De doos van Pandora

De doos van Pandora
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
Beeldende vormingTekenen+2Middelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 400 min

Introductie

Aan het eind van deze les ken en je de mythe van Pandora. Je maakt zelf een kunstwerk dat is geïnspireerd op deze mythe.

Onderdelen in deze les

De doos van Pandora

Slide 1 - Tekstslide

Project Tiny house

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze les ken je de mythe van Pandora. Je maakt zelf een tiny house dat is geïnspireerd op deze mythe. 


Slide 5 - Tekstslide

Inhoud thema
Dit thema bestaat uit verschillende opdrachten:
 1. Vooronderzoek bij aardrijkskunde en beeldende vorming
 2. Ontwerpproces
 3. Uitvoeringsfase
 4. Reflectie 
 5. Beoordelingsformulier
 6. presentatie in de aula


Slide 6 - Tekstslide

De doos van Pandora
Pandora is een persoon uit de Griekse mythologie. Mythen zijn verhalen waarin de mens natuurverschijnselen probeerde te verklaren. Denk daarbij aan de schepping, dood en jaargetijden. Dit werd gedaan door deze gebeurtenissen toe te schrijven aan hogere machten, de goden en halfgoden. Mythen werden gebruikt door de Romeinen, de oude Grieken en de Germanen. 
In dit thema gaan we in op de mythe van Pandora. Wie was zij? Welke gebeurtenissen zijn er toegeschreven aan haar mythische verhaal? 

Slide 7 - Tekstslide

Vooronderzoek 
In het vooronderzoek informeer je jezelf over Pandora en tiny houses. Hierover vul je de vragen in op de volgende pagina's. 

Slide 8 - Tekstslide


1. Ga op zoek naar een duidelijke beschrijving over de mythe van Pandora. Beschrijf dit verhaal in je eigen woorden.
2. Wie heeft Pandora gecreëerd en waarom?
3. Welk doel had de doos van Pandora?

Slide 9 - Open vraag


4. Door welke eigenschap van Pandora is het doel van de doos van Pandora gehaald?
5. Welk natuurlijk verschijnsel wordt verklaard met deze mythe?

Slide 10 - Open vraag

De doos van Pandora
Door de eeuwen heen hebben veel kunstenaars zich laten inspireren door de mythe van Pandora. In de volgende vragen bekijk je een afbeeldingen van hedendaagse 'dozen van Pandora'. /tiny houses
Bekijk ze goed en beantwoord de vragen. 

Slide 11 - Tekstslide
Wat kun je zeggen 
over...
 1. De niet alledaagse vorm?
 2. Het kleurgebruik?
 3. Kan deze vorm open/dicht?
 4. De sfeer?

Slide 12 - Open vraag
Wat kun je zeggen 
over...
 1. De niet alledaagse vorm?
 2. Het kleurgebruik?
 3. Kan deze vorm open/dicht?
 4. De sfeer?

Slide 13 - Open vraag
Wat kun je zeggen 
over...
 1. De niet alledaagse vorm?
 2. Het kleurgebruik?
 3. Kan deze vorm open/dicht?
 4. De sfeer?

Slide 14 - Open vraag
Wat kun je zeggen 
over...
 1. De niet alledaagse vorm?
 2. Het kleurgebruik?
 3. Kan deze vorm open/dicht?
 4. De sfeer?

Slide 15 - Open vraag

De doos van Pandora
Kunstenaars hebben oneindig veel creatieve keuzes bij het ontwerpen van een object. Zo kunnen zij kiezen om de vorm van de doos van Pandora veel aandacht te geven of juist dat wat er binnen in te zien is. 
De kunstenaars in de volgende vraag zijn er allen in geslaagd om een aantrekkelijk en uitdagend object te maken. 

Slide 16 - Tekstslide

Aandacht voor inhoud
Aandacht voor vorm

Slide 17 - Sleepvraag

Ontwerpproces Pandora
Bij het ontwerpproces voorafgaand op je tiny house geef je eigen ideeën vorm en bereid je het maken van je eigen werkstuk voor.

In deze opdrachten reeks ontwerp en maak je eigen doos van Pandora. Jouw doel is om een aantrekkelijke of uitdagende vorm te maken die open en dicht kan. Net als in de mythe is het je bedoeling om de toeschouwer te verleiden om de vorm te openen en binnenin te kijken.

Maak de opdrachten op de volgende pagina's om je ontwerpproces te doorlopen.

Slide 18 - Tekstslide

Ontwerpproces Pandora
 1. Maak een collage waarin je afbeeldingen verzamelt die jij bij het verhaal van je tiny house vindt passen. 
 2. Maak 3 schetsen van vormen voor jullie tiny house.
 3. Werk de beste schets uit in kleur en bepaal welke materialen je nodig hebt.
 4. Upload je collage en schetsen in LessonUp.
 5. Werk vervolgens jouw gekozen ontwerp uit. Tip: bedenk een thema. Bijvoorbeeld de vier elementen.

Slide 19 - Tekstslide

Upload hier je collage.

Slide 20 - Open vraag

Upload hier je schetsen.

Slide 21 - Open vraag

Uitvoeringsfase Pandora
Maak je tiny house. Jouw doel is om een aantrekkelijke of uitdagende vorm te maken die open en dicht kan en voldoet aan de energietransitie en duurzaam is.

Formaat: minimaal 15 x 15 x 15 cm. Maximaal 25 x 25 x 25 cm
Materiaal: karton, hout, triplex, papier mache, kunststof, leer, klei
Gereedschap: afhankelijk van gekozen materiaal
Tijd: week 44-45-46-47-48-49, alle lessen bv+ak
 Slide 22 - Tekstslide

Beoordelingscriteria
 1. De vorm moet open en dicht kunnen.
 2. Het werkstuk moet origineel zijn.
 3. Aantrekkelijk in vorm en invulling.
 4. Goed materiaalgebruik en netjes afgewerkt.
 5. Het eindwerkstuk moet een logisch verband hebben met je ontwerpproces.
 6. Ingevulde opdrachten op LessonUp.

Slide 23 - Tekstslide

Reflectie surrealisme
Bij het reflecteren op je werkstuk kijk je terug naar je eigen proces.
Beantwoord de vragen op de volgende pagina's om te reflecteren op je werk. 

Slide 24 - Tekstslide

Oriëntatie/ Ideevorming:
1. Hoe is je idee voor het ontwerp van jouw doos van Pandora tot stand gekomen?
2. Vertel aan de hand van de kennis die je hebt over de mythe op welke manier jouw werkstuk aansluit bij de mythe van Pandora.

Slide 25 - Open vraag

Proces:
3. Hoe heb je het proces doorlopen: Wat heb je gedaan en hoe heb je dat aangepakt?

Vertel over problemen die je tegen bent gekomen en welke oplossingen je bedacht hebt. Benoem in je beschrijving onderstaande elementen:• Oriëntatie: vooronderzoek Schetsfase: ideevorming en keuze van beeldende aspecten: compositie, kleur, enz. • Uitwerking: materiaalgebruik, afwerking

Slide 26 - Open vraag

4. Geef aan waar je goed in bent en waar je minder goed in bent. En hoe je dat beter kunt doen.
5. Benoem 2 doelen om de volgende keer aan te werken.
6. Heb je voldaan aan de eisen van de opdracht? Leg uit.

Slide 27 - Open vraag

Beoordelingformulier en inleveren
Vul het beoordelingsformulier in en lever je werkstuk met dit formulier in bij je docent. 

Zorg ervoor dat alle vragen zijn ingevuld in deze Lessonup. 
Hierin komen ook je collage, je schetsen en je reflectie. 


Slide 28 - Tekstslide