2.2 verzekeren is niet eenvoudig.

                                 Terugblik:


Twee soorten reclame
Lay-out
Terugblik
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

                                 Terugblik:


Twee soorten reclame
Lay-out
Terugblik

Slide 1 - Tekstslide

De kans op schade is 6%. Het schadebedrag is 500 euro. Hoeveel bedraagt het risico/verwachtte schade?

Slide 2 - Open vraag

Het risico bedraagt 3 op 150. Het schade bedrag is 1000 euro. De premie bedraagt 25 euro. Hoeveel is de winst per verzekerde?

Slide 3 - Open vraag

2.2 verzekeren is niet eenvoudig.

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoelen:
Je weet wat moral hazard (moreel wangedrag) is en je weet hoe partijen hierop inspelen.
Je weet wat averechtse selectie is en je kunt uitleggen wat de nadelen hiervan zijn voor verzekeraars en verzekerden.
Je kunt uitleggen wat het begrip asymmetrische informatie inhoudt en hoe hiermee rekening gehouden kan worden.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Problemen met averechtse selectie
Om averechtse selectie tegen te gaan kan de verzekeraar:

  • Informatie verzamelen over verzekeringsnemers. Voorbeeld is medische achtergrond checken bij ziektekostenverzekeringen. 

Slide 10 - Tekstslide

Oplossingen informatie asymmetrie
  • Verminderen informatieachterstand (bijvoorbeeld informatie inwinnen van tandartsen)
  • Doorvoeren premiedifferentiatie (hoe meer risico hoe hoger de premie)
  • Invoeren bonus malus systeem (geen schade melden, dan minder premie betalen)
  • Invoeren eigen risico (zelf een deel betalen voordat de uitkering komt)

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Eigen risico zorgt voor:
A
Moral Hazard
B
Averechtse selectie
C
Minder informatieasymmetrie
D
Meer informatieasymmetrie

Slide 15 - Quizvraag

Hoe noem je het verschil dat een verzekeringsnemer meer weet dan een verzekeraar?
A
Averechtse selectie
B
Informatie asymmetrie
C
Moral Hazard
D
Risico spreiding

Slide 16 - Quizvraag

Een voorbeeld van informatie asymmetrie is
A
Bonus-malussysteem
B
Moral Hazard
C
Premie
D
Risicospreiding

Slide 17 - Quizvraag

Premiedifferentiatie vermindert probleem van ....
A
moral hazard
B
asymmetrische informatie
C
informatieachterstand
D
averechtse selectie

Slide 18 - Quizvraag

Als alleen mensen met een hoog risico zich verzekeren, is er sprake van ....
A
vrijwillig risico
B
onvrijwillig risico
C
averechtse selectie
D
moral hazard

Slide 19 - Quizvraag

Hoe noem je het als mensen met een laag risico bereid zijn te betalen voor mensen met een hoog risico?
A
Risicospreiding
B
Solidariteit
C
Risicoaversie
D
Moral hazard

Slide 20 - Quizvraag

Oplossingen voor informatie asymmetrie zijn:
A
Eigen risico, moral hazard, premiedifferentiatie
B
Eigen risico, premiedifferentiatie, informatie inwinnen
C
Eigen risico, averechtse selectie
D
Eigen risico, bonus-malussysteem, averechtse selectie

Slide 21 - Quizvraag

Een zorgverzekeraar heeft te maken met mensen die op het aanvraagformulier niet invullen dat ze roken. Om welk risico gaat het hier?
A
Asymmetrische informatie
B
Moral hazard
C
Averechtse selectie
D
Moreel wangedrag

Slide 22 - Quizvraag

Leerdoelen:
Je weet wat moral hazard (moreel wangedrag) is en je weet hoe partijen hierop inspelen.
Je weet wat averechtse selectie is en je kunt uitleggen wat de nadelen hiervan zijn voor verzekeraars en verzekerden.
Je kunt uitleggen wat het begrip asymmetrische informatie inhoudt en hoe hiermee rekening gehouden kan worden.

Slide 23 - Tekstslide