Begrijpend lezen - op zee

Aan het einde van de les weet ik:
- Hoe ik informatie op kan zoeken uit de tekst
- wat een spreekwoord betekent
- of mijn voorspelling is uitgekomen

Tip: als een met een telefoon deze les gaat doen, houdt de telefoon dan horizontaal. 
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
Begrijpend lezenBasisschoolGroep 7,8

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Aan het einde van de les weet ik:
- Hoe ik informatie op kan zoeken uit de tekst
- wat een spreekwoord betekent
- of mijn voorspelling is uitgekomen

Tip: als een met een telefoon deze les gaat doen, houdt de telefoon dan horizontaal. 

Slide 1 - Tekstslide

Ik heb aan het einde van de les ... antwoorden goed
010

Slide 2 - Poll

Oriënteren op de tekst
Oriënteren betekent: lees de titel, bekijk eventuele plaatjes, lees de inleiding en het slot van
de tekst, bekijk de tekstkenmerken.


Slide 3 - Tekstslide

Waar komt tekst C waarschijnlijk vandaan?
A
uit een spannend boek
B
uit een encyclopedie
C
uit een reisgids
D
uit een krant

Slide 4 - Quizvraag

Wat zal de bedoeling van de schrijver van tekst C zijn?
A
de lezer vermaken
B
de lezer informeren
C
de lezer overtuigen van zijn mening
D
de lezer uitleggen hoe hij iets moet doen

Slide 5 - Quizvraag

Wat is de bedoeling van de afbeelding, die tussen de tekstregels staat?
A
de lezer laten lachen
B
de lezer tonen waar de Marshalleilanden liggen
C
de lezer laten controleren hoe groot de afstand is
D
de lezer laten zien welke koers de boot precies gevaren heeft

Slide 6 - Quizvraag

Informatie
Wat is waar volgens tekst C?
A. José Salvador Alvarenga is op 21 december 2012 geboren
B. Gee Bing twijfelt niet aan het verhaal van José Salvador Alvarenga
C. Het schip van José Salvador Alvarenga is langer dan 5 meter
D. José Salvador Alvarenga is de eerste mens in de geschiedenis, die een periode van een  aantal maanden op zee heeft overleefd


Slide 7 - Tekstslide

Wat is waar volgens tekst C?
A
José Salvador Alvarenga is op 21 december 2012 geboren
B
Gee Bing twijfelt niet aan het verhaal van José Salvador Alvarenga
C
Het schip van José Salvador Alvarenga is langer dan 5 meter
D
José Salvador Alvarenga is de eerste mens in de geschiedenis, die een periode van een aantal maanden op zee heeft overleefd

Slide 8 - Quizvraag

Lees: Door een... t/m het was. (r. 8 en 9)
Om een tekst goed te kunnen begrijpen, moet je bepaalde spreekwoorden/uitdrukkingen
kennen. Soms kun je de betekenis uit de tekst afleiden. Soms moet je de betekenis in een
 
(spreek)woordenboek opzoeken.

Wat is de beste betekenis van uit de koers raken?
A. de richting verliezen
B. last hebben van de stroming
C. in de tegenovergestelde richting varen
D. het scheuren van de zeilen

Slide 9 - Tekstslide

Wat is de beste betekenis van uit de koers raken?
A
de richting verliezen
B
last hebben van de stroming
C
in de tegenovergestelde richting varen
D
het scheuren van de zeilen

Slide 10 - Quizvraag

Informatie in de tekst opzoeken
Deze vraag kun je alleen beantwoorden, als je de hele tekst nauwkeurig hebt gelezen.

