Nederlands Bouwsteen 6

Bouwstenen
Herhaling bouwsteen 4 en 6
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Bouwstenen
Herhaling bouwsteen 4 en 6

Slide 1 - Tekstslide

Theorie Bouwsteen 4
 • Tekstverbanden en signaalwoorden
      Zie volgende slide. 
      Doel: tekstbegrip

 • Kenmerken schrijfproducten:
      Nieuwsbericht
      Instructie
      Betoog 

 • Soorten vragen bij een interview:
     Open vragen
     Gesloten vragen
     Controlevragen
     Suggestieve vragen

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoelen argumenteren - Bouwsteen 6:

 • Je kunt beschrijven wat het verschil tussen feiten en meningen is.
 • Je kunt beschrijven wat het verschil tussen objectief en subjectief is.
 • Je kunt beschrijven wat het verschil tussen standpunten en argumenten is.

Slide 4 - Tekstslide

I Feiten en meningen

Slide 5 - Tekstslide

Wanneer spreek je van een feit?

Slide 6 - Open vraag

Wanneer spreek je van een mening?

Slide 7 - Open vraag

Kenmerken feit
 • Staat vast, het is zo
 •  Kun je controleren, iets is waar of niet waar 
 • Objectief >  • Voorbeeld objectieve teksten: 
Nieuwsberichten, onderzoeksrapporten, wetenschappelijke tijdschriften
ob·jec·tief (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord; vergrotende trap: objectiever, overtreffende trap: objectiefst)

zich beperkend tot de feiten, niet beïnvloed door eigen gevoel of door vooroordelen; onbevooroordeeld, onbevangen (tegenstelling: subjectief)

Slide 8 - Tekstslide

Kenmerken mening
 • Persoonlijke gedachte
 • Je kunt het ergens wel, een beetje of niet mee eens zijn
 • Subjectief > • Voorbeeld subjectieve teksten:
Ingezonden brieven, columns, discussieforums
sub·jec·tief (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)

persoonlijk, volgens eigen mening; = partijdig (tegenstelling: 1objectief): een subjectief oordeel

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Filmpje - Is de aarde plat?


Wat kun je zeggen over de uitspraken van de heren?
Feit of mening?

Slide 11 - Tekstslide

*Even oefenen*
Deze dag is te mooi om te werken.
A
Feit
B
Mening

Slide 12 - Quizvraag

Ik denk dat je gewoon beroerd bent om te werken.
A
Feit
B
Mening

Slide 13 - Quizvraag

Op 14 december 2020 werd bekend dat alle kappers de deuren moesten sluiten.
A
Feit
B
Mening

Slide 14 - Quizvraag

Het boek bevat tien prachtige portretten met foto's.
A
Feit
B
Mening

Slide 15 - Quizvraag

In januari 2021 nam het aantal uitkeringen in de detailhandel toe met 4.2 procent.
A
Feit
B
Mening

Slide 16 - Quizvraag

II Standpunten en argumenten
 • Een standpunt > Jouw mening over een onderwerp
"Een mening of standpunt is wat iemand ergens van vindt. Je kunt het ermee eens zijn, maar je kunt ook iets anders vinden. In subjectieve teksten merk je sterk wat de mening of het gevoel van de schrijver of spreker is. Ook staan er vaak vormen van figuurlijk taalgebruik in."

 • Argumenten > Feiten of bewijzen, controleerbaar voor iedereen
"Argumenten gebruik je om je standpunt of mening te ondersteunen. Argumenten zijn redenen waarom je iets vindt. Je herkent ze bijvoorbeeld aan de signaalwoorden 'omdat' en 'want'."

*Herhaling vorige week: wat is een drogredenStandpunt en argument kloppen niet bij elkaar. 
> Roken is niet slecht, mijn oma van 95 rookte een pakje per dag.


Slide 17 - Tekstslide

Een ander woord voor standpunt is:

Slide 18 - Open vraag

Slide 19 - Video

*Even oefenen*
Wat is het standpunt in onderstaande zin:
Het is een risicovolle operatie, omdat het spierweefsel beschadigd kan raken.
A
Het is een risicovolle operatie
B
Het spierweefsel beschadigd kan raken

Slide 20 - Quizvraag

Wat is het standpunt in onderstaande zin:

Tweederde van de jongeren heeft schulden, dat kun je toch geen klein probleem meer noemen.
A
Tweederde van de jongeren heeft schulden
B
Dat kun je toch geen klein probleem meer noemen.

Slide 21 - Quizvraag

Wat is het argument in onderstaande zin:

Zo boeiend was haar optreden niet, de helft van het publiek deed wat anders.
A
Zo boeiend was haar optreden niet
B
De helft van het publiek deed wat anders

Slide 22 - Quizvraag

Wat is het argument in onderstaande zin:

De 1e reacties op het product waren heel positief, dus het ontwerp van Hans is goed gelukt.
A
De 1e reacties op het product waren heel positief
B
Dus het ontwerp van Hans is goed gelukt.

Slide 23 - Quizvraag

Vragen?

Slide 24 - Tekstslide