Statistiek Les 1

Statistiek Les 1
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
StatistiekMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Statistiek Les 1

Slide 1 - Tekstslide

Afspraken
In de klas
Thuis
Uniform aan
Uniform aan
PC AAN/Cam+mic UIT
PC/Cam/Mic AAN
Vraag: Hand opsteken
Vraag: in Mic
Doe allemaal actief mee!

Slide 2 - Tekstslide

                                  Statistiek 6
                                            Hoofdstuk 3: Frequenties

                                             Paragraaf 1 t/m 8

                                              Opgaven 1 t/m 18


Slide 3 - Tekstslide

Weekindeling periode 6
 • week 1:  Paragraaf 3.1 & 3.2
 • week 2: Paragraaf 3.3 & 3.4
 • week 3: Paragraaf 3.5 & 3.6
 • week 4: Paragraaf 3.7
 • week 5  Paragraaf 3.8
 • week 6  Paragraaf 3.8
 • week 7  Oefenexamen/Vragen examenstof

Slide 4 - Tekstslide

Vandaag:
Paragraaf 3.1:    Wat zijn frequenties?
     3.1.1 Turfstaatje en frequentietabel
     3.1.2 Absolute en relatieve frequentie

Paragraaf 3.2:   Kolommendiagram / Histogram

De te maken opgaven: 1 - 2 - 3 - 4

Slide 5 - Tekstslide

3.1 Wat zijn frequenties?

Slide 6 - Tekstslide

3.1 Wat zijn frequenties?
 • 3.1.1 Turfstaatje en Frequentietabel

 • 3.1.2 Absolute en Relatieve Frequentie

 • Opgaven 1 - 2 - 3

Slide 7 - Tekstslide

Turven

Slide 8 - Tekstslide

Turven
Turven is het tellen door streepjes van 5 te groeperen:

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

1 rij = 5 x 10 = 50
totaal 8 volle rijen=
8 x 50 = 400
+
5 x 4 = 20
UITKOMST:
420

Slide 11 - Tekstslide

Turfstaatje

Slide 12 - Tekstslide

Frequentietabel

Slide 13 - Tekstslide

Turfstaat en Frequentietabel

Slide 14 - Tekstslide

Op een school worden 40 leerlingen getest.
De tijden die de leerlingen ieder voor
de test nodig hebben worden hieronder vermeld in minuten:
je
32    33    35    36    33    38    33    32    30    33
33    32    34    32    29    32    30    34    32    31
35    31    32    33    32    34    32     31     33   36
34    30    37    34    35    32    37    32    34    32

 • Maak een turfstaatje
 • Maak een frequentietabel
TIJD: 5 minuten

Slide 15 - Tekstslide

aantal minuten
Turfstaatje
Frequentie
29
1
30
3
31
3
32
12
33
7
34
6
35
3
36
2
37
2
38
1
TOTAAL
40

Slide 16 - Tekstslide

Absolute frequentie
Het aantal keren dat een bepaalde waarde voorkomt

                                                                                                De laatste kolom 
                                                                                          is de absolute 
                                                                                 frequentie

Slide 17 - Tekstslide

Relatieve frequentie
Het % van een bepaalde waarde ten opzichte van het totaal

Formule relatieve frequentie:  


Slide 18 - Tekstslide

Bereken de relatieve frequentie

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Absolute en Relatieve frequentietabellen

Slide 21 - Tekstslide

1. Geef een omschrijving van een frequentietabel

Slide 22 - Open vraag

2(a)Geef een omschrijving van absolute frequentie

Slide 23 - Open vraag

2(b)Geef een omschrijving van relatieve frequentie

Slide 24 - Open vraag

3. Op welke manier kan je de relatieve frequentie berekenen?

Slide 25 - Open vraag

3.2 Kolommendiagram of Histogram

Slide 26 - Tekstslide

Noem een ander woord voor kolommendiagram
A
Polygoon
B
Pentagon
C
Histogram
D
Homogeen

Slide 27 - Quizvraag


Kolommendiagram
is hetzelfde
als een
Histogram

Slide 28 - Tekstslide

Wat is een Kolommendiagram/Histogram?
A
een grafische weergave van de frequentieverdeling
B
een absolute weergaven van de frequentieverdeling
C
een grafische weergave van een normale verdeling
D
een relatieve weergaven van een frequentieverdeling

Slide 29 - Quizvraag

Kolommendiagram VS Staafdiagram

Slide 30 - Tekstslide

Kolommendiagram / Histogram

Slide 31 - Tekstslide

Staafdiagram

Slide 32 - Tekstslide

Opgave 4

Slide 33 - Tekstslide

Volgende week
3.3 Klasse, klassenbreedte en variatiebreedte
3.4 Frequentiepolygoon

HUISWERK: opgave 1 - 2 - 3 - 4

Maak je eigen samenvatting met behulp van het boek!

Slide 34 - Tekstslide

                                 tot volgende 
                                 week!

Slide 35 - Tekstslide