Riool en PVC buis verbinden

Riool en PVC buis verbinden
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
TechniekPraktijkonderwijsLeerjaar 1-4

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Riool en PVC buis verbinden

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaat jullie leren
1. uitleggen wat een riool is                                                                          2.  een pvc buis, t-stuk en elleboog verbinden.
Aan het eind van de les kan je:-

Slide 2 - Tekstslide

Vertel de leerlingen wat ze aan het eind van de les geleerd zullen hebben.
Wat weet je al over riool en PVC buizen?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een riool?
Riool is een systeem van buizen en putten dat afval water en regenwater afvoert.

Slide 4 - Tekstslide

Een riolering is een systeem van buizen (riolen), putten en pompen dat in steden en dorpen ondergronds is aangelegd. Het is bedoeld om het afvalwater en neerslag op een veilige en hygiënische manier af te voeren.
Het riool zorgt voor:
1. de afvoer van ons afvalwater;
2. droge voeten, door de afvoer van regenwater;
3. het voorkomen van ziekten  
4. een schoner milieu.


Slide 5 - Tekstslide

- Per dag maakt ieder mens zo’n 100 tot 200 gram poep en één tot anderhalve liter plas.
- Afvalwater uit het toilet, douche en keuken loopt via de leidingen in ons huis naar een buis onder de straat.
- Via buizen en pompen gaat het dan naar de rioolwaterzuivering.

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

PVC buizen
PVC buizen zijn gemaakt van kunststof en worden gebruikt voor de afvoer van water.

Slide 7 - Tekstslide

Laat de leerlingen zien hoe een PVC buis eruit ziet en waar het voor gebruikt wordt.
T-stuk
Een T-stuk is een PVC-fitting met drie openingen die in een T-vorm zijn geplaatst.

Slide 8 - Tekstslide

Laat de leerlingen zien hoe een T-stuk eruit ziet en waar het voor gebruikt wordt.
Elleboog
Een elleboog is een PVC-fitting met twee openingen die in een hoek van 90 graden zijn geplaatst.

Slide 9 - Tekstslide

Laat de leerlingen zien hoe een elleboog eruit ziet en waar het voor gebruikt wordt.
Veiligheid
Zorg dat je bij het werken met PVC lijm en zaag altijd veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril draagt.

Slide 10 - Tekstslide

Leg uit waarom het belangrijk is om veiligheidsmaatregelen te nemen.
Zagen.  Knippen.
Hoe bewerk je een afvoerbuis ?
Ijzerzaag
pijpsnijder
      fijn getaande        houtzaag

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Stappen
1. Zagen: Zaag de PVC buis op de juiste lengte.
2. Ontbramen: Ontbraam de randen van de PVC buis met een ontbraam mes.
3. Lijmen: Breng PVC lijm aan op de binnenkant van de fitting en de buitenkant van de PVC buis. Schuif de buis in de fitting en houdt deze 30 seconden vast.

Slide 12 - Tekstslide

Laat zien hoe je een PVC buis op de juiste lengte zaagt.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

                                    Let Op
Elleboog bevestigen: Bevestig een elleboog op de PVC buis door deze aan het einde van de buis te plaatsen.

T-stuk bevestigen: Bevestig een T-stuk op de PVC buis door deze in het midden van de buis te plaatsen.

Slide 15 - Tekstslide

Laat zien hoe je een elleboog op een PVC buis bevestigt.
Belangrijke punten
Zorg dat de PVC buis recht is afgezaagd en dat er geen bramen op zitten. Gebruik voldoende PVC lijm en houdt de verbindingen 30 seconden vast.

Testen: Test of de verbindingen goed vastzitten door voorzichtig aan de buizen te trekken.

Slide 16 - Tekstslide

Geef belangrijke punten waar de leerlingen op moeten letten bij het verbinden van de PVC buizen.
Oefenen
Oefen het verbinden van PVC buizen, T-stukken en ellebogen.

Slide 17 - Tekstslide

Laat de leerlingen zelf oefenen met het verbinden van PVC buizen, T-stukken en ellebogen.
Toepassing
PVC buizen worden gebruikt voor de afvoer van water in huizen en gebouwen.

Slide 18 - Tekstslide

Laat zien waar PVC buizen voor gebruikt worden.
Afsluiting
Je weet nu wat een riool is en hoe je PVC buizen, T-stukken en ellebogen kunt verbinden.

Slide 19 - Tekstslide

Sluit de les af en herhaal wat de leerlingen hebben geleerd.
Vragen
Zijn er nog vragen?

Slide 20 - Tekstslide

Beantwoord eventuele vragen van de leerlingen.
Evaluatie
Wat vond je van de les? Wat heb je geleerd?

Slide 21 - Tekstslide

Evalueer de les en vraag de leerlingen wat ze ervan vonden en wat ze geleerd hebben.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 22 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 23 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 24 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.