Kiezen en kiezen is twee: In een wereld vol keuzemogelijkheden

Kiezen en kiezen is twee
LES 7
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
godsdienstSecundair onderwijs

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Kiezen en kiezen is twee
LES 7

Slide 1 - Tekstslide

Leerplan?
LPD:
2. In kaart brengen hoe mensen verschillen bij het maken van keuzes (begrijpen).
3. Onderscheiden hoe het leven beïnvloed wordt door gegevenheid, eigen keuzes en die van anderen (analyseren)
8. Eigen denkwijzen of inzichten omtrent kiezen en gekozen worden uitdrukken.

Slide 2 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
1.1. De weg als universeel symbool voor het leven
1.2. Kruispunten in je leven
1.2.1 De impact van ervaringen
1.2.2. Kiezen en kiezen is twee
-  Het leven bestaat uit keuzes maken
- Verschillende soorten keuzes
- Belang van goed leren kiezen!
- Verantwoorde keuzes?
- Beproevingen?
1.3. Het belang van een goed keuzeproces
In een wereld vol keuzemogelijkheden

Slide 3 - Tekstslide

Goede keuzes maken
- doorgaans met vallen en opstaan!

- belang van (eigen en/of doorgegeven) ervaringen en inzichten

-  belang van reflectie, openheid en kritische zin! 

Welke beïnvloeding laten we toe in ons keuzeproces? 
vb. familie, vrienden, cultuur, geschiedenis, (bijbelse) traditie...

Slide 4 - Tekstslide

Een goed keuzeproces
-  voldoende exploratie
- weloverwogen keuzes - sterke 'commitments'
            
                   => goed ontwikkelde identiteit

= op verschillende levensdomeinen: vb. studie, hobby, relaties, levensbeschouwing...

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Lees het artikel in je werkbladen.

Slide 7 - Tekstslide

Waarom kiest Klaasje ervoor te stoppen met K3?
A
Ze wil zo snel mogelijk een solocarrière beginnen.
B
Ze vindt K3 zijn niet meer geweldig.
C
Ze voelt de nood haar horizon te verruimen.
D
Ze wil fulltime zich richten op de dwarsfluit.

Slide 8 - Quizvraag

Wat hoopt ze te bereiken met haar keuze om te stoppen met K3?

Slide 9 - Open vraag

De keuze van Klaasje vind ik...
😒🙁😐🙂😃

Slide 10 - Poll

In welke identiteitscategorie van Marcia zou je Klaasje kunnen inschalen op het moment van het interview?
A
Identity Achievement
B
Moratorium
C
Foreclosure
D
Identity Diffusion

Slide 11 - Quizvraag

Slide 12 - Tekstslide

Welke pot kies jij?
de pot met 1 kleur
de pot met verschillende kleuren

Slide 13 - Poll

Op een schaal van 0-100,
hoe belangrijk vind je het hebben van veel keuzemogelijkheden?
0100

Slide 14 - Poll

We willen (zelf) kiezen
Vrij en zelfstandig kunnen kiezen

= individueel recht 

= VRIJHEID

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Ben je tevreden over je
keuzevrijheid thuis?
ja
neen
bwahh...

Slide 17 - Poll

Geef 1 voorbeeld van iets waar je blij van bent dat je dat thuis vrij mag kiezen
en waar je niet van wilt dat eraan geraakt wordt.

Slide 18 - Open vraag

Geef 1 voorbeeld van iets dat je thuis niet vrij mag kiezen
en wat je wel zelf graag zou willen kiezen.

Slide 19 - Open vraag

Kijk jij uit naar je 18de verjaardag?
ja
neen
bwah...

Slide 20 - Poll

Slide 21 - Tekstslide

Denk je dat jongeren vroeger meer of minder keuzevrijheid hadden?
meer
minder

Slide 22 - Poll

Waarin, denk je, heb je als jongere vandaag
meer keuzevrijheid
dan je (over)grootouders op jouw leeftijd?

