voorbereiding toets hfd. 4

M1B
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

M1B

Slide 1 - Tekstslide

Hoofdstuk 4............................................?

Slide 2 - Tekstslide

Programma:

Lezen (10 minuten)
Grammatica = Herhalen
Woordenschat oefenen
Afsluiting

Slide 3 - Tekstslide

Lezen in stilte 
timer
10:00

Slide 4 - Tekstslide

VOORZETSELS
GRAMMATICA

Slide 5 - Tekstslide

Voorzetsels
Soorten voorzetsels
Niveau 1F

Slide 6 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je kunt uitleggen wat voorzetsels zijn
 • Je kunt uitleggen welke voorzetsels er zijn
 • Je kunt voorzetsels op een goede manier gebruiken

Slide 7 - Tekstslide

Welke voorzetsels ken je?

Slide 8 - Woordweb

Slide 9 - Video

Een voorzetsel is een klein woord.
Het staat voor of achter een woordgroep waar het bij hoort.
Hij liep in de tuin


Hij liep de tuin in
woordgroep
voorzetsel
woordgroep
voorzetsel

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

een plaats
een tijd
een richting
een middel
een doel
tot
na
over
op
bij
in
te
naar
langs
in
met
om

Slide 12 - Tekstslide

Draai de spinner en maak een zin met het voorzetsel dat wordt getoond.

Slide 13 - Tekstslide


Welk voorzetsel ontbreekt?
Hij woont ... de kerk

A
in
B
op
C
over
D
naast

Slide 14 - Quizvraag


Welk voorzetsel ontbreekt?
De auto rijdt ... de straat

A
onder
B
binnen
C
door
D
tegen

Slide 15 - Quizvraag


Wat is het voorzetsel in de volgende zin:
De trein uit Amsterdam komt om vier uur aan.
A
uit
B
aan
C
uit, om
D
om, aan

Slide 16 - Quizvraag

Ik ren naar beneden
Sleep het vinkje naar het voorzetsel

Slide 17 - Sleepvraag

Ik loop vaak in de stad
Sleep het vinkje naar het voorzetsel

Slide 18 - Sleepvraag

We kijken samen naar voetbal op de televisie
Sleep het vinkje naar het voorzetsel

Slide 19 - Sleepvraag

[...1...] de stad is een gracht. 
Je moet [...2...] de brug om aan de andere kant te komen. 
[...3...] de brug slapen wel eens mensen die geen huis hebben. Vooral [...4...] de zomermaanden. 
Vaak zijn dat toeristen [...2...] andere landen.
Sleep de voorzetsels naar de 
juiste plek in het verhaal.
rond
in
uit
onder
voor
over
bij
na
op
om

Slide 20 - Sleepvraag

Terugkijken
 • Je kunt uitleggen wat voorzetsels zijn
 • Je kunt uitleggen welke voorzetsels er zijn
 • Je kunt voorzetsels op een goede manier gebruiken

Slide 21 - Tekstslide

Lidwoord en zelfstandig naamwoord
Het zelfstandig naamwoord

Slide 22 - Tekstslide

Geef zoveel mogelijk voorbeelden
van zelfstandig naamwoorden.

Slide 23 - Woordweb

Zelfstandig naamwoord
Een zelfstandig naamwoord geeft een ‘naam’ aan ‘zelfstandigedingen.

 • Namen van mensen, dieren en dingen (eigennamen)
  Lady Gaga, Pluto, Samsung
 • Woorden voor concrete zaken
  tafel, laptop, toets
 • Woorden voor abstracte zaken
  twijfel, werk, grootte

Slide 24 - Tekstslide

Zelfstandig naamwoord
Zelfstandignaam woorden komen in verschillende vormen voor. Let op de volgende zaken om ze te herkennen:

 • Je kan er een lidwoord voor zetten, ‘de’, ‘het’, ‘een’:
  de taart, het kopje, een stekker
 • Enkelvoud of meervoud
  taart – taarten, kopje – kopjes
 • Verkleinwoord
  taart – taartje, kop - kopje

Slide 25 - Tekstslide

Wat zijn de lidwoorden?

Slide 26 - Open vraag

Lidwoorden
Een lidwoord hoort altijd bij een zelfstandig naamwoord (lid)
de, het, een

 • Er zijn twee bepaalde lidwoorden (de, het) en er is een onbepaald lidwoord (een).
 • Bij een bepaald lidwoord weet je precies waarom het gaat, bij een onbepaald lidwoord kan het om van alles gaan.

bepaald lidwoord: ‘de’ en ‘het’
 • mannelijk               de leraar
 • vrouwelijk               de actrice
 • onzijdig                   het station 
 • verkleinwoord       het autootje

onbepaald lidwoord: ‘een’
 • mannelijk              een leraar
 • vrouwelijk              een beroemde actrice
 • onzijdig                  een koud, leeg station

Slide 27 - Tekstslide

Bijvoeglijk naamwoord
 • Zegt iets over het zelfstandige naamwoord.
  Kleur, materiaal, eigenschap, enzovoort.

 • Staat er direct voor en soms achter een zelfstandig naamwoord;
  Een paarse krokodil – De krokodil is paars.

 • Heeft soms een verbogen vorm;
  Het ticket is goedkoop – het goedkope ticket


 • Krijgt bij stoffen en materialen'-en' erachter;
  Het stalen kettingslot – de katoenen sok

Slide 28 - Tekstslide

De gele, nieuwe bank
Een gele nieuwe bank
De lieve, zachte pandabeer
Een lieve, zachte pandabeer.
De blanke, jonge man.
Een blanke, jonge man
Het houten, warme bed.
Een houten, warm bed
Het volle, kleine zwembed.
Een vol, klein zwembad.

Slide 29 - Tekstslide

Bedenk bij ieder object een bijvoeglijk naamwoord (de blauwe/ronde knop).

Slide 30 - Open vraag

Bijvoeglijk naamwoord

 • Het kan zelfstandig gebruikt worden als er voldoende context is;
  Ik wil een blauwe, geen groene.

 • Heeft vaak trappen van vergelijking;
  Deze is laag, die is lager en die het laagst.

 • Zijn soms afgeleid van een werkwoord.
  Blaffende honden bijten niet.

Slide 31 - Tekstslide

Bijvoeglijk naamwoord
 • Stel een vraag om te ontdekken wat de bijvoegelijke naamwoorden zijn.
  Wat is/zijn + zelfstandig naamwoord?

Let op de spelling
 • De-woorden + e (ook bij een)
 • Het-woorden + e (bij een zonder e)
 • Stof en materialen + 'en'
  Een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord vertelt je van welk materiaal iets gemaakt is.

Er zijn ook uitzonderingen! Kijk maar eens naar de voorbeelden:
 • de polyester trui
 • het plastic tasje
Je ziet dat deze stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden niet op -en eindigen. Dat komt meestal omdat het om nieuwere stoffen gaat, die de mens zelf heeft uitgevonden. De woorden ‘plastic’ en ‘polyester’ zijn daar voorbeelden van. We geven je nog wat voorbeelden:
 • het aluminium bootje
 • een nylon touw
 • de latex handschoenen

Slide 32 - Tekstslide

Maak een zin met het woord:
" investeren in "

Slide 33 - Open vraag

Maak een zin met het woord:
" digitaal "

Slide 34 - Open vraag

Maak een zin met het woord:
" profiteren "

Slide 35 - Open vraag


Na deze les, 
wil ik...
de uitleg nog 1 keer horen/bekijken
meer voorbeelden krijgen
meer oefeningen maken
de leerstof thuis nog even bekijken
overgaan naar nieuwe leerstof

Slide 36 - Poll