Betoog, les 2

Betoog, les 2

Je gaat zelfstandig aan de werk met de opdrachten uit deze LessonUp. Succes!
Voor vragen kun je bij je docent terecht.
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Betoog, les 2

Je gaat zelfstandig aan de werk met de opdrachten uit deze LessonUp. Succes!
Voor vragen kun je bij je docent terecht.

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen lessenserie:
Het schrijven van een betoog
Aan het eind van de lessenserie kun je
 een betoog schrijven aan de hand van een vooraf ingevuld bouwplan met een inleiding, een middenstuk en een slot. 

Slide 2 - Tekstslide

Hoe pakkend is deze inleiding:
Er zijn erg veel influencers op social media die hun platform misbruiken door valse informatie te verspreiden. Toch vind ik niet dat hun accounts gedeactiveerd moeten worden.
0100

Slide 3 - Poll

Hoe pakkend is deze inleiding:
Fake news verspreidt zich zes keer sneller dan echt nieuws. Dit komt bijvoorbeeld door influencers die het nieuws delen. Omdat het zich snel verspreidt en het vaak gedeeld wordt geloven we het sneller. Daarom is fake news niet makkelijk te herkennen.

Ik ben van mening dat accounts van influencers die fake news verspreiden gedeactiveerd moeten worden,
0100

Slide 4 - Poll

En deze: Conspiracy Theories over corona. Je ziet ze overal en in allerlei vormen. De ene beweert dat ze chips in het vaccin stoppen, de andere zegt dat ze in de mondkapjes zitten. Door deze nepberichten worden veel mensen bang en dit heeft allerlei gevolgen: van protestacties tot bedreigingen of nog erger.
Ik vind daarom dat de accounts van mensen die fake news verspreiden tijdelijk gedeactiveerd zouden moeten worden.

0100

Slide 5 - Poll

Een pizzeria met een kelder vol kinderen. Corona wordt verspreid door 5G masten. Er zijn aliens te vinden in Area 51. Dit is allemaal fake nieuws dat door velen toch werd geloofd, en ook tot gevaarlijke situaties kan leiden. Er zijn mensen naar de pizzeria gegaan met wapens omdat ze er zeker van waren dat er kinderen waren. Er zijn meerdere 5G masten in de fik gezet, waardoor heel veel mensen een lange tijd geen bereik hadden en er is geprobeerd om Area 51 te bestormen met een grote groep mensen. Dit komt allemaal omdat er op sociaal media allemaal accounts waren die deze informatie deelden.
A
Dit is een (deel van) een inleiding.
B
Dit is een standpunt.
C
Dit is een argument voor deactivatie van accounts van influencers.
D
Dit is een argument tegen deactivatie van accounts van influencers.

Slide 6 - Quizvraag

Ten eerste is dit omdat influencers, zoals de naam al zegt, invloed hebben op hun volgers. Als we ervoor zorgen dat influencers met verkeerde informatie deze informatie tijdelijk niet meer kunnen verspreiden zijn er minder mensen met fake news. Dat houdt ook in dat de mensen die fake news zouden horen van de influencer het zelf ook niet kunnen verspreiden.
A
Dit is een standpunt.
B
Dit is een argument voor deactivatie van accounts van influencers.
C
Dit is een argument tegen deactivatie van accounts van influencers.
D
Dit is een weerlegging.

Slide 7 - Quizvraag

Hoe sterk is dit argument?
Omdat deze kinderen zo makkelijk te beïnvloeden zijn, kunnen deze influencers gemakkelijk allerlei dingen zeggen over bijvoorbeeld coronaregels. Dit is een heel gevoelig onderwerp voor veel mensen en als deze influencers de verkeerde dingen zeggen kunnen ze gemakkelijk veel mensen aanzetten tot geweld of andere illegale activiteiten.
0100

Slide 8 - Poll

Hoe sterk vind je dit argument?
Ten eerste is dit omdat influencers, zoals de naam al zegt, invloed hebben op hun volgers. Als we ervoor zorgen dat influencers met verkeerde informatie deze informatie tijdelijk niet meer kunnen verspreiden zijn er minder mensen met fake news. Dat houdt ook in dat de mensen die fake news zouden horen van de influencer het zelf ook niet kunnen verspreiden.
0100

Slide 9 - Poll

Hoe sterk vind je dit argument?
Influencers hebben een grote rol in wat jij gelooft of denkt. Ik vind dat het daarom niet goedgekeurd mag worden dat influencers fake news verspreiden. Door de accounts tijdelijk te deactiveren, zorg je dat influencers zelf gaan nadenken over of ze fake news wel echt willen verspreiden. Want de influencers zelf vinden het natuurlijk ook niet fijn als hun account offline wordt gehaald.


0100

Slide 10 - Poll

De argumenten op de vorige slides waren niet heel sterk. Ik hoop dat je het daarmee eens bent. De argumenten waren:
-  De doelgroep, die makkelijk beïnvloedbaar is, moet in bescherming worden genomen;
- Verspreiding van fake news wordt voorkomen;
- De influencer krijgt tijd om na te denken over wat hij/zij nu eigenlijk beweert.

Deze argumenten krijgen meer gewicht als je ze onderbouwt met FEITEN!  Geef voorbeelden, onderzoeksresultaten, interviews met experts enz.

Slide 11 - Tekstslide

We gaan oefenen!
 Tijdens het kijken van het filmpje krijg je vragen over de argumentatie die Arjan Lubach gebruikt. Dus kijk aandachtig en maak desnoods aantekeningen.

Slide 12 - Tekstslide

4

Slide 13 - Video

Arjan Lubach verdedigt het standpunt: Nederlanders (We) moeten minder vlees eten.
Hij is het stukje echter begonnen met twee argumenten voor zijn stelling die hij weerlegde. Waarom deed hij dat?

Slide 14 - Open vraag

00:49
Wat denk je dat het standpunt van Arjan Lubach is over deze kwestie?

Slide 15 - Open vraag

04:26
In het voorgaande fragment hoorde je het argument dat je meer kans hebt op het krijgen van kanker door het eten van vlees. Hoe weerlegt Lubach dat?

Slide 16 - Open vraag

05:25
Welk argument voor het eten van minder vlees passeerde zojuist de revue en wat brengt Lubach daartegen in?

Slide 17 - Open vraag

08:43
Welk argument noemt Lubach om minder vlees te gaan eten en met welke drie argumenten onderbouwt hij dit argument?

Slide 18 - Open vraag

Slide 19 - Video

Opdracht/huiswerk
Verbeter (indien nodig)  de eerste drie alinea's (pakkende inleiding, standpunt en eerste argument) die je de vorige keer als huiswerk hebt gemaakt bij de stelling:
Accounts van influencers die fake news verspreiden moeten (wel/niet) tijdelijk gedeactiveerd worden.
+ Werk nu nog twee argumenten voor je stelling uit. Probeer deze te onderbouwen met FEITEN!

Slide 20 - Tekstslide