Online les week 3 Marktonderzoek

Week 3
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
HandelMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Week 3

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deze week
Clip 3: Desk en Fieldresearch
Clip 4: Onderzoekstechnieken

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Noem een belangrijk verschil tussen Desk en Fieldresearch

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Bronnen voor Deskresearch?

Slide 4 - Woordweb

welke interne en externe bronnen kun je gebruiken?
welke bronnen heb jij dit jaar gebruikt voor deskresearch?
(projecten, praktijkleren etc.)

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is 1 voordeel van deskresearch?
Wat is 1 nadeel van deskresearch?

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Benoem 1 voordeel van fieldresearch
Benoem 1 nadeel van fieldresearch

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

wat wordt bedoeld met secundaire onderzoeksgegevens ?
A
gegevens die onvolledig zijn
B
gegevens die als tweede worden verzameld
C
gegevens die al eerder zijn verzameld
D
gegevens die voor een ander doel zijn verzameld

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

een groepsdiscussie of focusgroep is een voorbeeld van een
A
kwalitatief onderzoek
B
experiment
C
kwantitatief onderzoek
D
grootschalig onderzoek

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

met een groepsdiscussie of focusgroep worden
A
actuele gegevens verzameld
B
secundaire gegevens verzameld
C
primaire gegevens verzameld
D
bestaande gegevens verzameld

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

het CBS maakt voor hun geitenonderzoek gebruik van
A
kwalitatief onderzoek
B
deskresearch
C
kwantitatief onderzoek
D
kleinschalig onderzoek

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

hoe noem je de onderzoekstechniek die het CBS heeft toegepast in het geitenonderzoek?
A
enquête
B
mystery shopping
C
interview
D
registratie

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

noem een ander voorbeeld waarbij gebruik gemaakt wordt van de onderzoeksmethode registratie

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

bonusvraag: waarom is het van belang dat een kwantitatief onderzoek representatief is?

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Leg uit:
- het verschil tussen deskresearch en fieldresearch
- het verschil tussen primaire en secundaire gegevens
- het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Als het goed is
weet je het verschil tussen desk- en fieldresearch
weet je het verschil tussen primaire en secundaire gegevens
weet je een aantal kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes te noemen

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag
clip 5. marktonderzoeksfases
clip 6. vragenlijsten

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies