NOVA H5 Reacties van koolstofverbindingen

Aan het eind van deze lesson-up-les...
 • Weet je welke reacties kunnen optreden bij koolstofverbindingen:
 1. verbranding
 2. kraken
 3. additie
 4. substitutie
 • Kun je een reactievergelijking in structuurformules geven van
   kraken, een additiereactie en een substitutiereactie
 • Kun je van alle reacties de vergelijking geven in molecuulformules
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Aan het eind van deze lesson-up-les...
 • Weet je welke reacties kunnen optreden bij koolstofverbindingen:
 1. verbranding
 2. kraken
 3. additie
 4. substitutie
 • Kun je een reactievergelijking in structuurformules geven van
   kraken, een additiereactie en een substitutiereactie
 • Kun je van alle reacties de vergelijking geven in molecuulformules

Slide 1 - Tekstslide

Herhalen...
Op de volgende dia's worden bekende reacties herhaald.
TIP
maak aantekeningen in je schrift, zodat je aan het eind van deze lesson-up-les een samenvatting hebt van H5.4!

Slide 2 - Tekstslide

Reacties met koolwaterstoffen
 1. VERBRANDEN

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Bij verbranding vormt elke atoomsoort uit de brandstof 
 een oxide (oxides leren!)

Slide 6 - Tekstslide

Dus bij de verbranding van C4H7S ontstaan CO2 en H2O en SO2

Slide 7 - Tekstslide


2C8H18+25O2>16CO2+18H2O
Octaan(l)+Zuurstof(g)>Koolstofdioxide(g)+Water(g)
A
Oxidatiereactie
B
Volledige verbranding
C
Ontledingsreactie
D
Onvolledige verbranding

Slide 8 - Quizvraag

Reacties met koolwaterstoffen
 1. verbranden
 2. KRAKEN= grote moleculen in kleine stukjes breken
              


               C10H22    -->  C8H18  +  ........
             alkaan        -->   alkaan  +  ........

Slide 9 - Tekstslide

wat komt er op de ...........?
A
het alkaanmolecuul C2H4
B
het alkeenmolecuul C2H4

Slide 10 - Quizvraag

Nieuw
Op de volgende dia's worden nieuwe reacties uitgelegd.
TIP
maak aantekeningen in je schrift, zodat je aan het eind van deze lesson-up-les een samenvatting hebt van H5.4!

Slide 11 - Tekstslide

Reacties met koolwaterstoffen
 1. verbranden
 2. kraken
 3. additie

additie = samenvoeging
--> bij een additiereactie reageren twee stoffen met elkaar tot één nieuwe stof
              


               

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

additiereactie van etheen + broom

Slide 14 - Tekstslide

Kenmerken van een additiereactie
 • Je start met een onverzadigde koolwaterstof  (dus molecuul met C=C)
 • Je voegt één van de volgende stoffen toe: 
             Br2,    Cl2,    H2,    HF,    HCl,    HBr,     HI  of    H2O
 • De dubbele binding klapt open en er ontstaat één nieuwe stof
 • De reactie verloopt snel

Slide 15 - Tekstslide

Additie met water
Bij een additiereactie met water splitst het H2O molecuul in een H-atoom en een -OH groep. Het H-atoom komt aan het ene C-atoom en de -OH groep aan het andere C-atoom

Slide 16 - Tekstslide

Welke stof ontstaat er bij de reactie van propeen met broom (dus Br2)?
A
1-broompropaan
B
1,2-dibroompropaan
C
1,3-dibroompropaan
D
2,3-dibroompropaan

Slide 17 - Quizvraag

Teken in je schrift de additie van water aan propeen. Welk(e) stof(fen) ontstaan?
A
propaan-1-ol
B
propaan-2-ol
C
beide
D
geen van beide

Slide 18 - Quizvraag

Teken in je schrift de additie van water aan but-2-een. Welk(e) stof(fen) ontstaan?
A
butaan-1-ol
B
butaan-2-ol
C
butaan-3-ol
D
butaan-2-ol en butaan-3-ol

Slide 19 - Quizvraag

Eigen werk
 • Leer je aantekeningen over additie
 • Bestudeer in je boek H5.4 Additiereacties (blz 164+165)
 • Maak opgave 30 t/m 34 in je schrift
 • Kijk je werk na

Slide 20 - Tekstslide

Reacties met koolwaterstoffen
 1. verbranden
 2. kraken
 3. additie
 4. substitutie
substitutie = vervanging
--> bij een substitutiereactie wordt een H-atoom uit een alkaan vervangen door bijvoorbeeld een halogeenatoom
              


               

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

substitutiereactie van propaan en broom
     
                                                                              1-broompropaan         waterstofbromide
    
één H-atoom wordt VERVANGEN door één atoom van Br2
Het andere Br-atoom neemt het H-atoom mee!

Slide 23 - Tekstslide

substitutiereactie van propaan en broom
Bij een overmaat broom wordt er nog een H-atoom vervangen

                 of   ....   1,1-dibroompropaan
                                 1,3-dibroompropaan
                                         2,2-dibroompropaan        
    

Slide 24 - Tekstslide

Bij een substitutiereactie worden er atomen in een molecuul ...
A
toegevoegd
B
vervangen
C
verwijderd

Slide 25 - Quizvraag

Kan een substitutiereactie altijd plaatsvinden? Waarom?
A
Ja, niets heeft hier invloed op.
B
Nee, maar weet niet waarom.
C
Nee, alleen onder invloed van licht.

Slide 26 - Quizvraag


De afbeelding hiernaast geeft een ... weer. 
A
additiereactie
B
substitutiereactie
C
neerslagreactie
D
oplosreactie

Slide 27 - Quizvraag


De afbeelding hiernaast geeft een ... weer. 
A
additiereactie
B
substitutiereactie
C
neerslagreactie
D
oplosreactie

Slide 28 - Quizvraag

Eigen werk
 • Leer je aantekeningen over substitutie
 • Bestudeer in je boek H5.4 Substitutiereacties (blz 166)
 • Maak opgave 35 t/m 38 in je schrift
 • Kijk je werk na

Slide 29 - Tekstslide

Welke vraag/vragen heb je nog bij H5.4?

Slide 30 - Open vraag