2.3 Klimaatverandering en extremer weer

Welkom
Opgeladen laptop op je tafel
Telefoon in de tas
Tas op het rek en Jas in je kluis/ aan de kapstok
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Welkom
Opgeladen laptop op je tafel
Telefoon in de tas
Tas op het rek en Jas in je kluis/ aan de kapstok

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Wat gaan we vandaag leren?
Het lijkt alsof de winters in Nederland steeds milder en de zomers steeds warmer worden. In Spanje neemt de gemiddelde temperatuur toe. Heeft dit te maken met klimaatverandering?

Leerdoel: Hoe zijn klimaatverandering en extremer weer merkbaar in Spanje en Nederland?

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Natuurlijk broeikaseffect
Versterkt broeikaseffect
Teveel 
CO2
gemiddeld 2 graden warmer
Klimaatverandering
Zonder dit is het -18 graden op aarde
Zeespiegelstijging
Natuurlijke verwarming
De zon als motor
De mens als motor

Slide 6 - Sleepvraag

Door koolstofdioxide in de lucht is er het broeikaseffect.
Wat is het broeikaseffect?
A
Het afgeven van warmtestraling vanaf de zon naar de aarde.
B
Het tegenhouden van warmtestraling vanaf de ruimte naar de aarde.
C
Het tegenhouden van warmtestraling vanaf de aarde naar de ruimte.

Slide 7 - Quizvraag


Het versterkt broeikaseffect is een groot probleem.
Welke stof veroorzaakt het versterkte broeikaseffect?

A
koolstofmono-oxide
B
stikstofdioxide
C
koolstofdioxide
D
zwaveldioxide

Slide 8 - Quizvraag

Het broeikaseffect
A
is fijn en wordt veroorzaakt door het vasthouden van een deel van de uitstraling
B
is fijn en wordt veroorzaakt omdat een deel van de instraling de dampkring verwarmd
C
in niet fijn en wordt veroorzaakt door het vasthouden van een deel van de uitstraling
D
is niet fijn en wordt veroorzaakt door de zon

Slide 9 - Quizvraag

Wat is GEEN oorzaak van zeespiegelstijging?
A
Landijs smelt
B
Water wordt warmer en zet dus uit
C
Water wordt kouder en zet dus uit

Slide 10 - Quizvraag

Meer overstromingen door zeespiegelstijging. Hoe kan dat?
A
Lozen van water in zee
B
Versterkt broeikaseffect
C
verdamping van zeewater
D
Bodemstijging

Slide 11 - Quizvraag

Herhaling Sleep elke afbeelding naar het begrip waar het bij hoort.
Broeikaseffect (algemeen)
Natuurlijk broeikaseffect
Versterkt broeikaseffect

Slide 12 - Sleepvraag

zeespiegelstijging wordt veroorzaakt door
A
het smelten van land- en zeeijs
B
het smelten van landijs en het uitzetten van water
C
het smelten van zee-ijs
D
het uitzetten van water en het toenemen van de hoeveelheid neerslag

Slide 13 - Quizvraag

Zonder het broeikaseffect ...
A
... wordt het heel warm op aarde.
B
... blijft de temperatuur op aarde gelijk.
C
... wordt het op aarde net zo koud als in de ruimte.

Slide 14 - Quizvraag

Wat is het versterkte broeikaseffect?
A
Broeikassen die zorgen dat de aarde warm blijft.
B
Door vervuiling komen er meer broeikasgassen.
C
Broeikasgassen verbranden.
D
Fossiele brandstoffen opslaan.

Slide 15 - Quizvraag

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Examenvraag van de Dag

Slide 19 - Tekstslide

Weer- en klimaatdeskundigen verwachten dat de kans op een nieuwe Elfstedentocht steeds kleiner wordt.
Op welke ontwikkeling baseren zij deze verwachting?

Slide 20 - Open vraag

Succescriteria
  • Je kunt uitleggen hoe het natuurlijke broeikaseffect werkt en waarom dit de aarde leefbaar maakt.
  • Je kunt uitleggen waarom we ook spreken van het versterkte broeikaseffect en hoe dit werkt.
  • Je kunt vijf gevolgen geven van het versterkte broeikaseffect, waarbij één van die vijf zorgt voor de andere vier.
  • Je kunt op hoofdlijn beschrijven hoe de gemiddelde temperatuur in Spanje en Nederland de komende tijd verandert hierbij ga je in ieder geval in op de zomer- en de winterperiode.
  • Je kunt voor Nederland en Spanje ten minste één gevolg geven van deze veranderende gemiddelde temperaturen.
  • Je kunt op hoofdlijnen beschreven hoe de gemiddelde neerslag in Spanje en Nederland de komende tijd verandert. Hierbij ga je in ieder geval in op de zomer- en de winterperiode.
  • Je kunt voor Nederland en Spanje ten minste één gevolg geven van deze verandering in neerslag.
  • Je kunt verklaren waarom de zeespiegel wereldwijd stijgt en waarom dit proces ook bij een afname van koolstofdioxide in de atmosfeer nog lang zal doorgaan.
  • Je kunt beschrijven hoe snel en hoeveel de zeespiegel wereldwijd en in Spanje en Nederland naar verwachting tot 2100 zal stijgen.

Slide 21 - Tekstslide

Begrippen
Broeikasgassen                    Gassen in de atmosfeer (dampkring) die warmte vasthouden, zoals koolstofdioxide (CO2) en methaan 
                                             (CH4)
Natuurlijke broeikaseffect   Het vasthouden van warmte door broeikasgassen in de atmosfeer, waardoor de aarde leefbaar is.
Versterkt broeikaseffect       Het toenemen van de concentratie van broeikasgassen (bijvoorbeeld koolstofdioxide) onder invloed van de 
                                             mens waardoor de atmosfeer steeds meer warmte vasthoudt. De gemiddelde temperatuur op aarde wordt 
                                             hierdoor steeds hoger.
Zeespiegelstijging                Het stijgen van de gemiddelde zeespiegel door het uitzette van het oceaan- en zeewater en het versnelde 
                                             afsmelten van land- en gletsjerijs.

Slide 22 - Tekstslide

Aan de slag
Je mag aan de slag met de opdrachten van §2.1 t/m 2.3 in Learnbeat

Slide 23 - Tekstslide

Extra
Er volgen nog twee filmpjes die je zelfstandig zou kunnen  bekijken.

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video