Ontdek de verschillende stromingen en psychologen in de psychologie

Ontdek de verschillende stromingen en psychologen in de psychologie
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 21 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Ontdek de verschillende stromingen en psychologen in de psychologie

Slide 1 - Tekstslide

Doel van de les
Aan het einde van de les kun je de verschillende stromingen en psychologen in de psychologie benoemen.

Slide 2 - Tekstslide

Wat is psychologie?
Psychologie is de wetenschappelijke studie van menselijk gedrag en mentale processen.

Slide 3 - Tekstslide

Structuralisme
Structuralisme is een vroege stroming in de psychologie die zich richtte op de analyse van de menselijke geest.

Slide 4 - Tekstslide

Functionalisme
Functionalisme is een stroming in de psychologie die zich richt op het begrijpen van de functies van de geest in ons dagelijks leven.

Slide 5 - Tekstslide

Behaviorisme
Behaviorisme is een stroming in de psychologie die zich richt op het bestuderen van observeerbaar gedrag.

Slide 6 - Tekstslide

Psychoanalyse
Psychoanalyse is een stroming in de psychologie die zich richt op het begrijpen van onbewuste gedachten en motivaties.

Slide 7 - Tekstslide

Humanistische psychologie
Humanistische psychologie is een stroming in de psychologie die zich richt op de groei en zelfverwezenlijking van individuen.

Slide 8 - Tekstslide

Cognitieve psychologie
Cognitieve psychologie is een stroming in de psychologie die zich richt op de studie van mentale processen zoals denken, leren en geheugen.

Slide 9 - Tekstslide

Ontwikkelingspsychologie
Ontwikkelingspsychologie is de studie van hoe mensen zich ontwikkelen en veranderen van de geboorte tot de dood.

Slide 10 - Tekstslide

Levensloop van de mens
De levensloop van de mens bestaat uit verschillende fasen, zoals kindertijd, adolescentie, volwassenheid en ouderdom.

Slide 11 - Tekstslide

Fysieke veranderingen
Tijdens de levensloop van de mens vinden er fysieke veranderingen plaats, zoals groei, veroudering en degradatie van het lichaam.

Slide 12 - Tekstslide

Cognitieve veranderingen
Tijdens de levensloop van de mens vinden er cognitieve veranderingen plaats, zoals taalontwikkeling en geheugenverlies.

Slide 13 - Tekstslide

Sociale veranderingen
Tijdens de levensloop van de mens vinden er sociale veranderingen plaats, zoals het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het verliezen van sociale relaties.

Slide 14 - Tekstslide

Ontwikkelingspsychologen
Ontwikkelingspsychologen zijn wetenschappers die zich richten op de studie van de ontwikkeling van de mens.

Slide 15 - Tekstslide

Sigmund Freud
Sigmund Freud was een Oostenrijkse neuroloog en de grondlegger van de psychoanalyse.

Slide 16 - Tekstslide

Jean Piaget
Jean Piaget was een Zwitserse ontwikkelingspsycholoog die bekend is vanwege zijn theorie van cognitieve ontwikkeling.

Slide 17 - Tekstslide

Erik Erikson
Erik Erikson was een Duits-Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog die bekend is vanwege zijn theorie van psychosociale ontwikkeling.

Slide 18 - Tekstslide

Freud
De Freud theorie, is een theorie over persoonlijkheidsorganisatie, de dynamiek tussen de verschillende stadia van persoonlijkheidsontwikkeling en de impact hiervan op de ontwikkeling op het libido van de mens.

Slide 19 - Tekstslide

Vygotsky
De kern van Vygotsky's theorie is de integratie van interne en externe aspecten van het leren (ook wel internalisatie genoemd) en de nadruk die de sociale leeromgeving speelt bij dit proces. 
Volgens Vygotsky komt het denken van het kind tot stand door handelingen en taal van anderen bij te wonen en eraan mee te doen.

Slide 20 - Tekstslide

Maslow
De theorie is gebaseerd op 
het idee dat ieder mens eerst
 bepaalde basisbehoeften heeft. 
Pas als de eerste behoeften 
zijn behaald, zal de consument 
behoefte of de ruimte 
hebben om de volgende 
fase te realiseren.

Slide 21 - Tekstslide