Hoe kon José de periode van ruim een jaar op zee overleven?
A. door veel zeewater te drinken
B. door zijn reisgenoot, Ezekiel, op te eten
C. door vis, schildpadden en vogels op te eten
D. hij kwam drie Mexicaanse haaienvissers tegen

Slide 11 - Tekstslide

Hoe kon José de periode van ruim een jaar op zee overleven?
A
door veel zeewater te drinken
B
door zijn reisgenoot, Ezekiel, op te eten
C
door vis, schildpadden en vogels op te eten
D
hij kwam drie Mexicaanse haaienvissers tegen

Slide 12 - Quizvraag

Lees: Hemelsbreed legde... t/m kilometer af. (r. 11)
Wat is juist?

A. als José een kilometerteller aan boord zou hebben gehad, zou deze ongeveer
tienduizend kilometer hebben aangegeven
B. in oostwaarts richting heeft José een afstand van ongeveer tienduizend kilometer
afgelegd
C. gemeten in een rechte lijn, had José een afstand van ongeveer tienduizend kilometer
afgelegd
D. José heeft een afstand van precies tienduizend kilometer met zijn boot afgelegd

Slide 13 - Tekstslide

Wat is juist?
A
als José een kilometerteller aan boord zou hebben gehad, zou deze ongeveer tienduizend kilometer hebben aangegeven
B
in oostwaarts richting heeft José een afstand van ongeveer tienduizend kilometer afgelegd
C
gemeten in een rechte lijn, had José een afstand van ongeveer tienduizend kilometer afgelegd
D
José heeft een afstand van precies tienduizend kilometer met zijn boot afgelegd

Slide 14 - Quizvraag

Als je twijfelt over de betekenis van de begrippen opmerkelijk(st), wellicht en ongetwijfeld kun je een (internet) woordenboek raadplegen (gebruiken).

Wat is waar volgens tekst C?
A. het verhaal van José is wellicht een van de opmerkelijkste overlevingsverhalen op zee
B. het verhaal van José is ongetwijfeld een van de opmerkelijkste overlevingsverhalen op
zee
C. het verhaal van José is wellicht een van de saaiste overlevingsverhalen op zee
D. het verhaal van José is waarschijnlijk een van de saaiste overlevingsverhalen op zee

Slide 15 - Tekstslide

Wat is waar volgens tekst C?
A
het verhaal van José is wellicht een van de opmerkelijkste overlevingsverhalen op zee
B
het verhaal van José is ongetwijfeld een van de opmerkelijkste overlevingsverhalen op zee
C
het verhaal van José is wellicht een van de saaiste overlevingsverhalen op zee
D
het verhaal van José is waarschijnlijk een van de saaiste overlevingsverhalen op zee

Slide 16 - Quizvraag

Lees: Daar werd... t/m zijn verhaal. (r. 12 en 13)
Wat wordt bedoeld met "bebaarde"?
A. José had inmiddels een baard gekregen
B. José had zich elke dag netjes geschoren
C. José was inmiddels ouder dan 65 jaar
D. José had inmiddels recht op een pensioenuitkering

Slide 17 - Tekstslide

Wat wordt bedoeld met "bebaarde"?
A
José had inmiddels een baard gekregen
B
José had zich elke dag netjes geschoren
C
José was inmiddels ouder dan 65 jaar
D
José had inmiddels recht op een pensioenuitkering

Slide 18 - Quizvraag

Lees: Naar eigen... t/m te jagen. (r. 6 en 7)
Wat had de schrijver ook kunnen schrijven op de plaats van "naar eigen zeggen"?
A. zoals José vertelde
B. zoals niemand wilde vertellen
C. zoals Ezekiel al vertelde
D. zoals ik al vertelde

Slide 19 - Tekstslide

Wat had de schrijver ook kunnen schrijven op de plaats van "naar eigen zeggen"?
A
zoals José vertelde
B
zoals niemand wilde vertellen
C
zoals Ezekiel al vertelde
D
zoals ik al vertelde

Slide 20 - Quizvraag

Mijn voorspelling is uitgekomen:
😒🙁😐🙂😃

Slide 21 - Poll

Ik had ... antwoorden goed:
010

Slide 22 - Poll

Tot slot:
Welke spreekwoorden ken jij nog meer?

Slide 23 - Woordweb