PRV1.1

Praktijkvoering


Les 1.1
Periode 1
Leerjaar 1
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Praktijkvoering


Les 1.1
Periode 1
Leerjaar 1

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kennismaking
Wie ben ik?

en nog belangrijker...

Wie zijn jullie?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitleg komende periode
Fysiek vs. Digitaal onderwijs
Corona-regels
Gebruik van apps

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesindeling week 1
1. Kennismaking
2. Uitleg komende periode
3. Leerdoelen
4. Wat weet je al?
5. Communicatietechnieken
     - Verbaal/non-verbaal
     - Miscommunicatie
6. Controle leerdoelen
7. Afsluiting en huiswerk

Slide 4 - Tekstslide

Onder punt 3. Waarom zouden communicatietechnieken zo belangrijk zijn voor DA
- vind je dat moeilijk/makkelijk en waarom?
- wat weet je al van DA?
- waar kun je werken?

Daarna stukje theorie
Leerdoelen
Aan het eind van deze les weet en/of kun je:

 1. Waarnemen en interpreteren, en beheers je de theorie hierover.
 2. Het verschil en de kenmerken van verbale en non-verbale communicatie en van objectiviteit en subjectiviteit.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat bedoelen we met verbale communicatie?
A
Alles wat er met woorden gezegd wordt
B
De manier waarop dingen gezegd worden
C
De lichaamstaal en houding
D
De gezichtsuitdrukking

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een voorbeeld van een gesloten lichaamshouding?
A
Iemand die met haar armen naast haar lichaam staat
B
Iemand die op de stoel zit met haar benen naast elkaar
C
Iemand die met de armen over elkaar zit
D
Iemand die haar tas weg zet voor/tijdens een gesprek

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is GEEN voorbeeld van non-verbale communicatie?
A
Het oogcontact dat iemand maakt
B
Het verhaal dat iemand vertelt
C
De gezichtsuitdrukking die iemand heeft
D
De gebaren die iemand gebruikt

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat bedoelen we met een congruente communicatie
A
De woorden van iemand komen NIET overeen met zijn lichaamstaal
B
De woorden van iemand komen overeen met zijn lichaamstaal

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Communicatie
als DA

Slide 10 - Woordweb

Waarom zouden communicatietechnieken zo belangrijk zijn voor DA
- vind je dat moeilijk/makkelijk en waarom?
- wat weet je al van DA?
- waar kun je werken?

Leerlingen kunnen meerdere antwoorden geven. Na afloop kan de docent de woorden verschuiven en groeperen tijdens het bespreken
Soorten communicatie
 1. Eenzijdige communicatie: geen reactie op verhaal (bijvoorbeeld media, bijsluiters/folders etc.)

 2. Tweezijdige communicatie: reactie op verhaal (bijvoorbeeld mondeling, schriftelijk, digitaal)

Slide 11 - Tekstslide

Voordelen en nadelen van soorten communicatie:
- reactie niet zien vs. directe reactie
- verkeerd begrepen worden
- veel informatie delen 
- informatie kunnen bewaren
- etc.
Communicatietechnieken
Je kunt niet NIET communiceren!
Verbaal: Alles wat je met woorden zegt 

Non-verbaal: Manier waarop je dingen zegt, lichaamshouding, gebaren etc. (lichaamstaal)

Slide 12 - Tekstslide

Non-verbale communicatie bepaald hoe men een boodschap opvat 

10% van de informatie haalt men uit de verbale communicatie

90% van de informatie haalt men uit de non-verbale communicatie


Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Non-verbale communicatie
 1. Gezichtsuitdrukking en oogcontact
 2. Gebaren
 3. Lichaamshouding (open of gesloten)
 4. Afstand tot anderen
 5. Plek in de ruimte
 6. Kleding (eerste indruk)
 7. Stem (toonhoogte, intonatie, pauzes, keel schrapen)

Slide 14 - Tekstslide

 1. Voorbeelden gebruiken
 2. Gezichtsuitdrukking: oogcontact maken leidt tot positievere beoordeling, helpt om inschatting te maken of anderen een boodschap begrepen hebben
 3. Gebaren: verhaal ondersteunen of zenuwachtig overkomen
 4. Afstand tot anderen: persoonlijke en sociale zone
 5. open houding wordt positiever beoordeeld

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Communicatietechnieken
Congruentie: lichaamstaal klopt met verhaal

Incongruentie: lichaamstaal klopt 
NIET met verhaal

Slide 17 - Tekstslide

Als je goed wil leren communiceren, moet je niet alleen op het taalgebruik letten, maar je óók bewust worden van je non-verbale communicatie
Communicatieproces

Slide 18 - Tekstslide

Uitwisseling van verbale en nonverbale informatie

Doorlopend proces van informatie uitwisselen en op elkaar reageren

Voordat je reageert, is er sprake van waarneming en interpretatie
Waarnemen
Waarnemen: het in je opnemen van de omgeving

1. Objectief: Waarneming op basis van feiten

2. Subjectief: Persoonlijke waarneming (gekleurd door jouw gevoel, gedachten en mening/interpretatie)

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

wat zie je hier? Wat is objectief en wat is subjectief?
Objectief of subjectief?
 1. Meneer Pietersen komt op het spreekuur met 39.1 graden koorts.

