cross

3.1 Leenheren, leenmannen en horigen

3.1 Leenheren, leenmannen en horigen
Tijdvak 3
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

3.1 Leenheren, leenmannen en horigen
Tijdvak 3

Slide 1 - Tekstslide

Tijd van monniken en ridders (500 - 1000)
In het wit zie je een helm, zoals ridders die droegen. Op de achtergrond zie je een deel van een klooster. Ridderschap en de christelijke kerk horen bij de Tijd van monniken en ridders.
Feniks, Geschiedenis Werkplaats, Memo, Saga

Slide 2 - Tekstslide

De Middeleeuwen

 • De tijd na het Romeinse Rijk (Oudheid) en vóór de Nieuwe Tijd.

Slide 3 - Tekstslide

Tijd van Grieken en Romeinen
(500 v. Chr. - 500 n. Chr.)
Tijd van Monniken en Ridders
(500-1000)
(Vroege Middeleeuwen)
Tijd van Steden en Staten
(1000-1500)
(Late Middeleeuwen)
1492: Columbus 'ontdekt' Amerika
(Einde van de Middeleeuwen)
⚓️
476: Val van het West-Romeinse Rijk
(Begin van de Middeleeuwen)
🔥
Tijd van Ontdekkers en Hervormers
(1500-1600)
Tijd van Regenten en Vorsten
(1600-1700)
Tijd van Pruiken en Revoluties
(1700-1800)

Slide 4 - Tekstslide

Onrustige tijden in Europa
500-800

Val West-Romeinse Rijk:
 • Veel oorlogen
 • Reizen gevaarlijk 
 • Bevolking kromp
 • Minder handel - minder geld in omloop
 • Grote steden verdwijnen

Slide 5 - Tekstslide

Het Feodalisme
Politiek systeem
Groot gebied besturen/vormen ridderleger:
 • Hulp van vazallen: Krijgers

 • Trouwste vazallen kregen een leen. 
 • Leenmannen.

Slide 6 - Tekstslide

De deling van het Karolingische Rijk
 • Na dood  Karel de Grote :
 • Zonen sloten in 843 n. Chr. een verdrag en verdeelden het rijk onder elkaar. (Het West-Frankische Rijk, het Oost-Frankische Rijk en het Middenrijk)
 • Versplintering macht
 • Koningen uit andere families veroveren of erven gebied 

Slide 7 - Tekstslide

Hofstelsel
Economisch systeem
 • Een dorp met landbouwgrond heette een domein

 • De heer was de baas 

 • Soms domeinstelsel genoemd

Slide 8 - Tekstslide

Hofstelsel
 • In het hofstelsel was het domein in twee stukken verdeeld.

 • Deel 1 : Verpacht (verhuurd) aan horige boeren voor eigen opbrengst. Zij moesten een deel van opbrengst als pacht (belasting) betalen)

 •  Deel 2: Opbrengst volledig voor de heer.

Slide 9 - Tekstslide

Een donjon, of mottekasteel, was een versterkte wachttoren. Hier woonde de heer als er gevaar was.
Het gebied buiten het domein bestond uit de grond van de vrije boeren en de woeste gronden, onontgonnen gebied en bossen.
De vrije boeren moesten tijdens een oorlog wél meevechten met de heer. De wapenuitrusting moesten ze zelf betalen.
De akkers van de heer werden bewerkt door horigen. Er waren akkers waarbij de volledige opbrengst naar de heer ging, en er waren akkers waarbij een deel van de opbrengst voor de horige boeren was. Overigens moesten ze hun pacht ook weer van deze opbrengst betalen.
Het vroonhof was de boerderij (hoeve) van de heer. Hier woonde de heer als er geen gevaar was. De opbrengsten van zijn akkers werd in schuren opgeslagen. In woningen naast een vroonhof woonden de horige boeren in geval van gevaar, zoals oorlog.
Bij het vroonhof waren stallen voor de dieren en boomgaarden.
Horigen woonden in vredestijd buiten het vroonhof
Met het hofstelsel bedoelen we het hele systeem (stelsel) van heren en horigen, inclusief de pacht en de herendiensten.

Slide 10 - Tekstslide


 • Iedereen op het domein van de heer hoorde bij het domein
 • De boeren waren horigen van de heer: ze moesten gehoorzaam zijn
 • Om op de grond van de heer te kunnen wonen, moest je pacht betalen.
 • De horigen waren ook verplicht om herendiensten, klusjeste doen.

 • Een horige moest overal toestemming voor vragen, ook om te trouwen

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video