STB-P1W1: Algemene Stage Info MEP

STB-P1W1: Algemene Stage Info MEP
BPV/Stage Informatie
2023 CREA-STB
Mediaproducer Leerjaar 2
Mark Janssen Groesbeek 
Periode 1 Week 2
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
StagevoorbereidingBeroepsopleiding

In deze les zitten 34 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

STB-P1W1: Algemene Stage Info MEP
BPV/Stage Informatie
2023 CREA-STB
Mediaproducer Leerjaar 2
Mark Janssen Groesbeek 
Periode 1 Week 2

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
 • Aanwezigheid
  - Planning & Beoordeling
  - Praktische Afspraken
  - Leerdoelen 
 • Thema: Start Stage
  - Uitleg stage
  - Opdrachten tijdens stage
  - Waar kan je stagelopen?
 • Lesopdracht 
Noteer je vragen en stel deze aan het einde van deze presentatie

Slide 2 - Tekstslide

Planning
Periode 1
7 september
Introductieweek
15 september
Les 1: Algemene info
22 september
Les 2: Jezelf kennen & profileren
29 september
Les 3: Jouw CV / LinkedIn
6 oktober
Les 4: de Zoektocht
13 oktober
Les 5: Motivatiebrieven
20 oktober
Les 6: Bedrijfscultuur
27 oktober
Herfstvakantie
3 november
Productieweek
Branche in beeld
10 november
Les 7: Op Gesprek
17 november
Eindweek
Geen les

Slide 3 - Tekstslide

Beoordeling
Aanwezigheid, actieve deelname & prettige en constructieve (werk)houding tijdens lessen
Houding in les
Opdrachten
Minimaal 80% van lesopdrachten zijn gemaakt en alle O/V/G/E-opdrachten zijn behaald

Deadlines
Je hebt je werk ingeleverd volgens de opdracht- en inlever eisen voor de deadline. Denk hierbij bijv. aan goede bronverwijzing en nette vormgeving.
 

Eindbeoordeling
Al je ingeleverde werk & werkhouding samen wordt beoordeeld met een: Excellent/ Goed/ Voldoende/ Onvoldoende.

Slide 4 - Tekstslide

Afspraken
Je levert uiteindelijk alle gemaakte opdrachten binnen deze les in of voor de gestelde deadline in Teams.

1.
2.
Je zorgt voor een goede bronverwijzing en een nette vormgeving. De gemaakte en ingeleverde opdrachten zijn verplicht voor deelname aan toetsen.
 

3.
Mark is de hele (werk)week bereikbaar via Teams chat of via de mail: m.janssengroesbeek@ma-web.nl

Slide 5 - Tekstslide

Lesdoelen
Na vandaag... 

... weet je wanneer je op stage gaat
... heb je een idee van wat er van je verwacht wordt tijdens je stage
... heb je nagedacht over welke stage bij je past
... heb je een eerste zoekactie naar een stage gedaan 
 

Slide 6 - Tekstslide

STB-P1W1: Algemene Stage Info MEP
BPV/Stage Informatie
Thema:

Slide 7 - Tekstslide

Stage of Beroepspraktijkvorming (BPV)
 • Stage is een onderdeel van deze opleiding
 • Staat dus niet los van en is niet belangrijker dan school
 • Stage is een gedeelte van de opleiding dat je doet in de beroepspraktijk
 • Stage heet daarom ook wel beroepspraktijkvorming
 • Je doet tijdens stage ook opdrachten voor school
 • Je doet tijdens stage een verplicht keuzedeel: Ondernemend Gedrag
 • Je moet af en toe naar school (trainingsdagen

Slide 8 - Tekstslide

Indeling opleiding
Oriëntatie
Leerjaar 1
20 weken

Basis
Verdieping
Stage
Stage
Afstuderen
Leerjaar 2
Leerjaar 3
20 weken

20 weken

20 weken

20 weken

20 weken

Stage 1: Periode 2.3 en 2.4 
van 12 februari tot 5 juli 2024

Slide 9 - Tekstslide

Stage uren en weken
 • Je loopt alle dagen stage (36-40 uur per week excl. reistijd).
 • M.u.v. de trainingsdagen, dan ben je op school (verplicht).

Communiceer de exacte terugkomdagen met jouw stagebedrijf!

 • Vrije dagen zijn in overleg met jouw Praktijkopleider (richtlijn is 1 vrije dag per maand)
 • Je hebt geen aanspraak op schoolvakanties tijdens jouw stage.

Slide 10 - Tekstslide

Geen uren, maar weken
MA telt stage niet in uren, maar in weken.
Er zijn wel landelijke regels en daar voldoen wij aan.
Er kan vanaf geweken worden, maar altijd in overleg met je stagedocent en/of studieloopbaanbegeleider.

Slide 11 - Tekstslide

SBB Erkenning en Accreditatie
 • Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beoordeelt of bedrijf/organisatie geschikt is als 'leerwerkbedrijf'.
 • Zij checken bijvoorbeeld: loopt er iemand rond van wie jij als student iets kan leren.
 • Stagebedrijf moet voorkomen in het Register van Erkende Leerbedrijven (SBB).
 • Wil je bij een leerbedrijf stage lopen, dat niet erkend is? Vraag het bedrijf of het een aanvraag doet via de site van S-BB.
 • Als het stagebedrijf erkend is en de juiste accreditatie (Mediamanager) heeft kan je er stagelopen. Zo niet, dan kan je daar geen stagelopen (uren/dagen tellen dan niet)

Slide 12 - Tekstslide

Stagebegeleider & Praktijkopleider
Stagebegeleider
Praktijkopleider
Jouw MA-stagebegeleider is jouw contactpersoon m.b.t. stagezaken/vragen
Begeleider vanuit Mediacollege
Begeleider vanuit het stagebedrijf

Slide 13 - Tekstslide

Rollen van begeleiders
 • Tijdens de stageperiode vinden 2 stagegesprekken plaats tussen jou, de praktijkopleider en de stagebegeleider: 1 kennismakingsgesprek &  1 eindgesprek
 • Student en praktijkopleider (vanuit het bedrijf) zorgen dat zij tussentijdse voortgangsgesprekken hebben. Denk hierbij aan een wekelijks feedbackgesprek over het functioneren/hoe het gaat met jou, de student.
 • Deze gesprekken plan en organiseer je zelf in samenspraak met je praktijkopleider.
 • Op verzoek kan je een extra gesprek met je MA-stagebegeleider erbij aanvragen.

Slide 14 - Tekstslide

OnStage
 • OnStage is het online systeem van MA wat jouw stageproces inzichtelijk maakt. Jij, jouw stagebegeleider en jouw praktijkopleider kunnen inloggen en zo alle documenten, uren etc. inzien en aftekenen.
   
 • Inloggen bij OnStage doe je via: 
  https://ma-onstage.xebic.com
   
 •  Je stage-zoekproces; POK aanvragen, invullen en tekenen; dagelijkse urenregistratie en alle andere documenten kan je hier vinden en uploaden.

Slide 15 - Tekstslide

POK = Praktijkovereenkomst
 • Als je bent aangenomen bij een stage moet je direct aan jouw stagebegeleider laten weten.
 • Jouw stagebegeleider kan een POK aanvragen bij het BPV-bureau.
 • Als deze is aangemaakt krijg je daar een melding van en die moet door jou en je stagebedrijf getekend worden.
 • In de praktijkovereenkomst staan de afspraken tussen school en jouw stagebedrijf.
 • Je POK moet via OnStage ingeleverd worden voordat je begint met je stage. Heb je dat niet gedaan? Dan tellen jouw uren/dagen niet.

