Van Brits mandaatgebied tot de staat Israël (1919-1949)

Welkom in de geschiedenisles!
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welkom in de geschiedenisles!

Slide 1 - Tekstslide

Begin met de vraag: waar hebben we het de vorige les over gehad? 

Laat leerlingen benoemen:
- samenleving/maatschappij
- sociale omgeving
- identiteit
- regels en wetten
- sociaal wezen
- etc.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we doen vandaag?
-Lesdoelen
-Israël en de Arabische wereld
-Opdrachten
-Afsluiting  

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
Aan het eind van deze les:

 • Kun je herkennen en uitleggen welke problemen er in Palestina na de Eerste Wereldoorlog waren.

 • Op welke manier ontstond de staat Israël.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
 • 1915: McMahon-Hussein-correspondentie: 
 • Britten beloven, als ze helpen te Turken te verslaan, onafhankelijk voor de Arabieren

 • 1916: Sykes-Picot-verdrag:
 •  Frankrijk en Groot-Brittannië maken geheime afspraken om het gebied onderling te verdelen.


 • 1917: Balfour-verklaring
 • Britten beloven de Joden, een Joods nationaal tehuis, in ruil voor steun aan de Britten

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Na de Eerste Wereldoorlog (1919)
 • Onderhandelingen in Versailles

 • Zowel Palestijnse Arabieren als Joden gaan er vanuit dat de beloften worden ingelost: een eigen staat

 • Onafhankelijkheid?

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vrede van Versailles (1919)
 • Het Midden-Oosten wordt voorlopig bestuurd door de Volkenbond (voorloper van de Verenigde Naties) --> Fr + GB moeten het gebied gaan besturen (Mandaat)

 • Van de Volkenbond moet Groot-Brittannië zich aan de Balfour-verklaring houden, niet aan de afspraken die gemaakt zijn met de Arabieren

 • 1922: Mandaatgebied Palestina

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mandaatgebieden in het Midden-Oosten

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Joodse immigratie - Palestijnse problemen (1)
 • Door de Britse toezegging van een Joods nationaal tehuis: veel Joodse immigranten (ongeveer 40.000) naar Palestina 

 • Welgestelde Joden kopen veel grond van Arabische grootgrondbezitters: Palestijnse Arabieren worden van hun land gezet

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Joodse immigratie – Palestijnse problemen (2)
 • Grote immigratie en Joodse landaankoop zorgen voor irritatie en angst bij de Palestijnse Arabieren

 • In het gebied ontstaan rellen

 • Joden vinden dat de Britten niet genoeg doen tegen het Arabische geweld en richten daarom hun eigen 'leger' op: Hagana

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Arabisch-Palestijnse opstand (1936-1939) (1)
 • Anti-Joodse wetten (Neurenberger Rassenwetten, 1935) zorgen voor emigratie uit Duitsland

 • Veel Joden willen het liefst naar de Verenigde Staten, maar dat land heeft strenge immigratiewetten

 • Joden kiezen daarom voor Palestina. Gevolg: 170.000 Joodse migranten in drie jaar tijd

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Arabisch-Palestijnse opstand (1936-1939) (2)
 • Burgeroorlog tussen Joden en Palestijnse Arabieren 

 • Arabieren plegen aanslagen op zowel Joden als Britten (die soms samenwerkten), en Joden plegen aanslagen op Arabieren en Britten

 • Onoverzichtelijke situatie waar de Britten zich geen raad mee weten

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

MacDonald White Paper (1939) (1)
 • Een White Paper (Nederlands: witboek) is een regeringsplan

 • Hierin stonden de plannen van de Britse regering voor Palestina

 •  Binnen tien jaar zou er zelfbestuur komen voor Palestina. Joden en Arabieren zouden dit samen uitvoeren, over een gemengd Arabische-Joodse staat.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

MacDonald White Paper (1939) (2)   
 • De Joodse immigratie werd beperkt tot 15.000 mensen per jaar, voor de komende vijf jaar. Daarna mocht de Arabische bevolking hierover beslissen. 

 • De landaankoop door Joden werd beperkt.

 • Britten verlaten het gebied binnen tien jaar

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gevolgen van het Witboek

 • De timing was zeer ongelukkig: de situatie voor Joden in Europa werd steeds gevaarlijker (Kristallnacht en de Holocaust), terwijl de mogelijkheden om te migreren/vluchten steeds moeilijker werd

 • Joden waren zeer teleurgesteld: dit was in strijd met de Balfour-verklaring uit 1917

 • Palestijnse Arabieren waren ook teleurgesteld, maar het geweld nam wel af.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Na de Tweede Wereldoorlog 

 • Veel Joden willen weg uit Europa, zelfs na de oorlog was er veel antisemitisme

 • Emigreren naar Palestina was moeilijk: de Britten hielden vast aan hun Witboek

 • De Hagana hielp met illegale emigratie naar Palestina

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Steeds meer spanningen in Palestina
 •  Joodse migranten worden onderschept op zee en teruggestuurd

 • Sommigen worden vastgezet in kampen op Cyprus

 • Reactie: extremistische Joden (Irgoen) plegen aanslagen op Britse doelen in Palestina

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tweestaten-oplossing (1947)
 • De Britten hebben het mandaatgebied niet meer onder controle. Het gebied wordt overgedragen aan de Verenigde Naties (VN)

 • De VN komt met een Verdelingsplan: het gebied wordt verdeeld in een Joodse- en Arabische staat. Jeruzalem komt onder bestuur van de VN te staan.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

'De erfenis'

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De eerste jaren van de staat Israël (1)

 • Het Verdelingsplan brengt geen rust: geweld tussen Joden en Palestijnse Arabieren blijft. 

 • Grote groepen Palestijnse Arabieren vluchten weg uit het gebied.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De eerste jaren van de staat Israël (2)
 • 14 mei 1948: David Ben Goerion roept de Joodse staat Israël uit.

 • De Verenigde Staten erkennen Israël snel: een niet-Arabische, democratische bondgenoot in het Midden-Oosten is voor hen erg belangrijk

 • De Verenigde Staten zijn een belangrijke bondgenoot 

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De eerste jaren van de staat Israël (3)
 • 14 mei 1948: David Ben Goerion roept de Joodse staat Israël uit

 • 15 mei 1948: de laatste Britten vertrekken uit het mandaatgebied Palestina

 • 16 mei 1948: de Arabische landen Egypte, Syrië, Libanon en Jordanië vallen Israël aan

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Arabisch-Israëlische Oorlog (1948-1949)
Israël: de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog
Palestijnen: al-Nakbah ('de Ramp')

 • Israël wint de oorlog en verovert veel gebieden: ook gebieden die  door de VN aan de Palestijnse Arabieren waren toegezegd

 • Ruim 700.000 Palestijnse Arabieren vluchten uit Israël 

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Video
Andere Tijden: al-Nakbah

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 27 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Begrippen uit deze les

 • Mandaatgebied Palestina
 • Hagana
 • Arabisch-Palestijnse opstand
 • Witboek
 • Holocaust
 • Verdelingsplan
 •  Arabisch-Israëlische Oorlog

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Personen uit deze les

 • David Ben-Goerion

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Jaartallen uit deze les

 • 1922-1948: Mandaatgebied Palestina
 • 1936-1939: Arabisch-Palestijnse opstand
 • 1939: Brits Witboek
 • 1947: Verdelingsplan VN
 • 1948: Oprichting staat Israël
 • 1948-1949:  Arabisch-Israëlische Oorlog

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bronnenopdracht
 • Vier stencils
 • Groepen van vier
 • 25 minuten
 • Klaar? bespreek je bevindingen
 • Nabespreken
timer
25:00

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Controle
Van Romeinse provincie naar nationalisme (tot 1918)
Bladzijde: 10 t/m 12
Opdrachten: 2 t/m 9

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdrachten
Van Brits mandaatgebied tot de staat Israël (1919-1949)
Bladzijde: 17 t/m 20
Opdrachten: 1, 3, 4, 5, 6a, 7, 10!

Klaar? 
Vergelijk je antwoorden met je buurman/buurvrouw
--> aangeven bij je docent als dit gedaan is.

timer
5:00

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
Aan het eind van deze les:

 • Kun je herkennen en uitleggen welke problemen er in Palestina na de Eerste Wereldoorlog waren.

 • Op welke manier ontstond de staat Israël.

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SO1
Wanneer:
 • Donderdag 24 september 4de uur

Wat:
 • Paragraaf 1: Van Romeinse provincie naar nationalisme
 • Paragraaf 2: Van Brits mandaatgebied tot de staat Israël

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 36 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 37 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Fijne dag!

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies