Oldenzaal city in 2080!

1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
ozt-woWOMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 31 slides, met tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oldenzaal city in 2080!
ozt-wo 1VE
project ak-bv
'Jouw idee voor de toekomst'
gebaseerd op Artcadia 
(landelijke techniek- en kunst wedstrijd)

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Stel je voor, je leeft in het jaar 2080. Oldenzaal, zoals je die in het begin van de 21e eeuw kende, bestaat niet meer. 
Hoe leven we met elkaar? Hoe ziet ons vervoer eruit? 
Hoe gaan we om met de ruimte, water en ons milieu? 
Er zijn nieuwe uitdagingen in de toekomststad, en jullie bedenken de oplossingen!

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Jullie gaan vanuit hier aan de slag met een duurzaam idee voor een wijk in Oldenzaal in het jaar 2080! Vanuit je bevindingen, richt je je op een onderdeel dat toepasselijk is voor de wijk. 

Dit betekent dat je rekening houdt met kenmerken van de wijk (oorsprong van de wijk, functies die er in de wijk te vinden zijn, sociale klasse(s)) 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Je gaat in de lessen aan de slag met brainstormen, researchen en het bedenken van oplossingen. 

Het eindresultaat is een praktisch werkstuk in de vorm van een maquette, een schilderij of een ander (digitaal) kunstwerk met een inhoudelijke onderbouwing. 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
- Wat is duurzaamheid?
(begrijpen) 

- Op welke manieren wordt er gebruik gemaakt van 
  duurzaamheid in de wijk? (herkennen)

- Wat zou een duurzame oplossing kunnen zijn in 
  de wijk van de toekomst? (toepassen) 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Producten
- flitspresentatie (a.d.h.v. PPT of zelfgekozen ander medium)
- brainstorm thema/probleemstelling 
- ontwerp uitgevoerd (maquette, schilderij, digitaal kunstwerk, …)
- onderbouwing (schriftelijk, filmpje, …)

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning
week 1 
Inleiding/oriëntatie
- introductie project
- zoektermen: duurzaamheid, duurzame stad, groene stad, …
- flitspresentaties: duurzame stad (aan de hand van voorbeelden)
- uitleg thema’s (water, mobiliteit, gebouwen, milieu & ruimte)

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Video

Schooltv: energiebronnen van de toekomst

Slide 11 - Link

Arttube: de groene stad

Slide 12 - Link

Arttube: 2012Architecten

Slide 13 - Link

Arttube: Sportplaza Mercator

Slide 14 - Video

futuristische stad China

Slide 15 - Link

Studio Roosegaarde
Bronnen
- VPRO Tegenlicht
- SchoolTV
- Arttube
- Youtube
- Artcadia --> kennisdossiers 
- .... 

Zoektermen: duurzaamheid, duurzame stad, duurzame wijk, groene stad, groene wijk, ....

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitleg thema's
- water
- mobiliteit
- milieu & ruimte
- gebouwen

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning
week 2
Ontdekken
- wijken toedelen
- erop uit: zien, fotograferen, interviewen
- vanuit ervaringen thema (+ onderzoeksvragen) kiezen wat past bij de wijk


Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning
week 3
Brainstorm
- onderzoeksvraag kiezen 
- Brainstorm (thema + wijk uitdiepen)
- plan van aanpak
- achtergrondinformatie zoeken (zie website Artcadia voor info/bronnen bij de
  verschillende thema’s)Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning
week 4
Ontwikkelen
- Idee ontwikkelen (achtergrondinformatie + uitwerking vragen week 3) 
- Idee uitvoeren: praktisch werkstuk
Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning
week 5
Uitvoeren
- Idee uitvoeren: praktisch werkstuk 
Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning
week 6
Onderbouwen
- Onderbouwing (schriftelijk, filmpje, …. )
- Zie uitwerking bij week 3 voor inhoud (wie, wat, waar, wanneer, waarom)

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning
week 7
Presenteren

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mogelijke vragen per thema 
Je kunt kiezen uit deze vragen en deze verder toespitsen op jullie wijk in Oldenzaal of je kunt zelf een vraag bedenken vanuit jullie bevindingen in de wijk. 

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Water 
- Welke oplossingen kun je bedenken voor een toekomstig zoetwatertekort?
- Hoe gaan we in 2080 om met de gevolgen van zeespiegelstijging?
- Hoe houden we ons water schoon en hoe maken we de kwaliteit van het water nog beter?
- Hoe gaan we droogte in 2080 tegen?
- Hoe gaan we in 2080 om met natuurrampen als tsunami’s en orkanen?
- Welke positieve kanten van water kunnen we benutten in de stad van de toekomst?

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mobiliteit
- Met welke uitvindingen wordt Oldenzaal in 2080 filevrij?
- Hoe zullen wij in de toekomst op een milieubewustere manier van A naar B reizen?
- Wat vervoert ons in 2080?
- (Hoe) reizen we naar de ruimte?
- Hoe zien de (water)wegen er in 2080 uit?
- Kunnen we van een vervoersmiddel een kantoor maken, zodat je alvast kan werken?
- Hoe zou je heel snel van A naar B kunnen reizen?
- Hoe ziet het spoor van de toekomst eruit?

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Milieu & Ruimte
- Welke duurzame oplossingen bedenken jullie voor een beter milieu in Oldenzaal?
- Hoe wordt ons voedsel geproduceerd?
- Waar komt ons eten vandaan?
- Wat eten we in 2080?
- Hoe kan ons voedsel in de toekomst op een duurzame manier verbouwd worden?
- Wat doen we in 2080 met ons afval?
- Hoe kunnen we in een stad zo effectief mogelijk met ruimte omgaan?
- Kunnen we ook onder de grond bouwen en is dit wenselijk?
- Hoe kunnen steden en groen met elkaar samen gaan?
- Hoe leven we samen in Oldenzaal?

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gebouwen
- Hoe ziet jullie energiezuinige gebouw in Oldenzaal eruit?
- Welke oplossingen bedenken jullie voor hergebruik van (onderdelen van) gebouwen in 2080?
- Welke functies heeft jullie gebouw in de stad Oldenzaal?
- Welke materialen gebruiken we in de bouw?
- Hoe gaan we om met toenemende warmte in de stad Oldenzaal?

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Brainstorm
Brainstorm
1.  Groot vel of teken-/brainstormprogramma device 
2. Kies jullie onderzoeksvraag/vragen en zet deze in het midden
3. Oplossingen of ideeën bedenken die antwoorden bieden op de vraag in het midden. 
    Deze schrijf je om het middelpunt heen. Niets is fout, laat je fantasie de vrije loop en schrijf alles op. 
    Je kunt ook tekeningetjes maken om je gedachten weer te geven. 
4. Verbind de ideeën/oplossingen die iets met elkaar te maken hebben. 
    Schrijf ze, als dat handig is op in een nieuwe groep. 
    Misschien roept dit weer nieuwe ideeën op, deze kun je daar bij schrijven.
5. Maak een selectie van de oplossingen/ideeën die haalbaar zijn. Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Brainstorm
Brainstorm
• Geef niet direct kritiek op andermans ideeën, 
  maar bouw er juist op voort;
• Gekke ideeën leveren nieuwe invalshoeken;
• Bedenk zoveel mogelijk ideeën, je kunt ze altijd nog schrappen.

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

- Voor wie is jullie project? --> inwoners Oldenzaal
 
- Wat voor probleem gaan jullie met je project aanpakken?

- Waar spelen het probleem en de oplossing zich af? 
   (welke wijk van Oldenzaal en welk onderdeel van de wijk)

- Wanneer speelt het zich af? --> in het jaar 2080

- Waarom is dit een probleem? Waarom is jullie project een oplossing? 
  Waarom is jullie oplossing haalbaar? Waarom hebben jullie voor deze 
  oplossing gekozen?

Werk onderstaande vragen uit (gebruiken in onderbouwing)

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies