Les 9 'leiding geven'

Les 9
Wat gaan we doen?
Periode 1&2  theorie en oefenen
Periode 3&4 examen afleggen, een week lang in de keuken

Examen:
Begeleidt en stuurt medewerkers aan
(P2- K2- W1, W2 en W3)

1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
Facilitair LeidinggevendeMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Les 9
Wat gaan we doen?
Periode 1&2  theorie en oefenen
Periode 3&4 examen afleggen, een week lang in de keuken

Examen:
Begeleidt en stuurt medewerkers aan
(P2- K2- W1, W2 en W3)

Slide 1 - Tekstslide

Welkom
- 'Leidinggeven lunch'
- Komende 4 periodes
- Periode 1&2 > theorie en voorbereiding
- Periode 3&4 > Examen doen

Slide 2 - Tekstslide

Waar hebben we het de vorige keer over gehad? Wat hebben we gedaan?

Slide 3 - Woordweb

H6 Nieuw personeel aannemen 

Slide 4 - Tekstslide

H6 Nieuw personeel aannemen
6.1. Inleiding
 

In dit hoofdstuk bespreken we:
 • Personeelsbezetting
 • Hoe en waar vind je nieuwe medewerkers
 • Hoe stel je een functiebeschrijving op
 • Het opstellen van een personeelsadvertentie


Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

H6 Nieuw personeel aannemen
6.2. Doelstellingen
 • Aan het einde van dit hoofdstuk weet je meer over:
 • Personeelsbezetting
 • Werving van nieuwe medewerkers
 • Functiebeschrijvingen
 • Opstellen van personeelsadvertenties

Slide 7 - Tekstslide

H6 Nieuw personeel aannemen
6.3. Personeelsbezetting


Geschiktheid van een medewerker wordt wel beschreven in competenties.

Competenties = een combinatie van kennis, vaardigheden en houding en het vermogen om die combinatie toe te passen in de beroepspraktijk.


Slide 8 - Tekstslide

H6 Nieuw personeel aannemen
Naast kwaliteit is ook het aantal medewerkers van belang.
Een bedrijf met te kort aan medewerkers kent de volgende problemen:
 • Hoge werkdruk.
 • Kans op toenemend ziekteverzuim.
 • Mogelijk kwaliteitsverlies van de geleverde producten/diensten.
 • Oplopende wachttijd voor gasten.
 • Geen mogelijkheden tot uitbereiding.

Slide 9 - Tekstslide

H6 Nieuw personeel aannemen
Een bedrijf met te veel medewerkers kent de volgende problemen:

 • Te hoge personeelskosten.
 • Lage productiviteit per medewerker.
 • Motivatieverlies en angst voor ontslag.
 

Slide 10 - Tekstslide

H6 Nieuw personeel aannemen
6.4. Werving
Werven van personeel = potentieel geschikte mensen stimuleren om te solliciteren naar vacante functies in een bedrijf.
Voor je personeel gaat werven, moet je de volgende stappen zetten:
 • Functie-inhoud bepalen
 • Functieprofiel maken
 • Wervingsmethode kiezen
 • Vacaturetekst opstellen

Slide 11 - Tekstslide

H6 Nieuw personeel aannemen
6.4. Werving

Functie-inhoud: 
Dit zijn de taken en werkzaamheden
die bij een functie horen.

Functiebeschrijving:

 • Typering onderneming
 • Functienaam
 • Plaats van de organisatie
 • Taken en werkzaamheden
 • Contacten
 • Bevoegdheden
 • Verantwoordelijkheden
 • Werkomstandigheden
 • Gewenste profielschets
 • Functiewaardering
 • Functiebeoordeling


Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

H6 Nieuw personeel aannemen
Functie-eisen (functieprofiel):
Hieraan moet de nieuwe medewerker voldoen.

Een functieprofiel is een overzicht van eisen op het gebied van:
 • Niveau en aard van de gevolgde opleiding
 • Hoeveelheid werkervaring
 • Leeftijd
 • Geslacht
Competenties; combinaties van:
 • Specifieke kennis
 • Vaardigheden
 • Persoonlijke eigenschappen


Slide 14 - Tekstslide

H6 Nieuw personeel aannemen
Wervingsmethoden

Intern werven

 Voordelen:
 • Kandidaten kennen het bedrijf
 • Doorgroeimogelijkheden personeel
 • Geringe wervingskosten
 • Procedure verloopt sneller
Nadelen:
 • Competentiegevoel onder werknemers
 • Ontstaat nieuwe vacature
 • Mogelijk bevoordelen


Slide 15 - Tekstslide

H6 Nieuw personeel aannemen
Wervingsmethoden

Extern werven

Voordelen:
 • Meer keuze in personeel
 • Medewerkers komen onbevangen bedrijf binnen
 • Kandidaat van concurrent maakt concurrent zwakker en nieuwe werkgever sterker.
Nadelen:
 • Hoge kosten
 • Langdurige procedure


Slide 16 - Tekstslide

Maken
Opdrachten
6.01 t/m 6.04
6.06 t/m 6.16


Slide 17 - Tekstslide

H6 Nieuw personeel aannemen
Personeelsadvertenties

Keuze van het advertentiekanaal wordt bepaald door de volgende factoren:
 • Beschikbare tijd
 • Zwaarte van de functie
 • Gewenst bereik
 • Beschikbaar budget

Advertentiekanalen:
 • Landelijke en regionale dagbladen
 • Radio
 • TV
 • Internet


Slide 18 - Tekstslide

Hoe was deze les?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 19 - Poll