snelle check: chemisch rekenen

Hoeveel gram komt overeen met 0,442 mol CO2? (M=44,01 g/mol)
A
19,49 g
B
0,01 g
C
99,57 g
D
19,5
1 / 10
volgende
Slide 1: Quizvraag
ScheikundeMiddelbare school

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Hoeveel gram komt overeen met 0,442 mol CO2? (M=44,01 g/mol)
A
19,49 g
B
0,01 g
C
99,57 g
D
19,5

Slide 1 - Quizvraag

Hoeveel moleculen zijn aanwezig in 2,00 mol zwaveldioxide?
A
12,04*10^24
B
1,20*10^24
C
3,32*10^-24
D
3,3*10^-24

Slide 2 - Quizvraag

Hoeveel mol komt overeen met 120 gram ijzer?
A
4,30 mol
B
2,155 mol
C
2,15 mol
D
6,70*10^2 mol

Slide 3 - Quizvraag


Je verbrand Cyclohexaan C₆H₁₂.
Je hebt 30 gram Cyclohexaan. Hoeveel g CO₂ ontstaat er?
RV: ... C₆H₁₂ + ... O₂ --> ... CO₂ + ... H₂O

Slide 4 - Open vraag

Bij een reactie ontstaat 25,0 dm3 chloor. Chloor heeft een dichtheid van 2,84 kg/m3. Wat is de massa van chloor in gram?
A
0,114
B
8,80
C
71,0
D
0,00710

Slide 5 - Quizvraag


Hoeveel gram is 4,3*1027 atomen neon

A
7,71103
B
1,4105
C
2,8105
D
20,18

Slide 6 - Quizvraag


bereken het massapercentage zuurstof in lactose (C12H22O11)

A
51,42
B
4,67
C
42,3
D
24,44

Slide 7 - Quizvraag

Zoek de TGG op van chloor en reken dit om naar volume-ppm.
A
0,47
B
4,67
C
1,5
D
??

Slide 8 - Quizvraag

Voorbeeld rekenopgave
Zoek de TGG op van chloor en reken dit om naar volume-ppm.
TGG = 1,5 mg/m3 (dus er mag 1,5 mg chloor in 1 m3 ruimte zijn).
ppm = volume deel / volume geheel* 106
massa deel = 1,5 mg chloor (omrekenen met dichtheid naar volume)
dichtheid chloor = 3,21 kg/m3 (= g/L).
volume chloor = 1,5*10-3 g / 3,21 g/L = 4,67*10-4 L
volume totaal = 1 mlucht (de ruimte) = 1000 L
V-ppm = 4,67*10-4 L / 1000 L * 106 = 0,47 ppm

Slide 9 - Tekstslide

Einde snelle check
Denk erom dit is slechts de basis. 
Nu moet je het nog gaan toepassen in grotere vraagstukken

Slide 10 - Tekstslide