CHEMIE les 5 H4.3 Brandstof en milieu

3VWO CHEMIE 
4.3 Brandstof en milieu
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 40 slides, met tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

3VWO CHEMIE 
4.3 Brandstof en milieu

Slide 1 - Tekstslide

leerdoelen:
Aan het eind van de les:
  • weet je welke stoffen in de atmosfeer komen door de verbranding van (fossiele) brandstoffen
  • weet je welke milieuproblemen deze veroorzaken
  • kun je voor- en nadelen noemen van alternatieve energiebronnen en  hoe deze een rol spelen in de discussie over de klimaat- en energiecrisis

Slide 2 - Tekstslide

Wat zijn de belangrijkste vormen van energie?
1. Steenkool
trage koolstof-
kringloop

Slide 3 - Tekstslide

Wat zijn de belangrijkste vormen van energie?
2. Aardolie

trage koolstofkringloop

Slide 4 - Tekstslide

Wat zijn de belangrijkste vormen van energie?
3. Aardgas
trage koolstofkringloop

Slide 5 - Tekstslide

Wat is de betekenis van fossiele energiebronnen?
Zonder fossiele brandstoffen was het
hoge ontwikkelingspeil van Nederland 
(en veel andere landen) niet mogelijk geweest.

Slide 6 - Tekstslide

Wat zijn de gevolgen van het gebruik van fossiele energie voor de atmosfeer?

Slide 7 - Tekstslide

CO2         

                H2O              SO2

                                NOx

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaan de volgende oxiden:

Slide 8 - Tekstslide

Neem deze tabel over in je schrift om tijdens de uitleg aantekeningen te maken:
oxide
milieu probleem
oplossing(en)
NOx
1.
2.
SO2

CO2

alternatieven voor fossiele brandstoffen gebruiken

Slide 9 - Tekstslide

            

                                  SO2

                                NOx

In de hete motor reageren O2 en N2 uit de lucht met elkaar tot NO en NO2 (NOx). Als de brandstof S bevat, dan ontstaat er bij verbranding ook SO2.
Welke gevolgen hebben NOx en SO2 voor het milieu?

Slide 10 - Tekstslide

zwavelzuur
salpeterzuur

ZURE REGEN


Slide 11 - Tekstslide

Zure regen: wat is zuur?
Hoe zuur een oplossing is, geef je aan met de pH waarde.
Het tegenovergestelde van zuur noem je basisch

Slide 12 - Tekstslide

onthoud:
zuur: pH lager dan 7                        neutraal: pH = 7            basisch: pH hoger dan 7

Een INDICATOR is een stof die van kleur verandert, als de pH verandert.
Hiermee kun je de pH van een oplossing METEN.

Slide 13 - Tekstslide

            SO2

                                NOx

Hoe kun je uitstoot van NOx en SO2 tegengaan?
In de hete motor reageren O2 en N2 uit de lucht met elkaar tot NO en NO2 (NOx). Als de brandstof S bevat, dan ontstaat er bij verbranding ook SO2.

Slide 14 - Tekstslide

Om de uitstoot van SO2 te verminderen, halen de olieconcerns het element S uit de brandstof

Slide 15 - Tekstslide

De katalysator in de uitlaat zet het schadelijke NOx en CO om in stikstof (N2) en koolstofdioxide (CO2)

Slide 16 - Tekstslide

Door minder hard te rijden, komt er ook minder NOx in de lucht. Daarom mag je rondom grote steden maar 80 of 100 km/h op de snelweg

Slide 17 - Tekstslide

Wat zijn de gevolgen van het gebruik van fossiele energie voor de atmosfeer?
2. Versterkt broeikaseffect

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Welke gevolgen heeft het gebruik van fossiele brandstoffen?
- klimaatverandering
- opraken van fossiele brandstoffen

Oplossing: Duurzame energiebronnen

Slide 20 - Tekstslide

Neem deze tabel over om tijdens de uitleg aantekeningen te maken:
alternatieve energiebron
duurzaam?
ja/nee
noteer één voordeel
noteer één nadeel
windenergie
zonne-energie
biomassa
kernenergie

Slide 21 - Tekstslide

Welke oplossingen zijn er om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 te verminderen?
1. Windenergie (duurzaam)

Slide 22 - Tekstslide

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?

Voordelen windenergie:
+ het waait bijna altijd in Nederland
+ het is bijna net zo duur als fossiele energie
+ duurzaam en schoon


Slide 23 - Tekstslide

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?

Nadelen windenergie
- lawaai en horizonvervuiling 
- op zee = 3x zo duur
- betrouwbaarheid, het waait niet altijd 
- niet op te slaan

Slide 24 - Tekstslide

Welke oplossingen zijn er om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 te verminderen?
2. Zonne-energie (duurzaam)

Slide 25 - Tekstslide

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?

Voordelen zonne-energie:
+ duurzaam en schoon

Slide 26 - Tekstslide

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?
Nadelen van zonne-energie:
- hoge kosten
- betrouwbaarheid, weinig uren zon
- opwekken van energie niet op hetzelfde moment als verbruik > problemen om netwerk stabiel te houden
- grote zonneparken op land of water tasten bodem/waterkwaliteit aan (zonder licht geen plantengroei)


Slide 27 - Tekstslide

Welke oplossingen zijn er om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 te verminderen?
3. Biomassa (duurzaam?)

Slide 28 - Tekstslide

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?

Voordelen biomassa:
+ goedkoop
+ duurzaam en schoon, of toch niet?
+ grondstof biobrandstof

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Video

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?

Nadelen biomassa:
- neemt veel ruimte in
- ontbossing tropische regenwouden
- op de plek van voedselgewassen

Slide 31 - Tekstslide

Welke oplossingen zijn er om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 te verminderen?
4. Kernenergie (niet duurzaam!)

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Video

Slide 34 - Tekstslide

Slide 35 - Video

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?

Voordelen kernenergie:
+ geen uitstoot CO2

Slide 36 - Tekstslide

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?

Nadelen kernenergie:
- radio-actief afval moet meer dan 100 jaar opgeslagen worden
- kans dat het mis gaat is niet groot, maar ALS het mis gaat, is het een grote ramp met langdurige gevolgen voor de volksgezondheid

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Tekstslide

eigen werk
Leren: aantekeningen
maken: opgave 23, 24, 27ab, 30

Slide 39 - Tekstslide

OPDRACHT/idee toetsvraag
Stel je voor je bent de lijsttrekker van jouw politieke partij.

Vrijdag ben je uitgenodigd om jouw standpunt te presenteren over kernenergie in een televisieprogramma.
1) Doe onderzoek naar de argumenten voor- en tegen kernenergie
2) Maak een keuze of je voor- of tegen kernenergie bent
3) Schrijf argumenten op die jouw standpunt ondersteunen
4) Schrijf jouw standpunt op in 50/100 woorden.
Stuur jouw standpunt op voor vrijdag in Teams Chat.
Vrijdag kies ik random sommige ‘lijsttrekkers’ die hun standpunt presenteren.Slide 40 - Tekstslide