)
Practicum: dichtheid bepalen (20 min)
Uitleg 3.1 Zuivere stoffen en Mengsels  + 
zinken zweven en drijven (15 min)
Oefenen met de lesstof 3.1 (10 min)
Nakijken en bespreken opgave dichtheid (15 min)
 


Slide 2 - Tekstslide

                                       §3.1  Zuiveren stof en mengsels -  Leerdoel
Ik kan:
• berekeningen doen met de dichtheid van een stof;
• uitleggen wanneer een vaste stof op een vloeistof drijft of erin zweeft of zinkt.


Slide 3 - Tekstslide

Hoe herken je stoffen?

Slide 4 - Tekstslide

3.1 zuivere stof en mengsel
Zuivere stof en mengsel 3.1
Zuivere stoffen kun je niet scheiden.
Ze bestaan uit één stof.

zout                  suiker                ijzer.               zuurstof         gedestilleerd                                                                                                         water 

Slide 5 - Tekstslide

3.1 zuivere stof en mengsel
Zuivere stof en mengsel 3.1
Mengsels bestaan uit verschillende stoffen door elkaar heen.


Kraanwater          glas                  pindakaas         cola                 lucht  

Slide 6 - Tekstslide

3.1 zuivere stof en mengsel
zuivere stof en mengsel 3.1
Alles om je heen is materie.
Materie bestaat uit stoffen en massa

Materie kun je verdelen in 2 groepen:
Zuivere stoffen en mengsels

Slide 7 - Tekstslide

Zuivere stof en mengsel

Slide 8 - Tekstslide

3.1 zuivere stof en mengsel
Stofeigenschappen.


voorbeelden van stofeigenschappen zijn:
Geur, kleur, smaak, brandbaarheid, helder/troebel 
Hard/zacht, fase (20°C) Vast/vloeibaar/gas, smeltpunt, kookpunt en dichtheid
Stofeigenschappen zijn eigenschappen waaraan je een bepaalde stof kunt herkennen.

Slide 9 - Tekstslide

Voorbeelden van zuivere stoffen zijn
A
Cola en glas
B
suiker en zout
C
lucht en zuurstof
D
Pindakaas en mayonaise

Slide 10 - Quizvraag

voorbeelden van mengsels zijn
A
suiker en zout
B
pindakaas en mayonaise
C
ijzer en glas
D
zuurstof en stikstof

Slide 11 - Quizvraag

Wat is geen stofeigenschap
A
Kleur
B
Volume
C
Dichtheid
D
Brandbaarheid

Slide 12 - Quizvraag

Enkele stofeigenschappen zijn:
A
geur, vorm, massa
B
kleur, geur, smaak
C
toestand, geur,gewicht
D
vorm, kleur, geur

Slide 13 - Quizvraag

stofeigenschappen van suiker zijn
A
wit en zoet
B
kleur en gewicht
C
geur, kleur en smaak
D
kleur en smaak

Slide 14 - Quizvraag

Je onderzoekt een bepaalde stof. Welke stof is dit?

De stofeigenschappen zijn;
Brandbaar, vaste fase, niet buigzaam.
A
Metaal
B
Glas
C
Benzine
D
Hout

Slide 15 - Quizvraag

3.1 zuivere stof en mengsel
Vorm en massa zijn geen stofeigenschappen.


Er bestaan verschillende soorten lepels die allemaal een andere vorm en of massa hebben.

Slide 16 - Tekstslide

Waarom zijn de toestanden (vast, vloeistof, gas) geen stofeigenschap?

Slide 17 - Woordweb

Onderdompelmethode

Wordt gebruikt bij een onregelmatig voorwerp

V = 23 ml - 20 ml = 3 ml
V = 3
cm2

Slide 18 - Tekstslide

Fase van een stof

Slide 19 - Tekstslide

Kelvin en oC
Omrekenen

- Graden Celsius 
- Kelvin
- Graden Fahrenheit

Slide 20 - Tekstslide

Het volume meet je in
A
Kubieke centimeter
B
Gram
C
Milliliter
D
Gram per kubieke centimeter

Slide 21 - Quizvraag

Hoe zwaar een voorwerp is noem je....
A
Massa
B
Volume
C
Dichtheid
D
Gewicht

Slide 22 - Quizvraag

Bereken het volume van de balk uit de afbeelding in hele Noteer alleen het getal, niet de eenheid.
dm3

Slide 23 - Open vraag

Hoeveel liter is 720 ?
cm3

Slide 24 - Open vraag

Reken om
47 K = .......... graden Celsius
A
32 graden Celsius
B
320 graden Celsius
C
- 126 graden Celcius
D
-226 graden Celsius

Slide 25 - Quizvraag

Hiernaast zie je de onderdompel methode, waarbij het volume van een steen wordt bepaald.
Wat is het Volume?
A
24cm3
B
15cm3
C
9cm3
D
39cm3

Slide 26 - Quizvraag

Slide 27 - Tekstslide

Dichtheid

Slide 28 - Tekstslide

Dichtheid = de massa per 
                                                                                         Stofeigenschap
cm3

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Dichtheid  wordt kleiner          

Slide 31 - Tekstslide

Wat is de dichtheid van een blokje ijzer?
A
7,9 g/cm3
B
7,8 g/cm3
C
8,5 g/cm3
D
7,2 g/cm3

Slide 32 - Quizvraag

De dichtheid van water is 1,0 kg/dm3. Wat kan NIET kloppen?
A
dichtheid benzine is 0,72 kg/dm3
B
dichtheid steen is 0,95 kg/dm3
C
dichtheid beton is 2,3 kg/dm3
D
dichtheid goud is 19,3 kg/dm3

Slide 33 - Quizvraag

Bereken de dichtheid van de stof
hiernaast. Laat ook je berekening en
eenheid zien.

Slide 34 - Open vraag

Dichtheid met Verhoudingstabel

Slide 35 - Tekstslide

Met een Formule!

Slide 36 - Tekstslide

Dichtheid met Formule

Slide 37 - Tekstslide

Van welke stof is dit blokje gemaakt?

Slide 38 - Open vraag

Massa berekenen

Hiernaast zie je een blokje goud.

Berekenen  de massa van dit blokje.

Slide 39 - Tekstslide

Bereken de massa van het blokje goud.
Laat ook je berekening en
eenheid zien.

Slide 40 - Open vraag

Mass met Verhoudingstabel

Slide 41 - Tekstslide

Massa met Formule

Slide 42 - Tekstslide

Welk woord is GEEN stofeigenschap?
A
Massa
B
Kleur
C
Dichtheid
D
Brandbaarheid

Slide 43 - Quizvraag

Hoe kun je lood en aluminium het beste van elkaar onderscheiden?
A
Dichtheid
B
Kleur
C
Magnetisme
D
Buigbaarheid

Slide 44 - Quizvraag

De dichtheid van een
voorwerp is 0,58 g/cm3. Wanneer je dit voorwerp op water plaatst, dan....
A
Drijft dit voorwerp
B
Zinkt dit voorwerp
C
Dat kun je niet zeggen

Slide 45 - Quizvraag

Zweven - zinken -drijven

Slide 46 - Tekstslide

Zweven - zinken -drijven

Slide 47 - Tekstslide

Zweven - zinken -drijven

Slide 48 - Tekstslide

Slide 49 - Video

A1a Aan de slag! 
Lezen §3.1 Zuivere stoffen en mengsels
Alleen het onderdeel dichtheid blz 83 & 84

Maak een keuze uit de volgende leerroutes:
Leerroute ⨀: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11
Leerroute-✱:3, 7, 9, 11, 13, 14, 15

Slide 50 - Tekstslide

A1a Aan de slag! (deel 2)
Lezen §3.1 Zuivere stoffen en mengsels
Alleen de onderdelen op blz 82 en 85

Maak een keuze uit de volgende leerroutes:
Leerroute ⨀: 1, 2, 5, 10, 13, 16
Leerroute-✱: 2, 10, , 16, 17, 18

Slide 51 - Tekstslide