Slide 23 - Open vraag

We kunnen en mogen (zelf) kiezen
ontvoogding van de mens uit zijn onmondigheid via de rede
Periode van de Verlichting (18E) 
vb. "Cogito ergo sum." (Descartes)
vb. 1517
Vb. 1789

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

In You vs Wild kan je als kijker zelf kiezen welke uitdagingen de survivor aangaat.
Wat vind je daarvan?
A
Ik vind dit top! Meer van dit!
B
Ik vind dit wel eens leuk voor één keertje.
C
Ik vind dit totaal onnodig.
D
Ik vind dat dit leuk, maar niet voor alle programma's.

Slide 26 - Quizvraag

Even BZL nu
Ga nu even zelfstandig aan de slag ter voorbereiding van de klassikale les.

 • Lees de tekst over Schwartz. Zie bijlage 1.

 •  Noteer voor jezelf een antwoord op de volgende vragen:

  -  Wat bedoelt men wanneer men zegt dat we 'leven in een meerkeuzemaatschappij'?
  -  Wat bedoelt Schwartz met de 'tirannie van keuzevrijheid'?
  -  Wat bedoelt Schwartz met de 'paradox (schijnbare tegenstelling) van het kunnen kiezen'?
  -  Wat zijn drie grote gevolgen volgens Schwartz van het leven in een meerkeuzemaatschappij?
  -  Wat verstaat hij onder een 'maximiser' en een 'satisficer'?
  -  Bij welke zaken ben je eerder een 'maximiser' en bij welke eerder een 'satisficer'? Geef telkens een voorbeeld. 
  -  In welk type herken je jezelf het meest? Leg uit.

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Video

Zou Schwartz het hiermee eens zijn?
Wat is zijn visie?
A
Hoe meer keuze, hoe beter.
B
Teveel keuze maakt ongelukkiger.
C
Meer keuzevrijheid werkt eerder verlammend dan bevrijdend.
D
De vrijheid van meer moeten kiezen = de onvrijheid van meer moeten kiezen.

Slide 29 - Quizvraag

Waar staat keuzevrijheid volgens deze reclamecampagne gelijk aan?

Slide 30 - Open vraag

Visie van Barry Schwartz
 1. Tijdrovender


 2. FOBO 

 3. Spijt en schuldgevoel

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Wat zou je na deze les moeten kunnen of weten?
• Je beseft dat we leven in een wereld vol keuzemogelijkheden en je kan dit verduidelijken.     • Je weet dat vrij en zelf(standig) kunnen kiezen door de moderne westerse mens wordt gezien als een individueel recht en als een vrijheid.         • Je kan het belang van keuzevrijheid vandaag bespreken.     • De huidige westerse mens ziet voldoende keuzevrijheid als essentieel in het zoeken naar en uitbouwen van een eigen identiteit.    • Je beseft dat keuzevrijheid kan verschillen naar gelang iemands leeftijd, de tijd waarin je leeft of de plaats waar je woont.    • Je kan uitleggen hoe de huidige westerse mens steeds meer zelf kan kiezen op verschillende terreinen van het leven in vergelijking met vroeger.      • Je kan de begrippen: ontvoogdingsproces  / seculariseringsproces  (verwereldlijking), heteronomie, autonomie toelichten.     • Je kan de data 1517 en 1789 koppelen aan het ontvoogdingsproces van de westerse mens.   • Je weet dat de Verlichting in de westerse wereld een belangrijk kantelmoment is geweest in de strijd om meer vrijheid.    • Je weet waar UVRM voor staat   • Je kan voordelen en nadelen geven van het leven in een meerkeuzemaatschappij.   • Je weet waar het begrip FOBO voor staat en kan het in verband brengen met het begrip keuzevrijheid.   • Je kan uitleggen wat B. Schwartz bedoelt met ‘de paradox van de keuze(vrijheid)’.    • Je kan uitleggen, toepassen en herkennen wat een maximizer is en een satisficer (+ voorbeeld kunnen geven).    • Je kan het begrip ‘keuzestress’ uitleggen.   • Je kan uitleggen waarom mensen soms ook moe worden van het moeten kiezen.  • Je kan uitleggen wat Schwartz bedoelt met ‘de tirannie van de keuzevrijheid’..

Slide 33 - Tekstslide

Einde van dit onderdeel :-) 

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Tekstslide