Slide 16 - Tekstslide

Aangenomen en dan?
Wanneer niet geaccrediteerd:  Stagebedrijf moet zich aanmelden bij S-BB.
Goede nieuws delen met stagebegeleider!
POK laten ondertekenen en uploaden in OnStage.
Trainingsdagen communiceren met stagebedrijf!
In de eerste weken:
Kennismakingsgesprek (Gesprek 1) tussen jou, praktijkopleider en stagebegeleider.
PAP opstellen, Reflectiemodel invullen en uploaden naar OnStage (voor het eerste gesprek)
Dagelijks je uren bijhouden in OnStage. BPV-opdrachten maken & bijhouden.
In de laatste weken: Eindgesprek (Gesprek 2)
Zomervakantie!

Slide 17 - Tekstslide

Waar kan je stages vinden?
 • Als je via Stagemarkt.nl een stage zoekt kan je zien of een bedrijf SBB-erkend is en/of ze de juiste accreditatie hebben (Mediamanager)
 • Als een bedrijf niet de juiste accreditatie heeft kan deze aangevraagd worden maar dit moet wel ver van te voren! Dit proces kan weken tot maanden duren.

Slide 18 - Tekstslide

Money Money Money
 • Stagevergoedingen zijn niet verplicht. Zou wel moeten!
 • Advies: €250 euro bruto per maand.
 • Kijk vooral naar stages die jij graag op jouw CV wilt hebben en waar je iets kan leren.
 • Gebruik je een OV kaart en vervalt deze in een vakantie? Overleg dan met jouw praktijkopleider over een vergoeding.
 • Zorg zelf voor een goede WA-verzekering.
 • Secundair verzekerd tegen ongevallen en schade via schoolverzekering (eigen risico per gebeurtenis: €25). Let op! Pas alleen wanneer een POK is getekend en goedgekeurd.

Slide 19 - Tekstslide

Grensoverschrijdend gedrag?
Bij wie kan je terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag ondervindt?
 1. Stagedocent/SLB'er (m.janssengroesbeek@ma-web.nl)
 2. Opleidingsmanager: Karen Versteege (k.versteege@ma-web.nl)
 3. Of iemand anders die je vertrouwd.

Er is binnen school ook een vertrouwenspersoon, deze is te vinden in de studiegids op welkombijma.nl

Liever een onafhankelijke instelling? Het Centrum voor Seksueel Geweld kan je altijd bellen: 0800-0188 

Slide 20 - Tekstslide

STB-P1W1: Algemene Stage Info MEP
Opdrachten tijdens de stage

Slide 21 - Tekstslide

Stage = Oefening voor Proeve van Bekwaamheid
De volgende opdrachten moet je tijdens je stage doen als onderdeel van de stage:
 1. PAP: Persoonlijk Actie Plan
 2. ABCD: Reflectie opdracht
 3. Logboek: Wat heb je geleerd?
 4. Afsluitende beoordeling: Formulier in te vullen samen met jouw begeleider.

Daarnaast moet je opdrachten voor Keuzedeel Ondernemend Gedrag (K-OG) tijdens jouw stageperiode; bedrijfsonderzoek, feedbackgesprek en een innovatievoorstel. Meer hierover in periode 2.

Slide 22 - Tekstslide

Persoonlijk Actie Plan
Aan het begin van jouw stage vul je het Persoonlijk Actie Plan in. Het liefst samen met jouw praktijkopleider. 

Wanneer ingevuld, uploaden in OnStage.

Dit actieplan kan als leidraad dienen bij jouw feedbackgesprekken en later bij het kennismakingsgesprek. Dan kunnen de leerdoelen aangepast of bijgesteld worden.

Slide 23 - Tekstslide

Onderdelen van jouw PAP
 • Ambitie: Wat wil ik?
 • Skills: Wat kan ik doen?
 • Beroepenveld: Hoe gaat het?
 • Beroepshouding: Hoe doe ik het?
 • Leerdoelen: Wat wil ik leren?
 • Werkafspraken: Wat ga ik doen?

Slide 24 - Tekstslide

STB-P1W1: Algemene Stage Info MEP
Waar kun je stagelopen?

Slide 25 - Tekstslide

Waar kan je stagelopen?
 • Mediabedrijven!  televisie, radio, online platform, video, podcast, social Media, PR-bureau, reclamebureau, contentbureau, videoproductiehuis, castingbureau, agentschap/talent management, locatie-bureau, filmset of media gerelateerde bedrijven (bijv. online voorlichting/promotie/marketing/communicatie).
 • Andere bedrijven/organisaties met Afdeling Communicatie/Marketing en/of productieteam.
Daar kan je namelijk mensen vinden die jou 'het vak' kunnen leren.

Slide 26 - Tekstslide

De stagebranche/het werkveld
Junior Producer
Productie-assistent
Casting assistent
PR
assistent
Figuratie Coördinator
Social Media Manager
Junior Project-manager
Event-manager
Boeker bij agentschap
Influencer manager assistent

Slide 27 - Tekstslide

Functietitel: Mediamanager
 • Buiten Mediacollege heet de opleiding nog steeds Mediamanager.
 • Vacatures kunnen dus deze titel gebruiken. 
 • Zoek voornamelijk andere vacatures/titels.
 • Check altijd of de stage-vacature (Mediamanager) wel ECHT past bij de opleiding (Mediaproducer).

Slide 28 - Tekstslide

Productie of projectmanagement stage
 • Planningen & callsheets en voorcalculaties maken.
 • Locaties/mensen/spullen regelen.
 • Assisteren tijdens draaidagen en archiveren materiaal tijdens post-productie.   
Maar ook: website onderhoud, content creatie & bijhouden van social media, productie-assistentie voor podcast, tijdens evenementen en regelen/inpakken/versturen van props, brainstormen, concepten (me)bedenken, pitchen, figuratie coördinatie, stagiair meetings & events, talent & music stagiair, locatie stagiair, stagiair event producer voor theater of foto/filmstudio etc...

Slide 29 - Tekstslide

Influencer management of social media stage
 • Assisteren bij content en mediaconcepten creëren voor socials en bijhouden.
 • Assisteren bij benaderen van potentiële merken/samenwerkingen.
 • Opstellen van briefings voor klanten en content creators.
 • Het uitzetten van producten naar content creators, assisteren bij produceren van content en het monitoren en bijsturen van projecten.
 • Content (video, podcast, tekst, foto, etc.) maken voor social media en website.
 • Social media beheren.

Slide 30 - Tekstslide

Naar welke titels moet je zoeken?
Zoek niet op de functie 'Mediamanager', dan krijg je een heel ander soort baan dan waar je voor opgeleid wordt... Je kan wel zoeken op stages met functietitels zoals:

Productieassistent, productie, projectmanagement, content creator, social media, creative content stagiaire, casting assistent, PR-stagiair, marketing & communicatie-stagiair, account en productie, influencer marketing stage, talent management stagiair, marketing & activatie stagiaire etc.

Slide 31 - Tekstslide

Waar kan je zoeken?
Eigen netwerk
Let op! Check in alle gevallen of het bedrijf geaccrediteerd is bij S-BB!

Slide 32 - Tekstslide

STB-P1W1: Algemene Stage Info MEP
Vragen?

Slide 33 - Tekstslide

Lesopdracht 1 Vacature check
Ga naar Mediastages.nl
Bekijk de site en de verschillende vacatures
Kies een vacature die jij interessant vindt 
Beantwoord de volgende vragen in een Word-document
Wat moet ik/denk jij te moeten kunnen voor deze stage?
Wees specifiek over welke vaardigheden je nodig hebt.
Waarom spreekt deze vacature je aan? Leg uit en gebruik argumenten.
Aan welke vaardigheid moet jij nog werken? Of welke vaardigheid kan jij verbeteren?
Zorg ervoor dat je antwoord minimaal 100 woorden per vraag is.
Inleveren via Teams

Slide 34 - Tekstslide