Overal 1-2 hv 4.4 Snelheid,tijd-diagrammen

4.4 snelheid, tijd-diagrammen
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScienceMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

4.4 snelheid, tijd-diagrammen

Slide 1 - Tekstslide

4.4 snelheid, tijd-diagrammen
Leerdoel 1:    Ik kan een snelheid, tijd- tabel maken. 
Leerdoel 2:   Ik kan een snelheid, tijd- diagram maken.  
Leerdoel 3a: Ik kan een snelheid, tijd- diagram aflezen.
Leerdoel 3b: Ik kan de afstand berekenen met een snelheid-tijd                             diagram

Slide 2 - Tekstslide

Snelheid, tijd diagram
Rechts zie je een Snelheid, tijd-diagram 
(een (v,t)-diagram)
van een fietser.

Een (v,t) diagram bevat veel informatie over het verloop van de snelheid

Slide 3 - Tekstslide

Snelheid - tijd diagram
! Let goed op de eenheden bij de assen !

Slide 4 - Tekstslide

Snelheid, tijd diagram
Een (v,t)-diagram gemaakt met een fietscomputer.
Met de gereden afstand en de hiervoor benodigde tijd berekent de fietscomputer de snelheid. Zo wordt een (v,t) diagram van de rit gemaakt. 

Slide 5 - Tekstslide

Hoe heet dit diagram?
A
t,v-diagram
B
v,t-Diagram
C
m/s,s-diagram
D
Geen van allen

Slide 6 - Quizvraag

Soorten bewegingen

Slide 7 - Tekstslide

Constante snelheid

In de rechter (v,t)-diagram zie je een eenparige constante snelheid.

Slide 8 - Tekstslide

Hoe ziet het verloop van de snelheid tegen de tijd eruit voor de versnelling naar 100 km/h?
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 9 - Quizvraag

versnellen
In de rechter (v,t)-diagram zie je een eenparige versnelling.
Versnelling: als de snelheid toeneemt.
Eenparig versnellen: als de snelheid elke seconde
met dezelfde hoeveelheid      toeneemt. 


Slide 10 - Tekstslide

vertragen
In de rechter (v,t)-diagram zie je een eenparige vertraging.
Vertraging: als de snelheid afneemt.
Eenparige vertraging: als de snelheid elke seconde met dezelfde hoeveelheid afneemt.

Slide 11 - Tekstslide

Wat voor soort beweging zie je In gedeelte 1 van de grafiek?

Kijk eerst of het een V,t of S,t-diagram is.
A
Een eenparige beweging
B
Een versnelde beweging
C
Een vertraagde beweging

Slide 12 - Quizvraag

Wat voor soort beweging zie je In gedeelte 2 van de grafiek?

Check eerst of het een V,t- of S,t-diagram is.
A
Een eenparige beweging
B
Een versnelde beweging
C
Een vertraagde beweging

Slide 13 - Quizvraag

Wat voor soort beweging zie je In de grafiek?

Check eerst of het een V,t- of S,t-diagram is.
A
Een eenparige beweging
B
Een versnelde beweging
C
Een vertraagde beweging

Slide 14 - Quizvraag

Wat voor soort beweging zie je In de grafiek?

Check eerst of het een V,t- of S,t-diagram is.
A
Een eenparige beweging
B
Een versnelde beweging
C
Een vertraagde beweging

Slide 15 - Quizvraag

Een auto trekt op vanuit stilstand en blijft dan met dezelfde snelheid rijden, welk v,t-diagram hoort hierbij?
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 16 - Quizvraag

Een appel valt uit een boom, welk v,t-diagram hoort hierbij?
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 17 - Quizvraag

Afstand bepalen met een (v,t)-diagram
De afstand is precies gelijk aan de oppervlakte van de grafiek.
A=l.b  = 20 x 15 = 300 m
(A=oppervlakte)
(s=t.v) = 20 x 15 = 300 m

s = v.t
s: afstand in m
v: snelheid in m/s
t: tijdsduur in s

Slide 18 - Tekstslide

Afstand bepalen met een (v,t)-diagram
De afstand is precies gelijk aan de oppervlakte van de grafiek.
Eerst het vierkant:
A=l.b = 10 x 5 = 50 m
Dan de driehoek:
A=l.b/2 = 5x5/2 =12,5m
Totaal: 50 + 12,5 = 62.5m

Slide 19 - Tekstslide

Bepaal de oppervlakte per deel. 

Versnelling: ½ x b x h = ½ x 60 x 25 = 750m


Constante snelheid: b x h = (140-60) x 25 = 2000m


Vertraging: ½ x b x h = ½ x (160-140) x 25 = 250mTotale afstand: 750 + 2000 + 250 = 3000 mSlide 20 - Tekstslide

De oppervlakte onder de grafiek in een v,t-diagram is gelijk aan:
A
t
B
s
C
v
D
a

Slide 21 - Quizvraag

Hoe bereken je de afstand uit een v,t-diagram?
A
de oppervlakte boven de grafiek
B
de steilheid van de lijn
C
de oppervlakte onder de grafiek
D
dat kan niet

Slide 22 - Quizvraag

Je ziet hier een v,t diagram van een
remmende auto. Bereken de afstand
die de auto heeft afgelegd tot hij
helemaal stilstaat.

Slide 23 - Open vraag


Bereken de afgelegde afstand
A
30 m
B
8 m
C
120 m
D
240 m

Slide 24 - Quizvraag


Bereken de afgelegde afstand
A
35 m
B
1050 m
C
1800 m
D
1500 m

Slide 25 - Quizvraag


Bereken de afgelegde afstand
van 0 tot 8 seconde
A
165m
B
180m
C
315m
D
240m

Slide 26 - Quizvraag


Bereken de afgelegde afstand
van 8 tot 16 seconde
A
150m
B
180m
C
90m
D
120m

Slide 27 - Quizvraag

(v,t)-diagram
Behalve met formules, kunnen we beweging ook beschrijven met diagrammen. Een (v,t)-diagram is een diagram met op de horizontale as de tijd (t) en op de verticale as de snelheid (v).


Hiernaast is een aantal beweging beschreven met behulp van dit type diagram. In A zien we een grafiek die horizontaal loopt, op de x-as. De snelheid is continu 0 m/s en verandert hier niet in de tijd. Het voorwerp staat hier dus stil. 

In B zien we een voorwerp dat zich verplaatst met een snelheid die niet verandert. Elke seconde blijft de snelheid hetzelfde, namelijk 2 m/s. We spreken hier van een constante snelheid of een eenparige beweging.


bla

Slide 28 - Tekstslide

Huiswerk
lees de theorie van paragraaf 4.4 digitaal
maak de vragen van 4.4 digitaal

Slide 29 - Tekstslide