H1&H2

Herhaling
Hoofdstuk 1
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 21 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Herhaling
Hoofdstuk 1

Slide 1 - Tekstslide

Zuivere stof en mengsels
 • Zuivere stof: 
 • is één stof en bestaat uit dezelfde moleculen


 • Mengsel:
 • meerdere soorten moleculen door elkaar

Slide 2 - Tekstslide

Een zuivere stof heeft een kookpunt

Slide 3 - Tekstslide

Een mengsel heeft een kooktraject

Slide 4 - Tekstslide

3 belangrijke mengsels
suspensie
oplossing
emulsie

Slide 5 - Tekstslide

Mengsels
Een mengsel heeft een smelttraject en een kooktraject. Drie soorten mengsels zijn: oplossing, suspensie en emulsie. Een emulsie kan ontmengen tot een tweelagensysteem. Een emulgator voorkomt het ontmengen van een emulsie. Een emulgatormolecuul heeft een hydrofiele kop (mengt met water) en een hydrofobe staart (mengt niet met water).

Slide 6 - Tekstslide

scheidingsmethode
Scheidingsmethode:
Adsorberen - Scheidingsmethode om stoffen te scheiden op basis van een verschil in aanhechtingsvermogen.
Bezinken - Scheidingsmethode om stoffen te scheiden op basis van een verschil in dichtheid.
Centrifugeren - Scheidingsmethode om stoffen te scheiden op basis van een verschil in dichtheid.Slide 7 - Tekstslide

H1.2: scheidingsmethoden

Slide 8 - Tekstslide

Scheidingsmethoden
Scheidingsmethode
Type mengsel
Waarop gebaseerd?
Bezinken en afschenken
suspensie 
emulsie
Dichtheid
Filtreren
suspensie
Deeltjesgrootte
Indampen
oplossing
kookpunt
Destilleren
oplossing en emulsie
kookpunt
Extraheren
2 vaste stoffen
oplosbaarheid
Adsorberen

Slide 9 - Tekstslide

Chemische reactie

Bij een chemische reactie verdwijnen
beginstoffen en ontstaan er reactieproducten.


beginstoffen ----> reactieproductenSlide 10 - Tekstslide

Wat is een chemische reactie?
Bij een chemische reactie heb je een beginstof die verandert in een andere stof; het reactieproduct.

       Beginstof          -->       reactieproduct

Slide 11 - Tekstslide

Exotherm en endotherm
 • Exotherm = chemische energie wordt omgezet in andere vorm van energie (Echem neemt af).

 • Endotherm = andere vorm van energie wordt omgezet in chemische energie (Echem neemt af).

Slide 12 - Tekstslide

Energiediagram 
 • Exotherm: chemische energie neemt af.
 • Activeringsenergie (Eact) nodig. Veel exotherme reacties hebben even een begin nodig (niet alle). 
 • Reactiewarmte (ΔE) is energieverschil. 

Slide 13 - Tekstslide

Reactieschema of reactievergelijking?

Van een reactie kun je een reactieschema of een reactievergelijking maken. 

Een reactieschema is in woorden. 

Een reactievergelijking is in formules

Slide 14 - Tekstslide

Molecuulformule
H20
2 = index         5 = coëfficient 
index = getal  dat achter het element komt en aangeeft hoeveel atomen en in het molecuul zitten.
coëfficient = getal dat aangeeft hoeveel moleculen er aanwezig zijn.
  bijvoorbeeld  25  C6H12O6
molecuul tekening

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Reactiesnelheid

De reactiesnelheid wordt beïnvloed door:

 • De soort stof
 • Verdelingsgraad
 • Concentratie
 • Temperatuur
 • De druk
 • Katalysator

Slide 17 - Tekstslide

Invloed van verdelingsgraad op de reactiesnelheid
 • Het contactoppervlakte reageert bij een reactie.
 • Bij een lage verdelingsgraad is er weinig contactoppervlakte
 • Bij een hoge verdelingsgraad is er veel contactoppervlakte.

Slide 18 - Tekstslide

katalysator
 • een katalysator is een stof die ervoor zorgt dat een reactie sneller verloopt
 • een katalysator wordt wel gebruikt, maar niet verbruikt

Slide 19 - Tekstslide

Katalysator
Hoe wordt een katalysator van natuurlijke oorsprong genoemd?
Antwoord
Enzym

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide