Privacywetgeving

Privacywetgeving
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
Leraar @21EHoger onderwijsSecundair onderwijs

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 10 min

Onderdelen in deze les

Privacywetgeving

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Overzicht 
Privacy? 
Waarom privacy? 
Privacywetgeving
Your turn! 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Overzicht 
Privacy? 
Waarom privacywetgeving? 
Privacywetgeving
Your turn! 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Privacy? 
Wat betekent privacy voor jou? 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent privacy voor jou?

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Overzicht 
Privacy? 
Waarom privacywetgeving? 
Privacywetgeving
Your turn! 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom privacywetgeving? 
 • Digitale maatschappij: we delen veel 
 • Bescherming 
 • Kennis opdoen 
 • Privacy = recht

Slide 8 - Tekstslide

bescherming: door het delen hebben we niet altijd zicht op welke gevoelige informatie al dan niet behouden mag worden door bedrijven/organisaties. de wetgeving beschermt ons wanneer hier misbruik van gemaakt wordt 
Kennis opdoen: door de privacywetgeving te kennen, weten we ook waar we op moeten letten bij het delen van onze gegevens - welke organisaties hebben goede/slechte bedoelingen met mijn gegevens? 
Privacy = een recht: iedereen heeft recht op privacy en heeft dus het recht bepaalde info niet te willen delen met derden 
Overzicht 
Privacy? 
Waarom privacywetgeving? 
Privacywetgeving
Your turn! 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

AVG - GDPR 
AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming            GDPR = General Data Protection Regulation


Standaardiseren regels voor verwerking van persoonsgegevens 

Slide 10 - Tekstslide


AVG = Nederlandse versie van GDPR 
Het is dus een wetgeving die van toepassing is voor het verwerken van persoonsgegevens --> sinds 25/05/2018 en ook scholen moeten zich hieraan houden 
Persoonsgegevens verwerken
Persoonsgegevens                                                         Verwerken

Bijzondere persoonsgegevens
Naam, pasfoto, adres, geboortedatum,...
Ras, godsdienst, gezondheid, seksualiteit,...
Vastleggen, delen, gebruiken, ordenen, verspreiden,...

Slide 11 - Tekstslide

we maken een onderscheid tussen persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn oa naam, pasfoto, adres geboortedatum,...
bijzondere persoonsgegevens zijn heel gevoelig en kan bij de verwerking ervan iemands privacy ernstig schenden --> mogen enkel onder heel strenge voorwaarden verzameld en verwerkt worden 

Verwerken: zijn verschillende vormen van verwerken 
AVG & Onderwijs 
Personeelsadmin
Leerlingvolgsysteem
Agenda's 
Rapporten
...
Gevolgen
 • Grotere verantwoordingsplicht
 • Aanspreekpunt
 • Register verwerkingsactiviteiten
 • Meldplicht gegevenslekken
 • Sterker toezicht

Slide 12 - Tekstslide

dus ook in onderwijs regels rond privacy --> de wet moet toegepast worden. Er zijn verschillende soorten van persoonsgegevens die verwerkt worden in het onderwijs en dit heeft dus enkele gevolgen
verantwoordingsplicht: de OWinstelling moet kunnen aantonen dat ze de wetgeving volgen
aanspreekpunt: er moet binnen de OWinstelling een aanspreekpunt zijn die goed op de hoogte is van de wetgeving indien vragen 
register verwerkingsactiviteiten: brengt in kaart van wie de gegevens komen en hoe ze verwerkt worden 
Meldplicht: je bent als OWinstelling verplicht lekken te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit 
Sterker toezicht: niet naleven kan geldboetes veroorzaken 
AVG & Onderwijs 
Richtlijnen
Grondslagen
Verwerken voor gerechtvaardigde doelen 
Transparantie bij verwerking
De wettelijke verplichting 
De overeenkomst 
De toestemming 

Slide 13 - Tekstslide

Richtlijnen: er zijn 2 grote richtlijnen mbt het verwerken van persoonsgegevens in het OW: 
persoonsgegevens verwerken voor gerechtvaardigde doelen: je mag de persoonsgegevens enkel verwerken in functie van de OWinstelling en niet voor andere doelen
Transparantie: je moet duidelijk uitleggen aan alle partijen (lln, ouders, personeelsleden,..) waarom je bepaalde gegevens verwerkt en voor welke doeleinden 

Een OWinstelling kan bij het verwerken van persoonsgegevens zich baseren op een aantal grondslagen (dus eigenlijk: de reden voor het verwerken van de gegevens) 
wettelijke verplichting: als een wet het oplegt de gegevens te verzamelen--> bv bewijs van goed gedrag en zeden

De overeenkomst: als de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst --> bv bij het uitbetalen van het loon van onderhoudspersoneel in OW-instelling dienen zij te beschikken over het rekeningnr van personeelslid 

De toestemming: toestemming van de lln (of ouders) en personeel nodig om de gegevens te verwerken 
bv het nemen en publiceren van bepaalde foto's 

AVG & Onderwijs 
Wat te doen? 7 stappen 
1. Informeer en sensibiliseer
2. Verantwoordelijke aanduiden
3. Denk na wat je verzamelt
4. Check overeenkomst partners
5. Toestemming vragen
6. Beveiliging ICT-infrastructuur
7. Inbreuk melden 

Slide 14 - Tekstslide

1. stel iedereen op de hoogte van de regels en zorg dat deze bv ook opgenomen zijn in schoolreglement
2. aanspreekpunt + nazicht of de regels gevolgd worden
3. welke gegevens verzamelen we? hoe gebruiken we ze? hoe bewaren we ze? ...
4. kijk na of de partners met wie je samenwerkt zich houden aan de regels - als je dit bv uitbesteed aan een externe partner (softwareleverancier,..) 
5. wees duidelijk, geef aan waarom je de gegevens verzamelt,...
6. waar je de gegevens verzamelt, moet heel goed afgesloten zijn en niet toegankelijk voor eender wie (zowel fysiek als digitaal) 
7. meldt als er iets foutloopt bv een lek 
Portretrecht
 • Toestemming: maken en publiceren 
 • Minderjarig?
 • Formulier of schoolreglement 
 • Stage?

Slide 15 - Tekstslide

iemand tagen op FB of instagram, een foto doorsturen,.. dat zijn eigenlijk allemaal zaken waarvoor we toestemming van de persoon in kwestie nodig hebben

toestemming om een foto te nemen wil niet zeggen toestemming tot publicatie! 

In een OWinstelling is het zeer belangrijk om op voorhand de toestemming te vragen voor het maken van publiceren van foto's - denk aan schoolreizen,... 

Minderjarig? Toestemming vragen aan de ouders - nuance echter want nu mogen minderjarigen vanaf 12 - 14 jaar ook al toestemming geven omdat men ervan uitgaat dat ze 'voldoende onderscheidingsvermogen' hebben
Regel de toestemming via een formulier of het schoolreglement 

Stage? niet automatisch dat de toestemming ook van toepassing is op jou als stagiair. goed checken bij de school zelf!


Portretrecht
Schriftelijke toestemming 
Gerichte beelden 
Niet-gerichte beelden 

Slide 16 - Tekstslide

zeer belangrijk om eens schriftelijke toestemming te vragen zodat je hierop steeds terug kan vallen bij dispuut. 
bij de schriftelijke toestemming maken we een onderscheid tussen 
gerichte beelden: 1 lln wordt uitgelicht in het beeld 
niet gericht: sfeeropname - groepsfoto's,... 
Overzicht 
Privacy? 
Waarom privacywetgeving? 
Privacywetgeving
Your turn! 

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de belangrijkste wetgeving die de bescherming van persoonsgegevens regelt in de EU?
A
HIPAA
B
GDPR
C
CCPA
D
FOIA

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat behoort niet tot de bijzondere persoonsgegevens
A
Gezondheidsgegevens
B
Ras
C
Geboortedatum
D
Seksualiteit

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Juist of fout: Agenda's van leerlingen worden beschouwd als persoonsgegevens
A
Juist
B
Fout

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Juist of fout: Jana haar ouders gaven toestemming foto's van haar te maken en te publiceren. Jana is 11 jaar en wil dit eigenlijk liever niet. Jana kan zelf weigeren haar toestemming te geven.
A
Juist
B
Fout

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

The end! 

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rausch, M. (2023, 2 maart). Privacy guarantees. The Wise Democracy Project. https://www.wd-pl.com/patterns/pattern-list-v2/65-privacy-guarantees-v2/
Diamond, K. (2018, 2 december). Surveillance state versus individual privacy: Which will triumph? | Global Wealth Protection. Global Wealth Protection. https://globalwealthprotection.com/surveillance-state-versus-individual-privacy-which-will-triumph/
Will. (2023, 12 augustus). Maximizing your online privacy- Tips to protect yourself. Ergonotes. https://ergonotes.com/maximizing-online-privacy/
Van Rein, M. (2018, 3 april). AVG (GDPR) Checklist voor Marketing Automation. Qamel. https://qamel.nl/blog/avg-gdpr-checklist-voor-marketing-automation/
Willemse, C. (z.d.). Privacywetgeving. https://wijkberaadhoutwijk.nl/index.php/wijkberaad-houtwijk/privacywetgeving
Week 9: Word Processing. (z.d.). https://hoseawiltshire.blogspot.com/p/week-9-word-processing.html
Maurer, C. (2022, 25 oktober). Die deutsche Daten-Dringlichkeit. eGovernment. https://www.egovernment.de/die-deutsche-daten-dringlichkeit-a-8bc103cb3a1d689b20437703b99899e1/
Claeys, S. (2016, 30 april). Portretrecht – Promotie en communicatie. https://promotie.kwbeensgezind.be/fotos/portretrecht/
Metro. (2020, 12 mei). ‘Organisaties onderschatten nieuwe privacywet’ Metronieuws.nl. https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2018/05/organisaties-onderschatten-nieuwe-privacywet/

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies