cross

Grammatica en spelling hst.3

Welkom!

We gaan deze les aan de slag met de paragraaf grammatica en spelling  van hoofdstuk 3.


Leg al je spullen alvast klaar op tafel, zodat we direct kunnen beginnen.1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nederlandsvmbo bLeerjaar 3

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Welkom!

We gaan deze les aan de slag met de paragraaf grammatica en spelling  van hoofdstuk 3.


Leg al je spullen alvast klaar op tafel, zodat we direct kunnen beginnen.Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen?

3e uur: Grammatica en spelling hoofdstuk 3;

6e uur: Oefenen voor SO woordenschat hst. 3

Slide 2 - Tekstslide

Wat gaan we doen?

3e lesuur:

 • SO woordenschat bespreken;
 • Grammatica en spelling hst. 3


6e lesuur:

 • Oefenen met werkwoordspelling d.m.v spel.

Slide 3 - Tekstslide

samengestelde zinnen en de persoonsvormen in samengestelde zinnen.

Slide 4 - Tekstslide

Lesdoel

Aan het eind van deze paragraaf kan/weet je:

 • de onderwerpen en persoonsvormen in samengestelde zinnen vinden;
 • de persoonsvormen in samengestelde zinnen correct spellen.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Samengestelde zinnen
 • Zinnen met twee of meer persoonsvormen  noem je samengestelde zinnen.
 • Een verbindingswoord zorgt ervoor dat twee enkelvoudige zinnen samen een  samengestelde zin wordt.
 • Er kunnen nog meer werkwoorden in de zin staan. Die hoeven niet per se ook persoonsvorm te zijn.
 • Ik ga er van uit dat iedereen persoonsvorm en onderwerp kan vinden!

Slide 7 - Tekstslide

Zelf oefenen

Maak opdracht 1, 2, 3, 5, 6 en 7 op blz. 104 t/m 106.


Ben je klaar? Dan opdracht 8, 9 en 10 maken.

Opdrachten zijn huiswerk voor volgende week dinsdag.

Slide 8 - Tekstslide

Wel of geen samengestelde zin?
 • Ik zit nu nog op voetbal, maar volgend jaar ga ik op honkbal.
 • Eet jij je broodje hier op of loop je nu naar de les?
 • De website wordt dagelijks bijgewerkt.
 • De toets dienstverlening in de haven is fantastisch gemaakt.
 • De mentor sprak de leerlingen toe en deelde daarna de rapporten uit?
 • ja, ja, nee, nee, ja.


Slide 9 - Tekstslide

Hoe schrijf je de persoonsvormen?
Bestudeer hiervoor blz. 236!!

Slide 10 - Tekstslide

Maken

Je maakt de volgende opdrachten:

 • opdracht 12 t/m 16 op blz. 108/109.
 • Als je klaar bent, kun je 17 en 18 ook nog maken.

Slide 11 - Tekstslide