Present simple vs present continuous

English
- Grammar 

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

English
- Grammar 

Slide 1 - Tekstslide

Aim of the lesson
The aim of this lesson is to recognize and use the present simple and the present continuous in a text/sentence. 

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

The Present Simple
Hoe kun je de "present simple" herkennen?

In een zin weet je of het een feit of routine is door naar signaalwoorden te kijken.

Woorden als every day (alledaags), never (nooit), always (altijd), every Wednesday (elke woensdag) vertellen je dat het over een routine gaat. Het komt vaak voor.

Als er geen signaalwoorden zijn, vertelt de zin u een feit.

Slide 4 - Tekstslide

Present simple 
Signaalwoorden:

always
often
ever
sometimes
every day
never
usually
every week

Slide 5 - Tekstslide

Lucy lives in London.
How do you recognize the present simple in this sentence, explain your answer. 

Slide 6 - Tekstslide

Aan het werkwoord 'lives' shit-regel-> infinitive is live + s, omdat Lucy een 'she' is. Het is een feit, zij woont in London.

Slide 7 - Tekstslide

Translate.
1. John speelt altijd buiten

Slide 8 - Open vraag

(to cry) present simple
The baby ..... .

Slide 9 - Open vraag

Make 5 sentences in the present simple

Slide 10 - Tekstslide

PRESENT CONTINUOUS 

Slide 11 - Tekstslide

PRESENT CONTINOUS
Present contiNUous: gebeurt NU 
Always use this form:
1. am, is / are 
2. infinitive
3. -ing 

Example: They are working now


Slide 12 - Tekstslide

Present continuous
The present continuous consists of a form of be followed by the -ing form of a verb (werkwoord). 
I am working
you are working
he/she/it is working
we are working
you are working
they are working

Slide 13 - Tekstslide

Present Continuous signal words
Now 
Right now
As we speak
Currently
At the moment
Listen!
Look!

Slide 14 - Tekstslide

Present Continuous
Dad __________ (get) angry.

Slide 15 - Open vraag

present continuous
Mike.......................home. (to cycle)

Slide 16 - Open vraag

Present continuous

Look! They ... (to give) him a present.

Slide 17 - Open vraag

Present Continuous
Dad _________ (drive) a car.

Slide 18 - Open vraag

Make the sentence into a Present Continuous sentence and explain the difference:
He climbs a mountain.

Slide 19 - Open vraag

Present Simple or Present Continuous?
My dad ___ (not work) in the office every day.

Slide 20 - Open vraag

Choose a verb and make one present simple sentence and one present continuous, use the same verb and explain what the difference is between the 2 tenses. 

Slide 21 - Tekstslide

Present Simple
Present Continuous

Slide 22 - Tekstslide