5.4 Hoe schoon moet het milieu zijn?

5.4 Hoe schoon moet het milieu zijn?
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieVoortgezet speciaal onderwijs

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

5.4 Hoe schoon moet het milieu zijn?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke soorten zwerfaval kom je het vaakst tegen?

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom moeten wij er iets aan doen?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

wat zijn voorbeelden van milieuschade?
A
afval op straat
B
luchtvervuiling
C
water vervuiling
D
een vieze slaapkamer

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

MILIEU
Als het nationaal inkomen stijgt, gaan we meer kopen. Dan gaan bedrijven meer produceren. Dat kan slecht zijn voor het milieu omdat er meer vervuiling is en er meer natuurlijke hulpbronnen gebruikt worden

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het nationaal inkomen?

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

nationaal inkomen  = Wat we in Nederland met z’n allen verdienen aan loon, huur, rente en winst.
 

duurzame ontwikkeling  = Als mensen bij het voorzien van hun eigen behoeften ook denken aan de behoeften van de volgende generatie.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

BEDRIJVEN EN MILIEU
Door milieuvriendelijker te produceren kunnen de bedrijfskosten stijgen. Daardoor kunnen de prijzen voor de consument stijgen en neemt de concurrentiepositie af.

Bedrijfskosten
Alle kosten die een onderneming maakt bij de productie. De kosten worden doorberekend in de prijs.

concurrentiepositie
Je concurrentiepositie is goed als je beter en/of goedkoper produceert dan je concurrenten.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wie betaalt al deze milieumaatregelen?
Wie rommel maakt moet het zelf opruimen. Dat geldt ook voor consumenten en bedrijven. De overheid heeft hiervoor milieuregels opgesteld, zoals: 
de vervuiler betaalt

Niet altijd is de vervuiler bekend. Dan draait de samenleving voor de kosten van milieuschade op. Dan is er sprake van maatschappelijke kosten.


Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN
De kosten die de samenleving (maatschappij) moet betalen, bijvoorbeeld milieuschade. De veroorzakers van de schade betalen de kosten niet en rekenen ze ook niet door in hun verkoopprijs.


Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

INGRIJPEN OVERHEID
  • milieuheffing = Belasting die bedrijven moeten betalen als ze tijdens de productie het milieu vervuilen.
  • milieusubsidie = Geld dat de overheid geeft aan bedrijven als zij investeren in machines die minder vervuilen. (duurzaam produceren)
  • afspraken met bedrijven
  • milieuwetgeving
  • geven van voorlichting
  • heffen van accijns

Slide 12 - Tekstslide

De overheid probeert het gedrag van consumenten en producenten te veranderen door:

Wat betekent duurzaam produceren?
A
Dat je nu in je behoefte kunt voorzien, maar ook denkt aan de mensen in de toekomst.
B
Dat je geen afval meer aanbiedt.
C
Dat je zo min mogelijk vlees eet.
D
Dat je niet meer met de auto mag reizen.

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Voor bedrijven is het goedkoper om ................... te produceren
A
milieuvriendelijk
B
duurzaam
C
milieuonvriendelijk

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

WAT DOE JIJ?
hergebruik = Sommige producten worden meerdere keren gebruikt, zoals statiegeldflessen.

 
recycling = Afvalstoffen opnieuw als grondstof gebruiken.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent hergebruik (recycling)
A
Nieuwe producten maken van bestaande producten.
B
Zo min mogelijk weggooien, maar producten langer gebruiken.
C
Het maken van nieuwe producten uit afval.
D
Duurzaam leven.

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

wat zijn voorbeelden van milieuschade?
A
afval op straat
B
luchtvervuiling
C
water vervuiling
D
een vieze slaapkamer

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

maatschappelijke kosten wordt betaald door
A
Rutte
B
bedrijven
C
overheid
D
samenleving

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent hergebruik (recycling)
A
Nieuwe producten maken van bestaande producten.
B
Zo min mogelijk weggooien, maar producten langer gebruiken.
C
Het maken van nieuwe producten uit afval.
D
Duurzaam leven.

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Geef een
voordeel en een nadeel
van recycling

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Video

Deze slide heeft geen instructies