H4 - week 39 - les 1,2

H4 - Woche 39
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
DuitsMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 3-5

In deze les zitten 25 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

H4 - Woche 39

Slide 1 - Tekstslide

Auf dem Tisch
Klaarleggen:
 • Arbeitsbuch + Fachbuch
 • Heft 
 • Stift

Slide 2 - Tekstslide

Planung Stunde 1

Wochenaufgaben: overhoren Lernbox 
                                            Lektion 4 (D-N)

Besprechen: Aufgabe 54

Vokabeln: L5 (D-N) + Aufgabe 48
                       (10 Min)

Sprechen: Wer bin ich?
       
Ziele

 • Je verbreedt je woordenschat.

 •  Je kunt in eenvoudige bewoording mensen beschrijven. 
  Slide 3 - Tekstslide

  overhoren: weektaak Lernbox L4

  Slide 4 - Tekstslide

  Welche Person ist 'pro'?

  Welche Person ist 'contra'?

  Slide 5 - Tekstslide

  Vokabeln Lektion 5
  --> Kapitel 1- Lernbox Lektion 53 -  Seite 53

  Gemeinsam: Lernbox besprechen
  Selbstständig: Aufgabe 48 (S. 36)
  Zeit: 5 Minuten, danach besprechen
  Fertig = Lernen Lernbox Lektion 5 (D-N)

  Slide 6 - Tekstslide

  Sprechen: Wer bin ich?
  --> Aufgabe 37 S.29

  Gemeinsam: Aufgabe lesen
  Zu viert: spielt das Spiel. Sprecht nur 
                      Deutsch!

  Zeit: 10 Minuten, danach besprechen

  Slide 7 - Tekstslide

  Nächste Stunde
  Grammatik: Personalpronomen 1. 3. 4. Fall

  Schuif je stoel aan en laat het lokaal netjes achter.

  Slide 8 - Tekstslide

  H4 - Woche 39 - Stunde 2

  Slide 9 - Tekstslide

  Auf dem Tisch
  Klaarleggen:
  • Arbeitsbuch + Fachbuch
  • Heft 
  • Stift

  Slide 10 - Tekstslide

  Planung Stunde 2

  Grammatik: Personalpronomen 1. 3. & 4. Fall + Aufgabe 56 1, 58

  Ziele


    Je kunt de persoonlijk voornaamwoorden in de juiste naamval gebruiken. 

   Slide 11 - Tekstslide

   Persoonlijk voornaamwoorden duiden personen en onderwerpen aan zonder ze echt bij de naam te noemen.

   Slide 12 - Tekstslide

   In welke naamval het persoonlijk voornaamwoord komt te staan hangt af van:
   1. of er een vast voorzetsel of keuze voorzetsel voor staat
   2. of er een werkwoord met vaste naamval in de zin staat
   3. in welk zinsdeel het persoonlijk voornaamwoord staat (ow, lv of mv).

   Slide 13 - Tekstslide

   Ontleden ja/nee?
   Om te bepalen welke naamval je voor een zinsdeel moet gebruiken, kun je enkele stappen zetten:

   stap 1: Zoek naar een (keuze)voorzetsel of werkwoord met naamval in de zin. 

   stap 2:  Als er geen voorzetsel / werkwoord in staat, ontleed je de zin naar onderwerp
   lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp.

   Stap 3: Juiste vorm in de juiste naamval invullen.

   Slide 14 - Tekstslide

   Voorzetsels met de 4e naamval:

   durch - door
   für - voor
   gegen - tegen
   ohne - zonder
   um - om
   bis - tot 
   entlang - langs

   Slide 15 - Tekstslide


   Voorzetsels met de 3e naamval:

   aus - uit                     außer - behalve
   bei - bij                      entgegen - tegemoet
   mit - met                  gegenüber - tegenover
   nach - na + naar
   seit - sinds
   von - van
   zu - naar

   Slide 16 - Tekstslide

   Wechselpräpositionen (3e of 4e naamval)
   in - in                      
   an - aan          
   auf - op               
   hinter - achter
   neben - naast
   unter - onder
   vor - voor
   über - over, boven
   zwischen- behalve
   3e naamval = plaats /tijd (wo?/ wann?)

   4e naamval = beweging / verplaatsing (wohin?)
   Komt nog terug! 

   Slide 17 - Tekstslide

   Slide 18 - Tekstslide

   Verben mit einem Fall
   1e naamval: sein, werden, bleiben

   4e naamval: bitten, fragen, es gibt, kosten, lehren, interessieren

   3e naamval: danken, helfen gefallen, gratulieren, helfen, kondolieren, schaden, passen, gelingen, gehören, passen, gelingen

   Komt nog terug! 

   Slide 19 - Tekstslide

   zinsontleding
   1e naamval =  onderwerp 
   wie/ wat + gezegde?     ( --> hij )

   4e naamval = lijdend voorwerp 
   wie/wat + gezegde + onderwerp?      (--> hem)

   3e naamval = meewerkend voorwerp 
   aan of voor wie/wat + gezegde + onderwerp + lijdend voorwerp?  
   (--> aan/voor hem)

   Slide 20 - Tekstslide

   Ontleden (net als in het Nederlands)
   Ich habe ihr eine Zeitung gekauft. 

   [onderwerp]   [meew. vw]      [lijdend vw]
            1e                            3e                       4e
           hij             aan/voor hem             hem

   Slide 21 - Tekstslide

   Grammatik: Personalpronomen
   Machen: K1 Lektion 5 Aufgabe 56 (a), 58 (S.41, 42)
   (eventuell in Gruppe mit Unterstützung)

   Hilfsmittel: Handbuch 24

   Zeit: 20 Minuten, danach besprechen

   Fertig: Lernen Lernbox Lektion 5 (D-N) = HUISWERK
   timer
   20:00

   Slide 22 - Tekstslide

   Nächste Stunde
   Wochenaufgaben overhoren (Vokabeln L5 D-N)

   Vokabeln: Lektion 6

   Lesen

   Schuif je stoel aan en laat het lokaal netjes achter.

   Slide 23 - Tekstslide

   Jojo sucht das Glück - Folge 2
   Beantworte die Fragen ins Heft:

   -> Was ist das Problem zwischen Jojo, Reza und Mark? 

   -> Wie hat Jojo ihre Tasche wiedergefunden?

   Slide 24 - Tekstslide

   Slide 25 - Video