Seminarie filosofie

Seminarie filosofie
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
FilosofieSecundair onderwijs

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 300 min

Onderdelen in deze les

Seminarie filosofie

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Filosofie

Slide 3 - Woordweb

Hoe kan je op de wc uitgroeien tot een groot filosoof?

Slide 4 - Tekstslide

Wat is filosofie?
Herkomst: 
Griekse woord PHILOSOPHIA
PHILO = houden van
SOPHIA = wijsheid

FILOSOFIE =  houden van wijsheid
= WIJSBEGEERTE

Slide 5 - Tekstslide

Betekenis van filosofie
Filosofie is het zoeken naar wijsheid door kritisch na te denken over vragen waar geen eenduidig of wetenschappelijk antwoord op bestaat.

Slide 6 - Tekstslide

Formuleer een mogelijke 'filosofische vraag'

Slide 7 - Open vraag

Filosofische onderwerpen
In de filosofie zoekt men antwoorden over onderwerpen die groots en tegelijk alledaags zijn, zoals:
  • liefde
  • goed en kwaad
  • god
  • ...

Slide 8 - Tekstslide

Filosofie
Filosoferen is geen wetenschappelijk proces. 
De antwoorden op filosofische vragen vind je niet door experimenten uit te voeren of door zaken op het internet of in boeken op te zoeken. 
Wijs word je volgens filosofen niet wanneer je ergens een mening over hebt, maar wanneer je kennis hebt.
Een filosoof gaat altijd op zoek naar ware kennis, iets wat waar is voor iedereen. 

Slide 9 - Tekstslide

Onderzoek naar filosofie
‘Geel is mooier dan rood’.

‘Geel is een kleur’.

Welke stelling vertegenwoordigd eerder een mening en welke eerder kennis? Leg uit! 

Slide 10 - Tekstslide

Socrates 
Grondlegger van de moderne filosofie

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

FILOSOFISCHE VRAGEN

Slide 13 - Tekstslide

SOCRATISCH VRAAGGESPREK

Slide 14 - Tekstslide

TAKKEN VAN DE FILOSOFIE
  • METAFYSICA
  • EPISTEMOLOGIE
  • LOGICA
  • ETHIEK
  • ESTHETIEKSlide 15 - Tekstslide

METAFYSICA
Metafysica is een tak van de filosofie die bestaat uit ontologie (zijnsleer) en kosmologie (natuurfilosofie).
De metafysica bevat vragen zoals: Wat is ruimte? Wat is tijd? Welke manieren van “zijn” bestaan er? 
Metafysica is lastig, het onderzoekt de eerste oorzaken van de dingen


Slide 16 - Tekstslide

EPISTEMOLOGIE
Epistemologie of kennisleer is het filosofisch onderzoek naar kennis. 
Vragen die de kennisleer zich stelt zijn onder meer: 'Hoe is kennis mogelijk?' 'Wat zijn de bronnen van kennis?' 'Wat is ware kennis?' en 'Wat zijn de voorwaarden van kennis?' 
Het is de studie van de aard, de bronnen en de grenzen van onze kennis. 

Slide 17 - Tekstslide

LOGICA
Logica of redeneerkunst is de wetenschap die zich bezighoudt met de formele regels van het redeneren.

Slide 18 - Tekstslide

ETHIEK
Ethiek is de wetenschappelijke of systematische studie van de moraal. 
Anders gezegd is ethiek 'kritisch nadenken over wat (moreel) goed is om te doen'

Slide 19 - Tekstslide

ESTHETIEK
Esthetica of esthetiek is de leer van de zintuiglijke waarneming, in meer specifieke zin de tak van de filosofie die zich bezighoudt met schoonheid en kunst.

Slide 20 - Tekstslide

Mogelijke onderwerpen
- Waar komt onze kennis vandaan? Empirisme vs. rationalisme
(zintuigen - fake news - deepfake - A.I., ...)
- Wat is macht? Hoe kunnen we een staat het best besturen?
(politieke systemen)
- Wat moet ik doen om goed te doen?
(morele dilemma's, wat is een misdaad, straffen,...)

Slide 21 - Tekstslide

Mogelijke onderwerpen
- Bestaat onze wereld echt?
(Plato - The -Matrix -...)
- Wat is de mens precies?
(verschil dieren - verschil tussen mensen - ...)
- Wat is geluk? Hoe kan ik gelukkig zijn?
...

Slide 22 - Tekstslide

OPDRACHT
Zoek tegen volgende les:
- 1 filosofische vraag die je wil behandelen in de loop van dit jaar
- 1 bekend filosoof die je graag wil bespreken

Slide 23 - Tekstslide