Les 7 - 4H - 23/24 - Parlement en regering (§ 1.4)

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Terugblik
Waar ging de vorige les over?

Slide 3 - Tekstslide

Volksvertegenwoordiging
Dagelijks bestuur
Gemeenteraad
Provinciale Staten
College van B&W
Gedeputeerde Staten
Regering
Staten Generaal
Parlement
Kabinet
Controleert
Legt verantwoording af
Uitvoering wetten
Stemmen over wetsvoorstellen

Slide 4 - Sleepvraag

Gemeente
Provincie
Land
Volksvertegenwoordiging
Gemeenteraad
Provinciale Staten
Tweede Kamer
Dagelijks bestuur
College van B&W
Gedeputeerde Staten
Kabinet
Voorzitter (van dagelijks bestuur)
Burgemeester
Commissaris van de Koning(in)
Minister-president

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Wat is het verschil tussen de oppositie en de coalitie?

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Video-opdracht
Pak je boek erbij (blz. 35)

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Van welk(e) recht(en) maakt Baudet hier gebruik? Waarom richt hij zich juist tot deze mevrouw?

Slide 19 - Open vraag

Parlement
Kabinet
Kabinet EN Parlement
Wetgevende macht
Uitvoerende macht
Verantwoording afleggen
Ministers
Kamerleden
Staatssecretarissen
Controlerende taak
Geen oppositiepartijen
Ministeriële verantwoordelijkheid
Motierecht
Recht van amendement
Eerste Kamer
Regeerakkoord
Tweede Kamer
Recht van interpellatie
Budgetrecht
Volksvertegenwoordiging
Formatie
Coalitie- en oppositie
Wetgevende taak
Wetsvoorstellen indienen

Slide 20 - Sleepvraag

Slide 21 - Tekstslide

timer
10:00

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide