Workshop Kies je keuzedeel 2021!

Kies je keuzedeel!
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 8 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Kies je keuzedeel!

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

wat gaan we bespreken
 • wat is de functie en welke typen
 • keuzedeelverplichting
 • voordelen
 • onderwerpen
 • wat moet je doen
 • hoe zit het als je versnelt

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

functie en typen
functie en typen

Slide 3 - Tekstslide

Keuzedelen zijn vanaf 1 augustus 2016 een verplicht onderdeel van de opleiding en vormen een verrijking van de
kwalificatie. door:
• verbreding,
• verdieping,
• bijdrage aan doorstroom naar een vervolgopleiding.
Keuzedeelverplichting


 • voor een vakopleiding (niveau 3) : 720 klokuren
 • voor een middenkaderopleiding (niveau 4) : 720 klokuren
1 keuzedeel = 240 uur

Slide 4 - Tekstslide

Elke soort opleiding heeft een keuzedeelverplichting, bestaande uit één of meerdere keuzedelen. De totale
studielast van de keuzedelen die deel uitmaken van een beroepsopleiding is ten minste

Slide 5 - Tekstslide

Behaalde keuzedelen vermeldt de school op het diploma. De examenresultaten voor behaalde en nietbehaalde keuzedelen vermeldt zij op de resultatenlijst bij het diploma.
even opletten!
.

Voor alle studenten die op 1 augustus 2020 starten met een nieuwe opleiding geldt dat de hoogte van de
examenresultaten van keuzedelen wél meetelt bij het behalen van het diploma. 

Verplicht voor diplomeren

Pas examen als opdrachten zijn ingeleverd en nagekeken

Go van docent

Als klaar dan klaar!

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

voordelen
Keuzedelen verrijken jouw MBO-diploma.

Hiermee sta je straks sterker in de arbeidsmarkt.

Door een keuzedeel heb je een bredere kennis die jouw opleiding goed aan vult.

Slide 7 - Tekstslide

Keuzedelen verrijken jouw MBO-diploma.
Hiermee sta je straks sterker in de arbeidsmarkt.
Door een keuzedeel heb je een bredere kennis die jouw opleiding goed aan vult.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

onderwerpen
 • niveau 3
 • Gezonde leefstijl  
 •  Mensen met (SG)LVB
 • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) (BPV)
 •  Voorbereiding HBO
 • Peercoaching
Deze worden regelmatig aangevuld of herzien

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

gezonde leefstijl

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ik zie al mogelijkheden om in de praktijk te gebruiken
timer
1:00
Hier gaat mijn interesse niet naar uit
Ik kan nu al een situatie/client bedenken.
Ik heb nog geen idee
Interessant
nee bedankt

Slide 12 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

In dit keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 
 •  Signaleren van kansen om een gezonde leefstijl te bevorderen
 •  Bevorderen en ondersteunen van een gezonde leefstijl

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ik zie al mogelijkheden om in de praktijk te gebruiken
timer
1:00
Hier gaat mijn interesse niet naar uit
Ik kan nu al een situatie/client bedenken.
Ik heb nog geen idee
Interessant
nee bedankt

Slide 14 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

In dit keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 
 •  Maak een plan voor verbetering in de werkomgeving
 •   Draagvlak creëren voor deze verbetering

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

timer
1:00
NAH

Slide 17 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Video

Deze slide heeft geen instructies

In dit keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen
 • Behoefte aan ondersteuning in kaart brengen
 • Biedt begeleiding bij verliesverwerking

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Disharmonisch profiel
We spreken van een disharmonisch profiel wanneer het verbale IQ van een persoon flink verschilt met het performale IQ. Dit houdt in dat iemand wat betreft gedrag ontzettend intelligent kan overkomen, maar met taal juist flink achterloopt – dit kan ook andersom plaatsvinden

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dubbel- en triple diagnose: psychiatrie, verslaving en LVB
Wanneer iemand daar bovenop ook nog een (licht) verstandelijke beperking heeft, spreken we van een triple diagnose. In Nederland heeft naar schatting 20 tot 50% van de hulpvragers in de GGz naast psychische aandoeningen, ook te maken met verslavingsproblematiek.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Video

Deze slide heeft geen instructies

licht verstandelijk beperkten met ernstige gedragsproblemen

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ik zie al mogelijkheden om in de praktijk te gebruiken
timer
0:30
Hier gaat mijn interesse niet naar uit
Ik kan nu al een situatie/client bedenken.
Ik heb nog geen idee
Interessant
nee bedankt

Slide 26 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

In dit keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 
- Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en crisissituaties
- Ondersteunen van het sociale netwerk.

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gezonde leefstijl
Een gezonde leefstijl zorgt ervoor dat je als persoon goed in je vel komt te zitten, zowel geestelijk als lichamelijk, en kan zelfs (chronische) ziektes helpen voorkomen. Een gezond leefpatroon bestaat niet alleen uit goed eten en bewegen. Ook een balans tussen werk en ontspanning en een goede nachtrust is essentieel

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Voorbereiding hbo
et keuzedeel is bedoeld om de kans op succesvolle doorstroom te verhogen. Om dit te bereiken is het belangrijk dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de hbo- eisen, het niveauverschil en het beroepsbeeld

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

timer
1:00
Bedenk zoveel mogelijk redenen waarom technologie in de zorg wordt ingezet

Slide 31 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Door het vergroten van technologie in de zorg is er minder menselijk contact voor de zorgvrager.
timer
0:30
eens
geen mening
oneens
nog te weinig kennis

Slide 33 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Slide 34 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ik zie al mogelijkheden om in de praktijk te gebruiken
timer
0:30
Hier gaat mijn interesse niet naar uit
Ik kan nu al een situatie/client bedenken.
Ik heb nog geen idee
Interessant
nee bedankt

Slide 35 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat moet je doen?
 • Je verdiept jezelf in de keuzedelen. 
 • Je kiest tijdens je opleiding 3 keuzedelen.
 • Wanneer je een keuzedeel kiest moet je hem ook kunnen examineren
 • Verdiep je in de reader. Deze kan je vinden in het kanaal keuzedelen. 
 •  De reader vertelt je wat je moet doen, wat je moet kennen en kunnen.
 • Je geeft de keuze van je keuzedelen waarmee je wil starten door 
 • Je leest de opdracht door en start met de opdracht. Vraag ook hulp aan je medestudenten die misschien hetzelfde keuzedeel hebben.
 • Zodra je de opdracht hebt uitgewerkt stuur je deze naar de verantwoordelijke docent en vraag je het examendocument aan. 

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 38 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Voorbereiden
https://digibib.consortiumbo.nl/uitgave/303424/opdracht-149107-beoordeling/


Kijk via schoolaccount naar digibib naar het examen
Text

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aanmelden
Student kiest een coach in het systeem, ​
Zie je die optie niet:​
Mijn profiel,​
Account,​
Coach toevoegen​

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

nog vragen?

Slide 41 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Evaluatie
VUL AAN:​
Ik vond deze les ….. Omdat…..​
Het inzicht wat ik na deze les heb gekregen is…. Omdat…. ​

Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies