cross

Nederland 1848-1914; 1.3 Een verzuilde samenleving

Nederland van 1848 tot 1914
1.3 Een verzuilde samenleving
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
Geschiedenisvmbo t, mavoLeerjaar 4

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Nederland van 1848 tot 1914
1.3 Een verzuilde samenleving

Slide 1 - Tekstslide

Wie hebben er kiesrecht in 1848?
A
Mannen mogen stemmen
B
Rijke mannen en vrouwen mogen stemmen
C
Als een man genoeg belasting betaald mag hij stemmen
D
Niemand mag stemmen

Slide 2 - Quizvraag

Hoe heet het als er maar een beperkte groep mag stemmen?

Slide 3 - Open vraag

Onschendbaarheid betekent:
A
Ministers kunnen niet vervolgd worden
B
Koning is niet verantwoordelijk voor politiek
C
Koning mag niets zeggen
D
Ministers zijn verantwoordelijk voor de koning

Slide 4 - Quizvraag

Land met volksvertegenwoordiging is:
A
Parlementaire democratie
B
Constitutionele monarchie

Slide 5 - Quizvraag

Wie heeft de wetgevende macht?
A
Parlement
B
Regering
C
Rechters

Slide 6 - Quizvraag

Recht van interpellatie heeft/hebben:
A
De Eerste Kamer
B
De Tweede Kamer
C
Beide Kamers

Slide 7 - Quizvraag

Recht van initiatief heeft/hebben:
A
De Eerste Kamer
B
De Tweede Kamer
C
Beide Kamers

Slide 8 - Quizvraag

De regering is:
A
Eerste en Tweede Kamer
B
Ministers en staatssecretarissen

Slide 9 - Quizvraag

Noem een klassiek grondrecht

Slide 10 - Open vraag

Troelstra is:
A
Communist
B
Sociaal-Democraat

Slide 11 - Quizvraag

Wat is géén sociale wet gekomen door de sociale kwestie?
A
Kinderwetje van Van Houten
B
Ongevallenwet
C
Woningwet
D
Vrijheid van vergaderingwet

Slide 12 - Quizvraag

Welke drie politieke stromingen waren er in de 19e eeuw?

Slide 13 - Woordweb

Nederland van 1848 tot 1914
1.3 Een verzuilde samenleving

Slide 14 - Tekstslide

Politieke stromingen
 1. Liberalen
 2. Confessionelen 
  Protestanten & Katholieken
 3. Socialisten

Slide 15 - Tekstslide

Liberalen
 • Rijke burgers, eerste politici
 • Thorbecke
 • Politieke partij: Liberale Unie.
 • Overheid moet zich zo min mogelijk met het land bemoeien, alleen zorgen voor veiligheid. Zeker niet met de economie.

Slide 16 - Tekstslide

Confessionelen
 • Twee stromingen: Katholieken en protestanten.
 • Beleid moet zijn volgens christelijke leer.
 • Beiden willen dat overheid ook bijzondere scholen (christelijke scholen) betaald.
 • Beiden zijn tegen socialisten en revolutie.

Slide 17 - Tekstslide

Protestanten
 • Eerste politieke partij van Nederland: ARP (1879).
 • Abraham Kuyper, 
 • Stemmers: "Kleine Luyden": arbeiders die hard werkten: winkeliers, schoolmeesters, boeren.
 • Kuyper wil dat zijn achterban mag stemmen.  

Slide 18 - Tekstslide

Katholieken
 • RKSP & KVP
 • Herman Schaepman
 • Achtergestelde groep (alleen veel katholieken in het Zuiden). Willen zelfde rechten als protestanten.

Slide 19 - Tekstslide

Socialisten
 • SDAP
 • Pieter Jelles Troelstra
 • Opkomen voor fabrieksarbeiders.
 • Gelijkheid

Slide 20 - Tekstslide

Schaepman is een?
A
Confessioneel
B
Liberaal
C
Socialist

Slide 21 - Quizvraag

Abraham Kuyper is een?
A
Confessioneel
B
Liberaal
C
Socialist

Slide 22 - Quizvraag

SDAP is een ... partij
A
Confessionele
B
Liberale
C
Socialistische

Slide 23 - Quizvraag

Verzuiling
 • Politieke stromingen zijn ook in gewone leven van grote invloed:
 • Verzuiling: iedereen leeft binnen zijn eigen groep.
 1. Protestanten
 2. Katholieken
 3. Socialisten
 4. Neutralen (liberalen etc).

Slide 24 - Tekstslide

Sociale Wetten
 • Liefdadigheid alleen is niet genoeg om armen te helpen. 
 • Overheid moet ingrijpen in deze situatie, maar hoe? =Sociale Kwestie.

Slide 25 - Tekstslide

Caoutchouc-artikel
 • In 1887 wordt het kiesrecht uitgebreid. Nu mogen alle volwassenen stemmen die 'hiervoor geschikt zijn'.
 • Hierdoor zijn er vanaf dit moment veel politici die met argumenten de kiesdrempel lager maakt.
 • Caoutchouc = rubber (is ook in vormen te kneden).

Slide 26 - Tekstslide

SDAP wordt opgericht door ...? (alleen achternaam invoeren)

Slide 27 - Open vraag

Troelstra is een:
A
Communist
B
Sociaal-Democraat

Slide 28 - Quizvraag

Sociale Kwestie is:
A
Er is armoede
B
Armoede moet opgelost worden door geld geven
C
Nadenken over hoe armoede opgelost kan worden

Slide 29 - Quizvraag

Noem één sociale wet:

Slide 30 - Open vraag

ARP is een .. partij
A
Confessionele
B
Liberale
C
Socialistische

Slide 31 - Quizvraag

Caoutchouc betekent:

Slide 32 - Open vraag

Caoutchouc artikel werd ingevoerd in:
A
1848
B
1887
C
1914
D
1918

Slide 33 - Quizvraag

Na deze paragraaf ken je/kun je
 • Deelvraag: Waarom en hoe raakte de samenleving verdeeld in vier zuilen?
 • Begrippen: Confessionelen, liberalen, socialisten, verzuiling, caoutchouc artikel.
 • Van elke politieke stroming tenminste één leider + partij kunnen noemen (van Confessionelen 2).
 • Gevolgen Chaoutchouc artikel kunnen noemen. Hiermee de vaagheid en mogelijkheden voor politici uitleggend.
 • Personen: Troelstra, Kuyper, Schaepman, Thorbecke

Slide 34 - Tekstslide