3M1 - Herhaling, herhaling, herhaling

Welcome 3M1!       
The fifth of January
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Welcome 3M1!       
The fifth of January

Slide 1 - Tekstslide

Today's Agenda

Slide 2 - Tekstslide

The woman ______ helped us at the tourist office.
A
which
B
who

Slide 3 - Quizvraag

I don't know the girl _____ you met yesterday.
A
whose
B
that

Slide 4 - Quizvraag

The concert, _____ was very disappointing, ended early.
A
which
B
who

Slide 5 - Quizvraag

My aunt, _____ house is being painted, has to stay with us.
A
which
B
whose

Slide 6 - Quizvraag

Recap: Present Simple vs. Present Continuous
Recap:
Present Simple

Wanneer?
 • Feiten
 • Gewoonten
 • Regelmatige  gebeurtenissen

I read a lot of books.
He walks to school every day.

Present Continuous

Wanneer?
 • Als iets nu bezig is.
 • Om irritatie uit te drukken.I am reading a book now.
He is walking to school at the moment.

Slide 7 - Tekstslide

Recap: Relative clauses (betrekkelijke bijzinnen)Sam, who lives next door, is my best friend.
 • 'Who' bij personen.
The pool, which is closed, is being renovated.
 • 'Which' bij dieren en dingen.
The cat, that loves fish, eats a lot.
 • 'That' bij personen, dieren en dingen. (Informeel)
The girl, whose passion was art, painted a picture.
 • 'Whose' geeft bezit aan; van wie, waarvan, wiens, etc.
Wanneer?
 • Om extra informatie te geven over iets of iemand.
 • In NL gebruik je: 'die' of 'dat'.

Slide 8 - Tekstslide

Corrigeer de zin:
He read a book at the moment.
A
He is reading a book at the moment.
B
He reads a book at the moment.

Slide 9 - Quizvraag

Corrigeer de zin:
I am walk to school every day
A
I am walking to school every day.
B
I walk to school every day.

Slide 10 - Quizvraag

Those are ____ (onze) bags.
A
ours
B
our
C
hours

Slide 11 - Quizvraag

This game is ____ (van mij).
A
mine
B
my
C
mij
D
mijn

Slide 12 - Quizvraag

These are _____ (zijn/haar) snacks.
A
it
B
its

Slide 13 - Quizvraag

Recap: Possessive Pronouns
Recap: Possessive Pronouns
Wanneer?
Om aan te geven van wie iets is.
my (mijn)
your (jouw, uw)
his (zijn)
her (haar)
its (zijn/haar)
our (onze)
your (jullie)
their (hun)
mine (van mij)
yours (van jou, van u)
his (van hem)
hers (van haar)

ours (van ons)
yours (van jullie)
theirs (van hen)

Slide 14 - Tekstslide

Homework

Slide 15 - Tekstslide