Mondeling betoog.

Mondeling betoog

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 5

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Mondeling betoog

Slide 1 - Tekstslide

Domein B: Mondelinge taalvaardigheid
De kandidaat kan ten behoeve van een voordracht, discussie of debat:
 • relevante informatie verzamelen en verwerken
 • deze informatie adequaat presenteren met het oog op doel, publiek en gespreksvorm
 • adequaat reageren op bijdragen van luisteraars of gespreksdeelnemers

Slide 2 - Tekstslide

Het mondeling betoog
Een mondeling betoog heeft als doel de luisteraar te overtuigen. Zo’n presentatie bevat meningen en argumenten. De argumenten worden door feiten, cijfers en constateringen ondersteund. De hoofdgedachte van een betoog is altijd een mening.

Slide 3 - Tekstslide

Indeling
Inleiding

In de inleiding introduceer je het onderwerp en probeer je de aandacht van je publiek te trekken. Je sluit af met je standpunt en je zorgt voor een duidelijke overgang naar je argumentatie.  

Middenstuk   

In het middenstuk werk je de argumenten uit die jouw standpunt onderbouwen. Behandel ieder argument afzonderlijk en zorg voor een logische opbouw. Geef voorbeelden en gebruik feiten, zo verlevendig je jouw betoog. Bedenk wat de tegenargumenten bij jouw standpunt kunnen zijn en verwerk ze in je betoog. Vervolgens weerleg je de tegenargumenten en daarmee versterk je je betoog.  

Slot  
In het slot benadruk je de belangrijkste argumenten, geef je een korte samenvatting en herhaal je expliciet je standpunt.   

Slide 4 - Tekstslide

Tips bij de structuur
 • Inleiding:
  - actuele opening
  - vertel een anekdote
  - citeer een deskundige of een aansprekend persoon
 • Middenstuk:
  - minimaal 3 argumenten voor
  - minimaal 2 argumenten tegen en weerlegging
 • Slot: 
   - geef een duidelijke samenvatting en trek je conclusies
  - probeer kernachtig en speels te eindigen, waarbij je zo mogelijk terugkomt op de inleiding 
  - gebruik GÉÉN clichés: 'Dit was het...'


Zorg voor samenhang in de opbouw en alinea's --> gebruik signaalwoorden!

Slide 5 - Tekstslide

Stappenplan
 1. Kies een actueel onderwerp dat je bezighoudt en waarover je zelf een heel duidelijke mening hebt. Kijk eventueel op een nieuwssite, in een opinietijdschrift of de krant voor inspiratie.
 2. Zorg ervoor dat je een duidelijk standpunt en goede argumenten hebt aan de hand van minimaal 5 betrouwbare bronnen die je zelf zoekt. Denk ook aan tegenargumenten en weerleg die. Probeer een originele invalshoek te vinden.
 3. Maak een documentatiemap [78] met bronvermelding [47]
 4. Maak aan de hand van jouw documentatiemap een spreekplan [59] voor een mondeling betoog. 
 5. Zorg ervoor dat je in je spreekplan de samenhang en het verband tussen de delen van je betoog duidelijk weergeeft.

Slide 6 - Tekstslide

Documentatie voor het betoog
 • Verzin je alle argumenten zelf? Nee!
 • Verzin je alle informatie zelf? Nee!
 • Doe onderzoek en maak gebruik van wat andere mensen al ontdekt hebben.
 • Doel:
  - Je vergroot je kennis over je onderwerp
  - Je selecteert informatie die jou kan helpen bij je argumentatie
  - Je zoekt naar tegenstrijdige meningen of onderzoeksresultaten
  - Je formuleert een eigen conclusie
 • Maak een documentatiemap

 


Slide 7 - Tekstslide

Wat lever je in?
 • volledig uitgewerkt spreekplan
 • documentatiemap met bronvermelding

Slide 8 - Tekstslide

Beoordeling
Je leest niet voor. Voorlezen levert een 1 op.
het betoog duurt minimaal  7 minuten voor havo en minimaal 10  minuten voor vwo.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Effecten van verbale en non-verbale communicatie

Arjen Lubach - Bijzonder onderwijs
Hoe begint hij zijn inleiding?
Welk standpunt neemt hij in?
Is het betoog makkelijk te volgen?
Klinkt hij overtuigend?
Tempo, volume, verstaanbaarheid?

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

BESPREKEN
Hoe begint hij zijn inleiding?
Welk standpunt neemt hij in?
Vind je zijn betoog goed onderbouwd
(argumenten)?
Waarom wel/niet? Zou je het ook zo doen, of zou je het anders aanpakken? Leg uit hoe jij het aan wil pakken.
Is het gebruik van de PowerPoint effectief in dit betoog? Waarom wel/niet?
Zijn er andere zaken die jou zijn opgevallen en die je graag wil toepassen in je eigen voordracht? Welke? Waarom
denk je dat ze effectief zijn
?
Is de structuur van dit betoog makkelijk te volgen?


https://www.youtube.com/watch?v=4beiTyAcYf0
Slide 14 - Tekstslide

Geef aan wat je hebt geleerd deze les.

Slide 15 - Open vraag

Geef kort aan welke vragen je nog hebt.

Slide 16 - Open vraag