Sensor 1KMH 1.4 Veiligheid

Doelen 1.4
Na afloop van deze les weet je:
 • dat menselijk gedrag de belangrijkste factor is bij veiligheid.
 • door welke 2 acties je ongelukken kunt voorkomen.
 • 5 manieren waarop stoffen gevaarlijk kunnen zijn.
 • wat een pictogram is.
 • van 5 gevarensymbolen waar ze voor waarschuwen.
 • 8 veiligheidsregels voor (practicum)lokalen op school.
 • 6 veiligheidsvoorzieningen herkennen.
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 1

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Doelen 1.4
Na afloop van deze les weet je:
 • dat menselijk gedrag de belangrijkste factor is bij veiligheid.
 • door welke 2 acties je ongelukken kunt voorkomen.
 • 5 manieren waarop stoffen gevaarlijk kunnen zijn.
 • wat een pictogram is.
 • van 5 gevarensymbolen waar ze voor waarschuwen.
 • 8 veiligheidsregels voor (practicum)lokalen op school.
 • 6 veiligheidsvoorzieningen herkennen.

Slide 1 - Tekstslide

 • menselijk gedrag is de belangrijkste factor bij veiligheid.
                 Als jij je niet aan de veiligheidsregels houdt, wordt jouw veiligheid                         een stuk kleiner.
 
 •  2 acties waarmee je ongelukken kunt voorkomen.   
                goed opletten 
                 zorgen dat je weet waar je mee bezig bent  

Slide 2 - Tekstslide

5 manieren waarop stoffen gevaarlijk kunnen zijn:
 1. inademen 
 2. inslikken
 3. op je kleren, huid of in je ogen krijgen 
 4. bij vuur houden
 5. met een andere stof mengen 

Slide 3 - Tekstslide

Een pictogram is een symbool zonder woorden, geeft belangrijke informatie.
De 5 gevarensymbolen die jullie moeten weten en waar ze voor waarschuwen:

corrosief
schadelijk
giftig
zeer licht ontvlam-baar
ontplofbaar

Slide 4 - Tekstslide

8 veiligheidsregels technolab
 1. niet in lokaal zonder docent of toa.
 2. in nask lokaal bij practicum labjas 
 3. bij practicum altijd een veiligheidsbril op
 4. lang haar in een staart
 5. nooit van stoffen proeven
 6. weten waar de veiligheidsvoorzieningen in het lokaal zijn
 7. nergens aankomen als je er geen opdracht voor hebt
 8. klasgenoten waarschuwen als je een proef doet die ook voor hen gevaarlijk kan zijn

Slide 5 - Tekstslide

veiligheidsvoorzieningen

Slide 6 - Tekstslide

douche
brandblusser
blusdeken
oogdouche
noodknop
brandende kleding
brand blussen
alle elektriciteit direct uit
gevaarlijke stof in oog

bijtende stof op lichaam

Slide 7 - Sleepvraag

ontplofbaar
schadelijk
zeer licht ontvlambaar
giftig
corrosief

Slide 8 - Sleepvraag

Noem 3 veiligheidsmaatregelen die in het practicumlokaal gelden.

Slide 9 - Open vraag

douche
brandblusser
blusdeken
oogdouche
noodknop
brandende kleding
brand blussen
alle elektriciteit direct uit
gevaarlijke stof in oog

bijtende stof op lichaam

Slide 10 - Sleepvraag

welke vraag heb jij nog over de paragraaf?

Slide 11 - Open vraag

EINDE

Slide 12 - Tekstslide