 2. Mevrouw Jansen heeft vandaag mooie kleren aan.

 3. Sherida stapte net op een Lego-blokje en heeft nu pijn aan haar voet.

 4. Toen hij een hartaaval kreeg, zag meneer Aziz grauw van kleur en zijn gezicht was bezweet.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Interpreteren
Interpreteren: betekenis geven aan een waarneming

Hoe goed ken jij jezelf en hoe ga je dit gebruiken?

Slide 22 - Tekstslide

Interpreteren doen we allemaal en is een heel gezonde menselijke reactie
- Het helpt om de wereld voorspelbaar te houden en voorkomt daarmee gevaarlijke situaties
- soms kan het echter tegen je werken wanneer je een situatie verkeerd interpreteert

Zelfkennis kan vooroordelen verminderen en fouten in de interpretatie voorkomen

Een goede interpretatie vergt daarom meer informatie over de achtergrond waardoor je de situatie en het gedrag beter kunt begrijpen
- bijvoorbeeld iemand is chagrijnig, maar zijn hond blijkt net te zijn overleden
Wat zie je/wat denk je?

Slide 23 - Tekstslide

Interpreteren doen we allemaal en is een heel gezonde menselijke reactie
- Het helpt om de wereld voorspelbaar te houden en voorkomt daarmee gevaarlijke situaties
- soms kan het echter tegen je werken wanneer je een situatie verkeerd interpreteert

Zelfkennis kan vooroordelen verminderen en fouten in de interpretatie voorkomen

Een goede interpretatie vergt daarom meer informatie over de achtergrond waardoor je de situatie en het gedrag beter kunt begrijpen
- bijvoorbeeld iemand is chagrijnig, maar zijn hond blijkt net te zijn overleden
Wat zie je/wat denk je?

Slide 24 - Tekstslide

Interpreteren doen we allemaal en is een heel gezonde menselijke reactie
- Het helpt om de wereld voorspelbaar te houden en voorkomt daarmee gevaarlijke situaties
- soms kan het echter tegen je werken wanneer je een situatie verkeerd interpreteert

Zelfkennis kan vooroordelen verminderen en fouten in de interpretatie voorkomen

Een goede interpretatie vergt daarom meer informatie over de achtergrond waardoor je de situatie en het gedrag beter kunt begrijpen
- bijvoorbeeld iemand is chagrijnig, maar zijn hond blijkt net te zijn overleden
Wat zie je/wat denk je?

Slide 25 - Tekstslide

Interpreteren doen we allemaal en is een heel gezonde menselijke reactie
- Het helpt om de wereld voorspelbaar te houden en voorkomt daarmee gevaarlijke situaties
- soms kan het echter tegen je werken wanneer je een situatie verkeerd interpreteert

Zelfkennis kan vooroordelen verminderen en fouten in de interpretatie voorkomen

Een goede interpretatie vergt daarom meer informatie over de achtergrond waardoor je de situatie en het gedrag beter kunt begrijpen
- bijvoorbeeld iemand is chagrijnig, maar zijn hond blijkt net te zijn overleden
Als doktersassistent...
Observeren: bewust en doelgericht waarnemen
- Niet laten beinvloeden door eigen mening!

Rapporteren: doorgeven van verkregen gegevens
- Maak notities
- Houdt het kort en volledig

Slide 26 - Tekstslide

het zal wel niet zo erg zijn
Leerdoelen
Aan het eind van deze les weet en/of kun je:

 1. Waarnemen en interpreteren, en beheers je de theorie hierover.
 2. Het verschil en de kenmerken van verbale en non-verbale communicatie en van objectiviteit en subjectiviteit.

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
Lees:
Lees 'Professionele Communicatie en Beroepshouding' (PCB) Hoofdstuk 3.1 t/m 3.5
 'Professionele Communicatie en Beroepshouding' (PCB) Hoofdstuk 3.6 t/m 3.9.1
Lees 'Inleiding in de gezondheidszorg'
Hoofdstuk 12.6 (zie CumLaude)

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies