Deskundigheidsbevordering les 4

Deskundigheidsbevordering
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
DeskundigheidsbevorderingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Deskundigheidsbevordering

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
 • Bespreken onderlegger examen
 • Doorlopen alle criteria examen en koppeling maken presentatie
 • Planning oefenpresentaties
 • Overzicht POP

Slide 2 - Tekstslide

L  e  s  d  o  e  l  e  n
 • De student kan alle criteria van het examen benoemen en in eigen woorden toelichten
 •  De student kan de onderlegger van het examen in eigen woorden toelichten
 • De student weet wat de planning is voor de oefenpresentaties
 • De student weet wat er van hem wordt verwacht tijdens de oefenpresentaties

Slide 3 - Tekstslide

Onderlegger examen
 1. Waarvoor dient de onderlegger?
 2. Waar vind ik de onderlegger voor het examen?
 3. Link naar onderlegger

Slide 4 - Tekstslide

Presentatie

aan de hand van de examencriteria

Slide 5 - Tekstslide

Om je goed voor te bereiden op je oefenpresentatie en straks ook je examen is het van belang dat je voor nu..


PowerPoint op je computer/laptop opent en direct alle aantekeningen er in verwerkt


We gaan elke criteria herhalen en inhoudelijk vertalen naar je presentatie..

Slide 6 - Tekstslide

Sheet 1, 2 en 3
Sheet 1: Voorblad: Naam, klas, vak, onderwerp
Sheet 2: Inhoudsopgave
Sheet 3: Inleiding: Vertelt kort waar je stage loopt, wat je taken en verantwoordelijkheden zijn en wat het onderwerp is.

Slide 7 - Tekstslide

Sheet 4: Presenteert hoe gewerkt aan deskundigheid (Criteria 1)
 • Benoem wat je precies hebt gedaan om je te verdiepen in het onderwerp? Noem de stappen op.
 • Niet alleen benoemen wat je hebt gedaan
 • Maar ook wat je het je heeft opgeleverd
 • Dit gaat over jouw proces
 • Verwijs door naar andere delen van je presentatie 

Slide 8 - Tekstslide

Sheet 5: Motiveert waarom het gekozen onderwerp relevant is voor het beroep en voor je deskundigheid (Criteria 2)

Waaraan moet je onderwerp voldoen om relevant te zijn voor je stage (beroepspraktijk) en je eigen deskundigheid?

Slide 9 - Tekstslide

Waaraan moet je onderwerp voldoen om relevant te zijn voor je stage (beroepspraktijk) en je eigen deskundigheid?

Slide 10 - Woordweb

Sheet 5: Motiveert waarom het gekozen onderwerp relevant is voor het beroep en voor je deskundigheid (Criteria 2)

 1. Relevant voor je eigen deskundigheid (Je krijgt het niet op school, je weet er weinig over, interessant)
 2. Relevant voor je beroep ( Onderwerp is actueel, brengt iets nieuws op stage, je brengt collega iets nieuws bij over je onderwerp)

Sheet 4 en 5 kan je ook omwisselen. 
Eigen keuze student! Kijk wat het beste bij je verhaal past.

Slide 11 - Tekstslide

 Draagt eigen kennis en expertise begrijpelijk over (Criteria 3) 
 • Pas je taalgebruik aan aan je publiek (medestudenten en docenten)
 • Dus: vaktaal mag, graag zelfs!
 • Echt specialistische termen mogen ook, maar leg ze wel even uit.
 • Laat zien dat je weet waar je het over hebt!

Hoeft niet in een aparte sheet, dit laat je de gehele presentatie zien!

Slide 12 - Tekstslide

Sheet 6: Maakt gebruik van actuele en relevante informatie (Criteria 4)

 • Benoem welke bronnen je hebt gebruikt (Boeken, artikelen, onderzoek, documentaires, interviews met deskundigen)
 • Bij artikelen: Let op datum (niet ouder dan 5 jaar), kranten, tijdschriften
 • Maak gebruik van actuele bronnen

Voor deze criteria kan je een aparte sheet maken, of je kiest ervoor om tussen je verhaal door de bronvermelding te doen. 

Slide 13 - Tekstslide

Sheet 7: Benoemt de actuele visie en/of actuele wet- en regelgeving in relatie tot het gekozen onderwerp (Criteria 5)

 • Licht toe wat de  actuele visie is; kan de visie van de organisatie zijn, maar ook de algemene heersende visie in de samenleving
 • Er moet een duidelijke link zijn tussen visie en gekozen onderwerp
 • Er is een duidelijke link tussen de wet- en regelgeving en het gekozen onderwerp 


Slide 14 - Tekstslide

Gebruikt passende taal - en woordgebruik voor de gesprekspartners (Criteria 6)

 • Je komt goed uit je woorden
 • Er is een logische opbouw in je verhaal
 • Je kan antwoord geven op de gestelde vragen
 
Hoeft niet in een aparte sheet, dit laat je de gehele presentatie zien!

Slide 15 - Tekstslide

Vraagt feedback op de inhoud en de wijze waarop ze heeft gepresenteerd (Criteria 7)

 • Breng 2 stellingen in (Hou rekening met de tijd)
 • Betrek de groep bij de stelling: Vraag aan een ieder of zij het ermee eens of oneens zijn
 • Vraag aan het einde van je presentatie feedback
 • Vraag door op de ontvangen feedback en geef meerdere beurten

Slide 16 - Tekstslide

Planning oefenpresentaties

 • Belangrijke sidenote: Voordat je kunt presenteren, moet eerst je POP zijn goedgekeurd door je LOB-er. Anders mag je de presentatie niet do

Slide 17 - Tekstslide