Romeo en Julia - 1: Naar het Concertgebouw

Les 1: Naar Het Concertgebouw
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
MuziekBasisschoolGroep 7,8

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

In deze les maken de leerlingen kennis met het Concertgebouw, Shakespeare en Tsjaikovski en met het verhaal van Romeo en Julia. De leerlingen testen hun nieuwe kennis met een interactieve quiz! Deze les is wat langer van duur dan de andere lessen. Het is daarom ook mogelijk om de les op te splitsten voor groepen waarvoor dat beter werkt. Een goede plek om de les dan te onderbreken is na slide 16 (na de tweede video over de balkonscène).

Instructies

De lesinstructies per les zijn te vinden in de bijlage per les en te downloaden en printen. Daarnaast vindt u de instructies per slide ook door op het 'notitie-icoontje' rechtsonder in het scherm te klikken.

De les wordt afgesloten met een quiz die te maken is op devices (tablet/laptop). De quiz is ook klassikaal op het digibord te maken. Indien uw leerlingen gebruik maken van devices dient u het vakje 'devices in de klas' linksonder op het scherm aan te vinken. 

Veel plezier met deze les!

Instructies

Onderdelen in deze les

Les 1: Naar Het Concertgebouw

Slide 1 - Tekstslide

Welkom bij les 1 ter voorbereiding op de voorstelling "Romeo & Julia".

In deze les vind je:
- Informatie over Het Concertgebouw
- Informatie over de voorstelling Romeo & Julia
- De voorstelvideo's van de acteurs van Romeo & Julia
In deze les leer je


 • Wat Het Concertgebouw is
 • Waar de voorstelling 'Romeo & Julia' over gaat
 • Wie Shakespeare is
 • Wie Tsjaikovski is

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Jullie gaan naar Het Concertgebouw!
Wat weet je al over Het Concertgebouw?

Slide 3 - Tekstslide

Vertel de leerlingen dat jullie naar de voorstelling 'Romeo en Julia' in Het Concertgebouw gaan. 
Bespreek met de leerlingen wat ze al weten en wat jij weet van Het Concertgebouw.
Herken je dit gebouw?
Het Concertgebouw werd in 1888 gebouwd, midden in een weiland!

Slide 4 - Tekstslide

Het Concertgebouw werd in 1888 gebouwd, toen nog midden in een weiland. Concertbezoekers gingen met paard en wagen naar Het Concertgebouw toe.
Maar nu..
Staat Het Concertgebouw midden in de stad en rijden er veel trams, bussen, auto's en fietsers langs.

Slide 5 - Tekstslide

Nu staat het Concertgebouw midden in de stad.

Slide 6 - Video

Bekijk de video met een introductie van Het Concertgebouw.
Hoeveel stoelen denk je dat er in de Grote Zaal zijn?
Er zijn 1974 stoelen
Het concert vindt plaats in de Grote Zaal

Slide 7 - Tekstslide

Bekijk de Grote Zaal met de leerlingen. Wat zien ze allemaal?
Heel lang geleden was er een straat waarin twee families woonden. Deze twee families hadden al zo lang ruzie, dat niemand meer wist waar die ruzie eigenlijk over ging.Verhaal Romeo en Julia
Bij deze families hoorden Romeo en Julia. Ze werden verliefd, maar omdat hun families ruzie hadden mochten ze niet samen zijn. 

Slide 8 - Tekstslide

Vertel het verhaal op de slide aan de leerlingen. 
Het verhaal van Romeo & Julia speelt zich af in Italië, in de 16e eeuw.


Slide 9 - Tekstslide

Vertel de leerlingen dat het verhaal van Romeo en Julia zich oorspronkelijk afspeelde in Italië in de zestiende eeuw. 
 • William Shakespeare schreef een toneelstuk over Romeo & Julia
 • Het toneelstuk had geen goede afloop: Romeo en Julia sterven beiden aan het eind
 • Het toneelstuk wordt nog steeds veel gespeeld, op allerlei manierenToneelstuk
Portret Shakespeare
Dit is waarschijnlijk een portret van William Shakespeare, maar helemaal zeker weten we het niet. 
Bron: Historiek.net
William Shakespeare
William Shakespeare was een Engelse schrijver van toneelstukken en gedichten. Hij werd waarschijnlijk geboren in 1564 en overleed in 1616. 
Hoeveel toneelstukken heeft Shakespeare geschreven?
Shakespeare heeft in zijn leven wel 37 toneelstukken en ook nog eens 150 gedichten geschreven.

Slide 10 - Tekstslide

Bespreek Shakespeare met de leerlingen. Kennen ze hem al? Waarom staat er werd 'waarschijnlijk' geboren (het is geschiedenis, en men weet niet zeker wanneer Shakespeare precies geboren werd en overleed).

Omdat de families van Romeo en Julia ruzie hebben, zien ze elkaar stiekem. Op één van die momenten staat Julia op haar balkon, terwijl Romeo beneden staat.  

Deze scène heet de balkonscène en is één van de beroemdste scènes uit het toneelstuk.Wat is een scène?
Een scène is een stuk van een toneelstuk of een film. 
 • Bekijk de video's op de volgende slides. Je ziet de balkonscène twee keer.
 • Welke verschillen zie je tussen de twee video's?

Slide 11 - Tekstslide

Bespreek met de leerlingen dat ze zo twee keer een stukje uit de balkonscène gaan kijken.

Welke verschillen zien ze tussen de twee video's? Zien ze ook overeenkomsten?

De video's zijn met Engelse teksten van Shakespeare. De leerlingen hoeven niet alles te begrijpen, het gaat erom dat ze kennis maken met het toneelstuk en zien dat het toneelstuk nog steeds op verschillende manieren wordt opgevoerd.
3

Slide 12 - Video

Bekijk de video vanaf het begin tot 0:43 seconden.

De video is in het Engels, dus de leerlingen zullen het niet helemaal verstaan. Het gaat erom dat ze een indruk krijgen van de verschillende manieren waarop het toneelstuk uitgevoerd wordt. 
00:06-00:16
Romeo en Julia beschrijven hier hun liefde voor elkaar

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

00:25-00:35
Julia zegt: Mijn liefde is net zo diep als de zee

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

00:36-00:41
Julia wordt naar binnen
geroepen

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2

Slide 16 - Video

Bekijk ook deze video (vanaf 0:23 tot 1:05) en bespreek met de leerlingen de verschillen en de overeenkomsten tussen beide video's (het theater is bijvoorbeeld anders, de kleding van de acteurs is anders, maar in beide video's zie je het balkon).
00:27-00:35
Romeo beschrijft hier zijn liefde voor Julia

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

00:37-00:47
Romeo zegt dat Julia's ogen zo stralen dat ze de hele hemel 's nachts zouden kunnen verlichten, zodat zelfs de vogels denken dat het geen nacht is. 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De muziek

 •  Tijdens de voorstelling hoor je de muziek van Pjotr Tsjaikovski die hij schreef voor Romeo & Julia
 • Pjotr Tsjaikovski was een componist (1840 - 1893). Hij schreef in zijn leven vele muziekstukken. • Toen Tsjaikovski het toneelstuk over Romeo en Julia las, kreeg hij zoveel medelijden met hen dat hij de mooiste muziek voor hen componeerde die hij kon bedenken.
Wat is een componist?
Een componist is iemand die muziek bedenkt en opschrijft. Het bedenken en opschrijven van deze muziek noemen we 'componeren'.
Beluister hier een van de bekendste stukken van Tsjaikovski: het Zwanenmeer
Zet je geluid niet te hard!

Slide 19 - Tekstslide

Bespreek het begrip 'componist' met de leerlingen. Misschien zijn er wel leerlingen in de klas die zelf hun eigen muziek schrijven of verzinnen. Noemen zij zichzelf ook 'componist'? 

Herkennen de leerlingen het stuk van Tsjaikovski op deze pagina? Dit stuk komt uit het ballet 'Het Zwanenmeer'. 
1

Slide 20 - Video

Beluister de video van 12:36 tot 12:56 (start en eindigt automatisch op de goede plek).

Vertel de leerlingen dat dit een stuk uit het muziekstuk van Tsjaikovski is.  Vraag de leerlingen bij wat voor soort scène uit het verhaal ze dit gedeelte van de muziek vinden passen (bijvoorbeeld bij een liefdesscène/ruzie tussen de families/verdrietige scène) en bespreek met de leerlingen waarom ze dat vinden. 

In de voorstelling gaat dit gedeelte van de muziek over de ruzie tussen Romeo en Julia. 
12:37-12:57
Bij wat voor soort scène vind je dit gedeelte van de muziek passen (blije scène/scène met ruzie/liefdesscène/verdrietige scène)?

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De voorstelling in Het Concertgebouw
Tijdens de voorstelling:

 • Speelt Het Concertgebouworkest de muziek van Tsjaikovski
 • Spelen acteurs Jacob en Amy de rollen van Romeo en Julia 
 • Kiezen Romeo en Julia zelf voor een ander einde van het verhaalSlide 22 - Tekstslide

Vertel dat het Koninklijk Concertgebouworkest tijdens de voorstelling de muziek van Tsjaikovski zal spelen en dat twee acteurs de rollen van Romeo en Julia spelen. 

Zij kiezen zelf voor een ander einde (dan het einde van Shakespeare waarin Romeo en Julia sterven).

Slide 23 - Video

Bekijk de voorstelvideo van Jacob die Romeo zal spelen tijdens de voorstelling. 

Slide 24 - Video

Bekijk de voorstelvideo van Amy die Julia zal spelen tijdens de voorstelling. 


Doe de quiz klassikaal of pak je tablet of laptop erbij en gebruik de code op de volgende pagina. 

Voor de leerkracht: Vergeet niet het vinkje "devices in de klas" aan te zetten wanneer je met devices (tablet/laptop) speelt
 Romeo en Julia-quiz! 
Test je kennis met de

Slide 25 - Tekstslide

Deze quiz kan gemaakt worden met devices, zodat elke leerling individueel mee kan doen. Indien er geen devices beschikbaar zijn kan je de quiz natuurlijk ook klassikaal maken. 

Doen de leerling mee op hun device (tablet/laptop/chromebook, etc.)? Zet dan het vinkje 'devices in de klas' aan. 
Op het Digibord is dan een code te zien waarmee de leerlingen kunnen deelnemen aan de quiz. 
Wie heeft het toneelstuk over Romeo en Julia geschreven?
A
Tsjaikovski
B
De componist
C
Romeo en Julia zelf
D
Shakespeare

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar speelt het verhaal van Romeo en Julia zich af?
A
Zwitserland
B
De Verenigde Staten
C
Frankrijk
D
Italië

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe noem je iemand die muziek bedenkt en schrijft?
A
Een componist
B
Een acteur
C
Een schrijver

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wie is dit (waarschijnlijk)?
A
Tsjaikovski
B
Romeo
C
Shakespeare
D
De dirigent

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar ging de ruzie tussen de families van Romeo en Julia over?
A
Over wie er het rijkste was
B
Over welke familie het grootst was
C
Dat weten ze niet meer

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar of niet waar?

Tijdens de voorstelling in Het Concertgebouw verzinnen de acteurs zelf een ander einde dan het einde wat Shakespeare voor zijn toneelstuk bedacht.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Je hebt nu geleerd


 • Wat Het Concertgebouw is
 • Waar de voorstelling 'Romeo & Julia' over gaat
 • Wie Shakespeare is
 • Wie Tsjaikovski is

Slide 32 - Tekstslide

Sluit de les af en bespreek met de leerlingen wat zij geleerd hebben.