Verbranding les 4


Verbranding 
en milieu
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les


Verbranding 
en milieu

Slide 1 - Tekstslide

Wat weet je nog?

Slide 2 - Woordweb

Doelen van deze les

Slide 3 - Tekstslide

Geef een kloppende reactie van de verbranding van butaan.

Slide 4 - Open vraag

Geef een kloppende reactie van de onvolledige verbranding van propaan.

Slide 5 - Open vraag

Verbranding fossiele brandstoffen


Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt koolstofdioxide, waterdamp, stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide vrij.

Slide 6 - Tekstslide

Smog
Is een mengsel tussen fijnstof, NO, NO2, SO en SO

Waarom praat men over stikstof van de boeren, want dieren stoten alleen veel NH3 uit.

Slide 7 - Tekstslide

Ammoniak kan met zuurstof reageren tot stikstofmonoxide en water. Geef een kloppende reactie vergelijking.

Slide 8 - Open vraag

Bodem-verontreiniging

Auto's, fabrieken en ook vee stoten veel stikstofoxiden en zwaveloxiden uit. 

Slide 9 - Tekstslide

Welke moleculen kunnen voor zure regen zorgen?
A
SO2
B
NO2
C
NO
D
allemaal

Slide 10 - Quizvraag

Slide 11 - Video

Overleg met elkaar. Wat zijn goeie alternatieven voor fossiele brandstoffen en waarom?

Slide 12 - Woordweb

Verschillende alternatieven

Slide 13 - Tekstslide