Les 1t/m les 4

Vergroening stedelijke omgeving
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
vergroening stedelijke omgevingMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 4

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Vergroening stedelijke omgeving

Slide 1 - Tekstslide

LES 1 en 2 

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Ik kan verschillende soorten en stijlen tuinen onderscheiden
 • Ik weet welke functies een tuin kan hebben
 • Ik kan vertellen wat er op een ontwerptekening te zien is
 • Ik weet wat ‘op schaal’ betekend
 • Ik weet welke stappen ik moet zetten om een ontwerp te maken (KB & GL)
 • Je kunt een ontwerptekening maken passend bij de wensen van een klant (KB & GL)
 • Je hoe je een tuin duurzamer kunt inrichten (KB & GL)
 • Je kunt een gesprek voeren met een klant over zijn tuinwensen (KB & GL)

Slide 3 - Tekstslide

Lesplan
 • Intro video van schoffelstudent
 • Klassikale instructie
 •  Aan de slag met de vragen en praktijkopdrachten
 • Evalueren
 • Huiswerk

Slide 4 - Tekstslide

0

Slide 5 - Video

Waarmee hebben de hoveniers rekening gehouden bij het aanleggen van deze tuin?

Slide 6 - Open vraag

Duurzaamheid in de tuin
Duurzaamheid
 • Als iets lang meegaat en de aarde niet uitput
 • Materialen die worden hergebruikt zijn duurzame materialen

Door regenwater op te vangen verbruik je minder leidingwater om de planten water te geven

Duurzame verlichting

Slide 7 - Tekstslide

Functies van tuinen
Moestuinen en kruidentuinen
 • Functioneel 
 • Voedsel verbouwen

Balkontuin
 • Vergroten van de biodiversiteit

Verticale tuin
 • Ookwel muurtuin of geveltuin

Slide 8 - Tekstslide

Wat is een voorbeeld van duurzame verlichting?

Slide 9 - Open vraag

Tekenen op schaal
Ezelsbruggetje: van echt naar papier wordt kleiner dus gebruiken we : . Van papier naar echt wordt groter dus gebruiken we x. 

Van echt naar papier​
Cm in het echt : schaal = cm op papier​

Van papier naar echt​
Cm op papier x schaal = cm in het echt

Slide 10 - Tekstslide

Ontwerpen van een tuin
Ontwerptekening
 • Een nauwkeurige tekening van een tuinontwerp met alle afmetingen op schaal

Op deze ontwerptekening staan verschillende dingen
 • Een legenda: De verklaring van symbolen en kleuren op het ontwerp
 • Symbolen: Een teken met een vaste, afgesproken betekenis


Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

De school bouwt een schutting van 25 M. De schaal van de ontwerptekening is 1:200. Hoe groot wordt de schutting op papier?

Slide 13 - Open vraag

Welke opdracht vond je het moeilijkst?
A
De theorievragen in het boek
B
Een balkontuin ontwerpen
C
Wat wil de klant
D
Een schets maken voor een bestaande tuin

Slide 14 - Quizvraag

Wat voor een tuin zie je op de afbeelding
A
Een moestuin
B
Een kruiden tuin
C
Een balkontuin
D
Een geveltuin

Slide 15 - Quizvraag

Wat is de eerste stap in het maken van een ontwerptekening?
A
Een wensenlijst van de klant opstellen
B
De tuin inmeten
C
De schets maken
D
De materialen verzamelen

Slide 16 - Quizvraag

Duurzame materialen
Niet duurzame materialen

Slide 17 - Sleepvraag

Welke stijl tuin zie je op de foto?
A
Engelse landschapstuin
B
Wilde natuurlijke tuin
C
Franse kasteeltuin
D
Engelse kasteeltuin

Slide 18 - Quizvraag

Welke 4 onderdelen moeten er altijd op een ontwerptekening staan?

Slide 19 - Open vraag

Les 3 en 4

Slide 20 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Ik kan op basis van een ontwerptekening een materialen- en een hulpmiddelenlijst opstellen.
 • Ik weet welke meetinstrumenten je waarvoor moet gebruiken.
 • Je kunt de drie basisvormen(cirkel, vierkant, driehoek) uitzetten.
 • Ik weet waarvoor een afscheiding in een tuin kan dienen.
 • Ik kan uitleggen wat het verschil is tussen gras leggen en gras zaaien.
 • Ik kan een eenvoudige afrastering plaatsen.
 • Ik kan aan de hand van de ontwerptekening een planning maken veer de werkzaamheden. (KB en GL)

Slide 21 - Tekstslide

Lesplan
 • Intro video van brams natuur
 • Klassikale instructie
 • Aan de slag met de vragen en praktijkopdrachten
 • Evalueren
 • Huiswerk

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Welke materialen gebruikt de hovenier in de video allemaal?

Slide 24 - Open vraag

Van tekening naar werkelijkheid
Materialenlijst
 • Hierin staan alle dode materialen die in de tuin gebruikt worden


Hulpmiddelenlijst
 • Hierin staan de gereedschappen die je nodig hebt om de tuin uit te zetten.
Beplantingsplan
 • Een beplantingsplan is een tekening op schaal waarop staat waar welke planten geplant of gezaaid moeten  worden en in welke aantallen.
 • Beplantingslijst: Hierin staat hoeveel planten je nodig hebtSlide 25 - Tekstslide

Technieken om een tuin aan te leggen
Technieken om een tuin uit te zetten:
 • Nauwkeurig meten
 • Rechte hoeken uitzetten
 • Driehoek uitzetten
 • Rondingen uitzetten

Verschillende verhardingen:
 • Halfsteensverband
 • Keperverband
 • Kwartsverband
 • Elleboogverband

Slide 26 - Tekstslide

Liniaal
Duimstok
Rolbandmaat
Rolmaat
Lasermeetapperatuur

Slide 27 - Sleepvraag

Pootlijn
Jalon
Baak
Bouwhaak
Piket
Waterpas

Slide 28 - Sleepvraag

Gras leggen of zaaien?
Bij gras leggen rol je graszoden uit over het perceel
Voordelen:
 • Meteen groen
 • Snel beloopbaar
 • Worden onkruidvrij geleverd
Nadelen
 • Hoge kosten
 • Weinig keuze in grassoorten
Bij gras zaaien strooi je de graszaadjes over het perceel
Voordelen: 
 • Goed af te stemmen op gebruiksdoel
 • Goedkoop
Nadelen
 • Je mag 6 weken niet op het perceel lopen
 • Het inzaaien moet zorgvuldig gebeuren


Slide 29 - Tekstslide

Wat is een beplantingsplan?

Slide 30 - Open vraag

Welk verband zie je op de afbeelding?
A
Vissengraadverband
B
Keperverband
C
Elleboogverband
D
Halfsteensverband

Slide 31 - Quizvraag

In het dierverblijf willen we graag de weides vernieuwen. Hierin is het belangrijk dat de dieren niet te lang van de weides af moeten. Welke techniek kan de school het beste gebruiken en waarom?

Slide 32 - Open vraag

Welke 4 technieken heb je nodig voor het uitzetten van een tuin?

Slide 33 - Open vraag

Huiswerk
1.5 en 1.6  uit je werkboek

Slide 34 - Tekstslide

Aan de slag
Klaar 1.3 en 1.4 uit je werkboek

Les 3 praktijkopdracht 2, 3 en 4.
 Uitzetten van een cirkel, vierkant en een driehoek

Slide 35 - Tekstslide