Preventie-HC5

Preventie-hoorcollege 5
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Preventie-hoorcollege 5

Slide 1 - Tekstslide

Programma
  • Terugblik vorige week
  • Opstellen veranderdoelen
  • Het kiezen van passende interventies
  • Link preventieplan

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

ASE-model

Slide 4 - Tekstslide

Welke van onderstaande is een voorbeeld van gedrag?
A
Overgewicht hebben
B
Het omdoen van de gordel
C
Het hebben van schulden

Slide 5 - Quizvraag

Welke van onderstaande is een voorbeeld van een negatieve attitude overweging m.b.t. roken?
A
Roken verlicht mijn stress
B
Al mijn vrienden roken
C
Eerdere stoppoging is mislukt

Slide 6 - Quizvraag

Eigen-effectiviteit is:
A
In hoeverre iemand effectief kan werken
B
In hoeverre iemand beslissingen kan nemen
C
In hoeverre iemand denkt dat het gedrag haalbaar is

Slide 7 - Quizvraag

Beoordelingsformulier
- Gebruikt het Health Field Concept van Lalonde om de gezondheidsdeterminanten in kaart te brengen (10)
- Kies één gedraging die invloed heeft op het probleem en stel hiervoor een SMART geformuleerd einddoel op voor gedrag (5)
- Maakt een analyse van het gedrag met behulp van het ASE-model (15)
- Stelt op basis van de analyse met het ASE-model veranderdoelen op (10)

Slide 8 - Tekstslide

ASE-model

Slide 9 - Tekstslide

Voorbeeld

Slide 10 - Tekstslide

Attitude
'Het is onhandig'
'Het geeft minder gevoel'
'Het is onzin'

Slide 11 - Tekstslide

Sociale invloed
'Mijn vrienden zeggen dat ze ook geen condooms gebruiken'
'Iedereen zegt dat het voor watjes is'

Slide 12 - Tekstslide

Eigen effectiviteit
'Ik durf geen condooms te kopen'
'Ik durf niet met mijn partner 
te beginnen over condoomgebruik'

Slide 13 - Tekstslide

Conclusie
Attitude: De voordelen wegen niet op tegen de nadelen
Sociale invloed: Negatieve invloed van de omgeving
Eigen-effectiviteit: Geen vertrouwen in eigen kunnen

Slide 14 - Tekstslide

ASE-model

Slide 15 - Tekstslide

ASE-model
In het voorbeeld gaat degene niet het gewenste gedrag laten zien;
Dit willen wij natuurlijk wel!

Slide 16 - Tekstslide

Veranderdoelen
Om te zorgen dat het gewenste gedrag behaald wordt zullen de attitude, sociale invloed en de eigen-effectiviteit positief moeten worden, zodat ook de intentie positief wordt en het gewenste gedrag behaald kan worden

Daarom veranderdoelen opstellen

Slide 17 - Tekstslide

Attitude
'Het is onhandig'
'Het geeft minder gevoel'
'Het is onzin'

Slide 18 - Tekstslide

Veranderdoelen
‘Na twee weken kan X 5 voordelen benoemen van condoom gebruik’

 
‘Na twee weken heeft X een reëel beeld van de nadelen van condoomgebruik’

 

Slide 19 - Tekstslide

Sociale invloed
'Mijn vrienden zeggen dat ze ook geen condooms gebruiken'
'Iedereen zegt dat het voor watjes is'

Slide 20 - Tekstslide

Veranderdoelen
‘Na twee weken kan X een adequate beschrijving geven over hoe zijn vrienden denken over condoomgebruik’

‘Na twee weken kan X een adequate beschrijving geven van de sociale norm ten opzichte van condoomgebruik’

‘Na twee weken kan X argumenten aanvoeren tegen onveilige seks’

Slide 21 - Tekstslide

Eigen effectiviteit
'Ik durf geen condooms te kopen'
'Ik durf niet met mijn partner 
te beginnen over condoomgebruik'

Slide 22 - Tekstslide

Veranderdoelen
‘Over een maand uit X zelfvertrouwen aangaande het kopen van condooms’

‘Na een maand kan X onderhandelingsvaardigheden aangaande condoomgebruik demonstreren’

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Link preventieplan
Op basis van jullie eigen analyse m.b.v. het ASE-model veranderdoelen opstellen

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Beoordelingsformulier
- Kiest passende interventies op basis van de veranderdoelen en verantwoordt deze keuze (10)
- Beschrijft hoe de praktische applicatie van de gekozen interventies eruit ziet (5)
- Beschrijft welke disciplines betrokken zijn bij de uitvoering van de interventies (5)

Slide 27 - Tekstslide

We willen dat de veranderdoelen behaald gaan worden en dat hierdoor de attitude, sociale invloed en eigen effectiviteit positief worden

Daarom interventies!

Slide 28 - Tekstslide

Interventie
Doelbewuste ingreep om verandering tot stand te brengen

Slide 29 - Tekstslide

Voorlichting

Slide 30 - Tekstslide

Motiverende gespreksvoering

Slide 31 - Tekstslide

Vaardigheidstraining

Slide 32 - Tekstslide

Passende interventies
Hoe kom je tot een passende interventie?

Gebruik hiervoor bepaalde methoden en technieken

Slide 33 - Tekstslide

Methoden en technieken
Gedragsdeterminanten veranderen


Slide 34 - Tekstslide

Methoden en technieken
Hoofdstuk 5.3, 6.5.1+6.5.2+6.5.3+6.5.4+6.5.5

Neem het boek mee naar het werkcollege!

Slide 35 - Tekstslide

Voorbeeld

Slide 36 - Tekstslide

Voorbeeld

Slide 37 - Tekstslide

Link preventieplan
  • Stel veranderdoelen op
  • Werk passende interventies uit om te zorgen dat de veranderdoelen behaald gaan worden
  • Gebruik hierbij het boek of loketgezondleven.nl!

Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Tekstslide

Bronnen
Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: een planmatige aanpak

Slide 40 - Tekstslide

Volgende week
Laatste college! 

Slide 41 - Tekstslide