Les: introductie mediawijsheid

Mediawijsheid op het Schoter
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Mediawijsheid op het Schoter

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mediawijsheid & digitale vaardigheden 

Aan het eind van deze les weet je:


 1. Wat mediawijsheid is
 2. Waarom mediawijsheid (in de klas) belangrijk is
 3. Wat digitale vaardigheden zijn
 4. Wat het mediawijsheid competentiemodel is

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is mediawijsheid?
Wat is mediawijsheid?
Mediawijsheid is het geheel aan van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde samenleving.

Of met andere woorden:

Mediawijsheid is alles wat je nodig hebt om te kunnen (over) leven in een wereld vol media

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Aanleiding "ontstaan van digitale geletterdheid"
Digitaal geletterd bent u als u de vier basisvaardigheden beheerst: ict-basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn nodig om goed te functioneren in de maatschappij, zowel in een leer- als in een werkomgeving. Het gaat daarbij om de samenhang tussen die vier vaardigheden.
Scholen zien steeds meer het belang van een structurele aanpak digitale geletterdheid. Inmiddels is pijnlijk duidelijk geworden dat grote groepen leerlingen onvoldoende digitaal geletterd zijn. Dat is een probleem, omdat u die kennis en vaardigheden tegenwoordig zo hard nodig hebt.
Zoals gezegd, de digitale kennis en vaardigheden van leerlingen laat nu nog te vaak te wensen over. Er zijn grote verschillen in digitale geletterdheid tussen de leerlingen uit verschillende onderwijstypen. Vooral bij leerlingen uit het praktijkonderwijs en het vmbo valt het lage niveau vaak op. Dit bleek ook uit eerdere onderzoeken. De 'Monitor Jeugd en Media 2017' 
Compas digitale geletterdheid

Slide 5 - Tekstslide

De vier digitale vaardigheden die volgens SLO en Kennisnet samen 'digitale geletterdheid' vormen:

 • ict-basisvaardigheden
 • informatievaardigheden
 • mediawijsheid
 • computational thinking

Maar wat betekent dit precies? Een korte uitleg:

Ict-basisvaardigheden

 • basisbegrip ict: het kunnen benoemen van functies van computers en computernetwerken;
 • infrastructuur: het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware, het kunnen bedienen van verschillende apparaten en programma's en het kunnen opslaan en toegankelijk maken van informatie.
 • standaardtoepassingen: het kunnen omgaan met standaard-kantoortoepassingen en andere softwareprogramma's voor onder meer internetgebruik, beeldbewerking, samenwerking en betalingsverkeer.
 • veiligheid: het op de hoogte zijn van - en kunnen omgaan met - beveiligings- en privacyaspecten in het kader van persoonlijke en financiële gegevens.

Informatievaardigheden

U kunt een informatiebehoefte signaleren en analyseren, en op basis hiervan relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken.

Mediawijsheid

Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.

Computational thinking

Problemen op een zodanige manier formuleren dat het mogelijk wordt om een computer of ander digitaal gereedschap te gebruiken om het probleem op te lossen.

                                                                                                             Wat zijn het?
DIGITALE VAARDIGHEDEN

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Er zijn 4 officiële Digitale Vaardigheden
En 2 extra Digitale Vaardigheden

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Er zijn 4 officiële Digitale Vaardigheden
En 2 extra Digitale Vaardigheden
ICT Basisvaardigheden

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Er zijn 4 officiële Digitale Vaardigheden
En 2 extra Digitale Vaardigheden
ICT Basisvaardigheden
Computational Thinking

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Er zijn 4 officiële Digitale Vaardigheden
En 2 extra Digitale Vaardigheden
ICT Basisvaardigheden
Computational Thinking
Mediawijsheid

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Er zijn 4 officiële Digitale Vaardigheden
En 2 extra Digitale Vaardigheden
ICT Basisvaardigheden
Computational Thinking
Mediawijsheid
Informatievaardigheden

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Er zijn 4 officiële Digitale Vaardigheden
En 2 extra Digitale Vaardigheden
ICT Basisvaardigheden
Computational Thinking
Mediawijsheid
Informatievaardigheden
AR & VR

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Er zijn 4 officiële Digitale Vaardigheden
En 2 extra Digitale Vaardigheden
ICT Basisvaardigheden
Computational Thinking
Mediawijsheid
Informatievaardigheden
AR & VR
Design

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ICT Basisvaardigheden
ICT Basisvaardigheden zijn vaardigheden die nodig zijn  om de werking van computers en netwerken te begrijpen. Denk hierbij aan het omgaan met laptop of het werken met Google of Microsoft applicaties.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Computational Thinking
Computational Thinking is het leren denken als en het communiceren met computers en apparaten... dit werkt heel anders dan communiceren met een mens. Het is het logisch benaderen van problemen en die oplossen met computertechnologie.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mediawijsheid
Mediawijsheid - Het internet staat zoals je weet bomvol met informatie. Veel hier van is waar... heel veel ook niet! De kennis, vaardigheden en instelling waarmee jij je bewust, kritisch en actief op het internet beweegt... noem je mediawijsheid...

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Informatievaardigheden
Informatievaardigheden - Het internet staat zoals je weet bomvol met informatie. Veel hier van is waar... heel veel ook niet! Het goed weten filteren van correcte en bruikbare informatie.... en informatie die niets waard is, is heel belangrijk....

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Augmented Reality & Virtual Reality
Augmented Reality
Een aangepaste realiteit. Beelden van de werkelijkheid met daaroverheen een laagje met technologie.


Virtual Reality
Een hele nieuwe realiteit. Met behulp van VR bril stap je een andere werkelijkheid in. 

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Design
Design
Gaat om het vormgeven van websites en applicaties, waarbij nagedacht wordt over visuals, kleur, thema, structuur en geluid!

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 21 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Waarom digitale geletterdheid?

 • Alleen kunnen lezen en schrijven (geletterd zijn) is op dit moment niet meer genoeg.
 • Leerlingen moeten ook leren gebruik te kunnen maken van de digitale toepassingen die op dit moment beschikbaar zijn 
 • Leerlingen moeten voorbereid worden op de digitale toekomst.


Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ICT BASISVAARDIGHEDEN

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

uitleg docent

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sleepopdracht
De 4 officiële Digitale Vaardigheden
De 2 onofficiële Digitale Vaardigheden
Digitale Vaardigheden
Computational thinking
Mediawijsheid
Informatievaardigheden
AR & VR
Design

Slide 25 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

"Hoe ga je met apparaten en programma's om en hoe
werk je in de cloud" - past bij:
A
ICT Basisvaardigheden
B
Design
C
AR & VR
D
Digitale vaardigheden

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

"Jezelf kunnen verplaatsen naar een aangepaste of een andere realiteit''
- past bij:
A
ICT Basisvaardigheden
B
Design
C
AR & VR
D
Informatie-vaardigheden

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

"Het ontwerpen van een mooie website met bijpassende afbeeldingen'' - past bij:
A
ICT Basisvaardigheden
B
Design
C
AR & VR
D
Informatie-vaardigheden

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

"Het bepalen van de betrouwbaarheid van een bepaalde bron'' - past bij:
A
ICT Basisvaardigheden
B
Mediawijsheid
C
AR & VR
D
Informatie-vaardigheden

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

"Weten hoe jij je online moet gedragen tegen anderen'' - past bij:
A
Design
B
Mediawijsheid
C
AR & VR
D
Informatie-vaardigheden

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

"Het ontwerpen van een mooie website met bijpassende afbeeldingen'' - past bij:
A
ICT Basisvaardigheden
B
Design
C
AR & VR
D
Informatie-vaardigheden

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Deze afbeelding past het
beste bij de vaardigheid:
A
Design
B
Mediawijsheid
C
AR & VR
D
Informatie-vaardigheden

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Sleepopdracht
Computational Thinking
Informatievaardigheden
Design

Slide 33 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Sleepopdracht
ICT Basisvaardigheden
Mediawijsheid
AR & VR

Slide 34 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies


Onze Quizzen in LessonUp zijn een aanvulling op ons online lesmateriaal.
Wil je weten hoe dit er uit ziet?
Ga dan naar 

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies