Herhaling werkwoordstijden LJ2

hoi
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

hoi

Slide 1 - Tekstslide

vandaag gaan we even een stoomtreinsessie werkwoordsvormen doen

Slide 2 - Tekstslide

(want dat is belangrijk voor de eindtoets)

Slide 3 - Tekstslide

(en voor je leven)

Slide 4 - Tekstslide

Present simple

= hele werkwoord
SHIT-regel = bij he/she/it hele ww + s

bij feiten, gewoontes, irritaties

Slide 5 - Tekstslide

Present simple
I walk
You walk
He/she/it walks
We walk
They walk
You walk

Slide 6 - Tekstslide

Present continuous

= to be + hele ww + ing

als iets in het heden aan de gang is

Slide 7 - Tekstslide

Present continuous
I am walking
You are walking
He/she/it is walking
We are walking
They are walking
You are walking

Slide 8 - Tekstslide

Past continuous

= verleden tijd van to be (was/were) + hele ww + ing

als iets in het verleden aan de gang was

Slide 9 - Tekstslide

Past continuous
I was walking
You were walking
He/she/it was walking
We were walking
They were walking
You were walking

Slide 10 - Tekstslide

Past simple

= hele ww + ed OF onregelmatig (2e uit het rijtje)

als iets in het verleden is gebeurd en al is afgelopen
LADY = last ago date yesterday

Slide 11 - Tekstslide

Past simple
I walked
You walked
He/she/it walked
We walked
They walked
You walked

Slide 12 - Tekstslide

Past simple & past continuous
Vaak in zinnen als: 

I was doing the dishes when the phone rang

Slide 13 - Tekstslide

Present perfect
= has/have + hele ww + ed OF has/have + onregelmatige vorm (3e uit het rijtje) 

als iets in het verleden is begonnen en nog niet afgelopen is of nog effect heeft
FYNE JAS = for yet never ever just already since

Slide 14 - Tekstslide

Present perfect
I have walked
You have walked
He/she/it has walked
We have walked
They have walked
You have walked

Slide 15 - Tekstslide

Vul de present simple in:
She ... (want) a dog.

Slide 16 - Open vraag

Vul de present continuous in:
I ... (go) to the supermarket right now.

Slide 17 - Open vraag

Vul de past continuous in:
I ... (clean) my room when my friends called.

Slide 18 - Open vraag

Vul de past simple in:
Yesterday, I ... (shout) at my brother.

Slide 19 - Open vraag

Vul de present perfect in:
You ... (talk) about that for long enough now.

Slide 20 - Open vraag

Kies de goede vorm:
My friends and I always ... the dishes together.
A
do
B
are doing
C
were doing
D
have done

Slide 21 - Quizvraag

Kies de goede vorm:
Yesterday, I ... to the market.
A
go
B
were going
C
went
D
have gone

Slide 22 - Quizvraag

Kies de goede vorm:
You ... grouchy since you got home.
A
were
B
are
C
have been
D
be

Slide 23 - Quizvraag

Kies de goede vorm:
I ... (leave) right now!
A
left
B
have left
C
leave
D
am leaving

Slide 24 - Quizvraag

Kies de goede vorm:
Where ... (you - go) when I saw you yesterday?
A
you went
B
were you going
C
you go
D
are you going

Slide 25 - Quizvraag

Vul de het rijtje onregelmatige werkwoorden in:

bijvoorbeeld: run 

run - ran - run

Slide 26 - Tekstslide

Vul de het rijtje onregelmatige werkwoorden in:

bijvoorbeeld: run 

run - ran (past simple) - run (present perfect)

Slide 27 - Tekstslide

sing

Slide 28 - Open vraag

go

Slide 29 - Open vraag

buy

Slide 30 - Open vraag

fly

Slide 31 - Open vraag

put

Slide 32 - Open vraag

DUS!
leer de lijst onregelmatige werkwoorden

(zie Magister.Me!!)

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

ook vind je op Magister.Me een overzicht van alles wat je moet leren voor de eindtoets (zie week 1)

Slide 35 - Tekstslide